a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2023/00133

Datum:

04-04-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame van WePrevent. Daarin wordt gezegd:

“We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live camera-toezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het mis gaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? Weprevent.nl”. 

 

Samenvatting van de klacht

De mededeling dat het aantal woninginbraken stijgt, is in strijd met de feiten. Volgens nieuws- en actualiteitenprogramma’s neemt deze vorm van criminaliteit juist af en is er sprake van een verschuiving naar digitale criminaliteit. Mensen worden onnodig bang gemaakt, om een product te verkopen.

Klager legt een artikel van 1 maart 2021 over, getiteld: “Scherpe daling traditionele vormen van criminaliteit”. Daarin wordt wat betreft woninginbraak gesproken over een daling van 23% in 2020 ten opzichte van 2019.

 

Samenvatting van het verweer

Alvorens de bestreden radioreclame te laten uitzenden, heeft adverteerder de woninginbraakcijfers van het CBS geanalyseerd. Verwezen wordt naar een in het verweer opgenomen link naar https://www.cbs.nl. Via deze link is te zien dat het aantal woninginbraken in 2022 ten opzichte van 2021 met 3,7% is gestegen.

 

Samenvatting van e-mail van 9 maart 2023 van klager

Mogelijk is er sprake van een stijging van het aantal woninginbraken als gevolg van het einde van de coronacrisis, dit na de eerdere sterke daling in de coronatijd, vanwege de lockdowns. WePrevent heeft voor haar reclame bovenbedoelde stijging tot uitgangspunt genomen, maar laat de meerjarige trend van daling van het aantal woninginbraken buiten beschouwing. WePrevent had op z’n minst moeten vermelden over welke periode zij de stijging van woninginbraken ziet.     

 

Samenvatting van e-mail van 9 maart 2023 van adverteerder  

Adverteerder heeft zich in haar reclame gericht op zeer recente cijfers en feiten, die wijzen op een stijging van 3,7%.

  

Samenvatting van e-mail van 10 maart 2023 van klager

Buiten beschouwing wordt gelaten dat over een langere periode, dus ook vóór de coronaperiode, het aantal woninginbraken al jaren aan het dalen is. Het is aan de Reclame Code Commissie te bepalen of het zeer selectief brengen van informatie door de beugel kan.

 

Samenvatting van e-mail van 16 maart 2023 van adverteerder  

Adverteerder baseert haar reclame-uiting alleen op feiten en gepubliceerde cijfers. Van bangmakerij of opdringerigheid is geen sprake. De bestreden uiting kan mensen helpen om inbraak en vandalisme te voorkomen. Woninginbraak is, los van stijgende of dalende cijfers, een zorg voor mensen. Adverteerder biedt een oplossing voor geïnteresseerden en ziet niet in dat zij in dit geval iets verkeerd zou doen.

 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat de bestreden radioreclame zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hij oordeelt hierover als volgt.

Ter aanprijzing van haar “live camera-toezicht”, ter voorkoming van inbraken, zegt adverteerder onder meer: “We hebben steeds vaker te maken met inbraak”. Klager heeft de juistheid van deze mededeling gemotiveerd weersproken, door mee te delen dat het aantal woninginbraken over een langere periode, ook vóór de periode van Corona (met bijbehorende lockdowns), al jaren aan het dalen is. Adverteerder heeft niet weersproken dat er sprake is van een dergelijke jarenlange daling. Ter onderbouwing van de mededeling “We hebben steeds vaker te maken met inbraak” heeft zij zich, door middel van een in het verweer opgenomen link, beroepen op een stijging van het aantal woninginbraken in 2022 ten opzichte van 2021, van 3,7%. Deze recente stijging rechtvaardigt naar het oordeel van de voorzitter echter niet dat in de commercial zonder nadere toelichting en ongeclausuleerd wordt gezegd: “We hebben steeds vaker te maken met inbraak”. Door deze mededeling kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat er over een langere periode dan 2021-2022 sprake is van een stijging van het aantal inbraken. Die indruk is onjuist. Adverteerder heeft immers niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een dergelijke stijging, integendeel, zij heeft niet weersproken dat het aantal woninginbraken over een langere periode, ook vóór de periode van Corona, juist is gedaald.

Gelet op het bovenstaande wordt in de radioreclame zonder te rechtvaardigen redenen geappelleerd aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. 

 

De beslissing

De voorzitter acht de bestreden uiting in strijd met artikel 6 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken