a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2023/00065

Datum:

06-04-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

Een aan klager gerichte e-mail van 5 januari 2023 over het “Verisure Inbraakonderzoek”. De e-mail heeft als afzender “Seniorenvoordeelpas <nieuwsbrief@seniorenvoordeelpas.nl> en als onderwerp:

“Beste …. (naam), Uitnodiging deelname inbraakonderzoek”.

Onder dit onderwerp staat een link met de tekst: “Klik hier voor de webversie”. Verder staat in de

e-mail onder meer:

“Meer woninginbraken na versoepelen coronamaatregelen”

(…)  

Het aantal woninginbraken is met 33% toegenomen! Dit komt allemaal door de versoepelingen en de vakantieperiode. Inbrekers hebben gewacht op dit moment! Wat weet jij allemaal van de cijfers? En hoe staat jouw huis ervoor?”.

 

Hieronder staat de vraag:

“Hoeveel woninginbraken zijn er gemiddeld per jaar in Nederland?   

A 25.000 inbraken per jaar

B 65.000 inbraken per jaar

C 115.000 inbraken per jaar”.

Deze vraag wordt gevolgd door de tekst:

“Ontvang 50% korting op de installatie- en aanschafkosten. Tevens ontvang je een gratis video deurbel als dank voor je deelname aan het Verisure inbraakonderzoek”.   

Naast voornoemde vraag en aansluitende tekst is een deurbel afgebeeld met daarbij de vermelding (in hoofdletters): “gratis video deurbel”.   

2.

Een aan klager gerichte e-mail van 17 januari 2023, afkomstig van: “Inbraakpreventie Verisure ism JBE info@instantcrush.nl”. De e-mail heeft als onderwerp: “gratis videodeurbel bij deelname aan het inbraakonderzoek”. In de e-mail staat onder meer:

“Forse toename woninginbraken! Test vandaag je kennis

(…)

Test je kennis en ontvang een gratis videodeurbel + 40% korting!”.   

Hieronder is onder meer een deurbel afgebeeld met daarnaast twee cirkels met daarin de tekst “gratis videodeurbel + 40% korting op de installatie- en aanschafkosten”. 

Daaronder staat: “Ontvang een gratis videodeurbel + 40% korting!”.  

Verder staat in de e-mail onder meer:

“Wat weet jij allemaal van de cijfers? En hoe staat jouw huis ervoor? Doe mee aan het Verisure inbraakonderzoek en ontvang een gratis videodeurbel + 40% korting!

                                Start het inbraakonderzoek

                                En ontvang een gratis videodeurbel + 40% korting!”.

Hieronder staat de hierboven onder 1 genoemde vraag met daarnaast onder meer de afbeelding van een deurbel en twee cirkels met daarin de tekst “gratis videodeurbel + 40% korting op de installatie- en aanschafkosten”. 

  

Samenvatting van de klacht

Gesteld wordt dat men als dank voor de medewerking aan het inbraakonderzoek een gratis video deurbel ontvangt. Nadat klager het onderzoek invulde, werd hij gebeld door Verisure om een afspraak te maken voor een advies. Meegedeeld werd dat klager de deurbel alleen zou krijgen als hij het adviesgesprek aanging. Tijdens dit  gesprek bleek dat klager de deurbel alleen zou krijgen als hij een contract aan zou gaan. Nu dit laatste niet in de bestreden e-mails is vermeld, acht klager deze e-mails misleidend.

 

Samenvatting van het verweer   

Klager heeft screenshots overgelegd van aan hem door derde partijen, namens Verisure, toegezonden e-mails, en van een uiting die online staat en zichtbaar is indien men op een link in de e-mail klikt. Deze uitingen, die alle dezelfde strekking hebben, zijn niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC).
Verisure is een dienstverlener op het gebied van beveiliging met een eigen meldkamer, een PAC (particuliere alarmcentrale). Om een ruimte te beveiligen, maakt Verisure gebruik van diverse
alarmcomponenten, waaronder, desgewenst een video deurbel. Verisure verkoopt geen
alarmcomponenten, en dus ook niet de videodeurbel, maar biedt deze in bruikleen aan klanten aan.  
Gelet op het voorgaande werd in dit geval in de e-mails vermeld dat naast (zie de aanduiding “tevens”) een korting op de (eenmalige) installatiekosten van de alarmcomponenten, een gratis video deurbel (“geen installatiekosten en geen maandelijkse kosten daaraan verbonden”, aldus adverteerder) aan de orde zou zijn.
 
De aanbieding van de korting op de installatiekosten en het gratis aanbod (de video deurbel) kunnen niet los van elkaar worden gezien, aldus adverteerder. Hierdoor is duidelijk dat het aanbod slechts geldt als men klant wordt. Het voorgaande volgt zowel uit de grammaticale onderdelen als uit de beelden, zoals bijvoorbeeld de aan elkaar verbonden cirkels met daarin de vermelding: “Gratis videodeurbel + 40 % korting….”.
Ook de uiting online, waarop men terecht komt indien in de e-mail wordt geklikt op de link om mee te
doen, is helder. Daarin staat immers wederom: “Gratis videodeurbel voor nieuwe klanten + 40 %
korting…”.
 
Uit het voorgaande volgt duidelijk dat men een video deurbel ontvangt zodra men klant wordt.
Bij nieuwe klanten is dit ook altijd toegepast.  
Subsidiair deelt Verisure mee dat zij bereid is de uiting aan te passen, indien de Commissie
deze onduidelijk vindt.
 

De mondelinge behandeling

 
Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. De inhoud hiervan is voor zover nodig opgenomen in het oordeel van de Commissie.
 

Het oordeel van de Commissie

1.

De kern van de klacht is dat in de bestreden e-mails wordt gesuggereerd dat men als deelnemer aan het Verisure inbraakonderzoek een gratis video deurbel ontvangt, terwijl deelname aan dit onderzoek hiervoor niet voldoende is, maar men ook een contract dient aan te gaan met Verisure. Met betrekking tot de twee verschillende uitingen oordeelt de Commissie hierover als volgt. 
 
2.
Uiting 1: de e-mail van 5 januari 2023
Niet in geschil is dat men, om in aanmerking te komen voor de “gratis video deurbel”, niet alleen aan het Verisure inbraakonderzoek dient deel te nemen, maar ook klant moet worden bij Verisure. Naar het oordeel van de Commissie blijkt dit laatste niet voldoende duidelijk uit de e-mail van 5 januari 2023. Daarin staat bij de afbeelding van een deurbel zonder nadere, duidelijke toelichting in een cirkel: “gratis video deurbel”. De tekst links daarvan:

“Ontvang 50% korting op de installatie- en aanschafkosten. Tevens ontvang je een gratis video deurbel als dank voor je deelname aan het Verisure inbraakonderzoek” maakt onvoldoende duidelijk dat een contract moet worden aangegaan om de gratis video deurbel te ontvangen. Niet duidelijk is dat de ontvangst van deze bel onlosmakelijk is verbonden met de installatie en aanschaf van apparatuur van Verisure, waarop kennelijk 50% korting wordt gegeven.

In de online uiting die -naar de Commissie begrijpt- verschijnt indien men in de e-mail klikt op de link om deel te nemen, staat wel uitdrukkelijk: “gratis videodeurbel voor nieuwe klanten”. Deze mededeling, die men pas ziet nadat men op de link om te deel te nemen heeft geklikt, neemt voornoemde onduidelijkheid echter onvoldoende weg.    

Gelet op bovenbedoelde onduidelijkheid is de Commissie van oordeel dat door de e-mail van 5 januari 2023 het vertrouwen in reclame wordt geschaad als bedoeld in artikel 5 NRC.   

3.

Uiting 2: de e-mail van 17 januari 2023

Ook voor deze e-mail geldt dat niet in geschil is dat men, om in aanmerking te komen voor de “gratis video deurbel”, niet alleen aan het Verisure Inbraakonderzoek dient deel te nemen, maar ook klant moet worden bij Verisure. Naar het oordeel van de Commissie blijkt dit laatste niet voldoende duidelijk uit de e-mail van 17 januari 2023. Ten eerste luidt het onderwerp hiervan:  “gratis videodeurbel bij deelname aan het inbraakonderzoek”, hetgeen erop duidt dat men reeds een videodeurbel krijgt, als men aan het inbraakonderzoek deelneemt. Verder valt uit de rest van de e-mail niet voldoende duidelijk op te maken dat men in werkelijkheid ook nog  een contract met Verisure dient aan te gaan, om voor de gratis videodeurbel in aanmerking te komen. De verschillende varianten in de uiting van de mededeling “gratis videodeurbel + 40% korting” geven hierover onvoldoende duidelijkheid.  

In de online uiting die -naar de Commissie begrijpt- verschijnt indien men in de e-mail klikt op de link om deel te nemen, staat wel uitdrukkelijk: “gratis videodeurbel voor nieuwe klanten”. Deze mededeling, die men pas ziet nadat men op de link om deel te nemen heeft geklikt, neemt voornoemde onduidelijkheid echter onvoldoende weg.    

Gelet op bovenbedoelde onduidelijkheid is de Commissie van oordeel dat ook door de e-mail van 17  januari 2023 het vertrouwen in reclame wordt geschaad als bedoeld in artikel 5 NRC.  

4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht beide bestreden e-mails in strijd met artikel 5 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.      

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken