a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2023/00058

Datum:

29-03-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Fixje (https://www.fixje.nl/iphone/) voor zover daarin de volgende mededelingen zijn opgenomen:

“Refurbished iPhone 11 Pro
Max 64GB space grey
vanaf €559,-  €1.259,-.”

“Refurbished iPhone 11 Pro
Max 64GB silver
vanaf €559,-  €1.259,-.”

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder prijst op haar website en in haar nieuwsbrieven refurbished telefoons aan met kortingen die worden vergeleken met de adviesprijzen van nieuwe toestellen, dus niet refurbished telefoons, ten tijde van de introductie van de desbetreffende (nieuwe) telefoons. Dit leidt tot ‘geclaimde’ kortingen van soms €1000,- of meer. Adverteerder handelt hiermee in strijd met Europese wet- en regelgeving. Volgens klager kan adverteerder immers niet aantonen dat alle aangeboden refurbished telefoons de afgelopen 30 dagen nog zijn verkocht voor de nieuwprijs van dat desbetreffende toestel zoals die een aantal jaar geleden gold. De advertentie is daarnaast in strijd met artikel 2 en artikel 8 lid 2 sub d van de Nederlandse Reclame Code (NRC), aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

Bij alle voorbeelden die klager heeft getoond, stond op de productpagina vermeld dat het om de nieuwprijs ging en dat op basis daarvan een prijsvoordeel is te zien ten opzichte van de nieuwprijs. Adverteerder heeft op de website en in de nieuwsbrief de prijzen die mogelijk verwarring kunnen veroorzaken verwijderd, omdat adverteerder gewoon volgens de gestelde richtlijnen wil handelen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de uiting worden twee zogeheten ‘refurbished’ telefoons aangeboden voor een prijs vanaf €559,-. Naast deze prijs staat een prijs van €1.259,- doorgestreept. Anders dan klager meent, is hier geen sprake van een prijsvermindering in de zin van artikel 8.6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), maar van een prijsvergelijking. De Commissie vat, gelet op hetgeen klager verder stelt, de klacht zo op dat adverteerder ten onrechte de prijs noemt van de betreffende telefoons ten tijde van het op de markt verschijnen hiervan enkele jaren geleden. Uit het verweer valt af te leiden dat adverteerder met de doorgestreepte prijs refereert aan de nieuwprijs van deze telefoons, zonder dat adverteerder daarbij nader heeft aangevoerd dat het om een reële nieuwprijs op dit moment gaat. Voor zover de gemiddelde consument al begrijpt dat het hier om een vergelijking met een nieuwprijs gaat, blijkt uit de uiting niet waar de doorgestreepte prijs op is gebaseerd en hoe deze is berekend. Nu dergelijke informatie in de bestreden uiting ontbreekt kan de gemiddelde consument naar het oordeel van de Commissie de aanbieding niet goed op waarde schatten.

2. Uit het voorgaande volgt dat adverteerder in de uiting onduidelijke informatie heeft verstrekt over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er daardoor toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. Op grond van het vorenstaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken