a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2022/00310

Datum:

01-08-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de webpagina www.zlm.nl/pakketkorting waarop onder meer staat:
“Meer verzekeringen? Ontvang 8% pakketkorting
Onze verzekeringen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: Vervoer, Wonen en Overig. Heeft u 3 verzekeringen uit twee verschillende rubrieken, waarvan minimaal 1 verzekering uit de rubriek Wonen? Dan krijgt u 8% pakketkorting over de premie (inclusief assurantiebelasting) van al uw verzekeringen uit deze rubrieken. Voldoet u op 1 juni aan de voorwaarden voor pakketkorting? Dan ontvangt u half juni het kortingsbedrag.
Op welke verzekeringen ontvangt u pakketkorting?
Op alle ZLM-verzekeringen uit de rubrieken Vervoer, Wonen en Overig. De pakketkorting geldt niet voor verzekeringen die u via ZLM Bemiddeling afsluit.
Wie krijgt pakketkorting?
Wij bekijken per adres wie recht heeft op pakketkorting. Een adres is de combinatie van postcode en huisnummer. Heeft u zelf maar 1 of 2 verzekeringen? Dan krijgt u toch pakketkorting als u met gezinsleden of huisgenoten samen minimaal 3 verzekeringen heeft. Van alle verzekeringen op het adres moet er minimaal 1 uit de rubriek Wonen komen. Iedere klant ontvangt de pakketkorting op zijn of haar eigen rekening.
Wanneer ontvangt u de pakketkorting?
In de tweede helft van juni. Op 1 juni kijken wij wie er recht heeft op de pakketkorting. Alle verzekeringen die u dan heeft, tellen mee. Voor verzekeringen die u na 1 juni afsluit, ontvangt u nog geen pakketkorting. Wij verrekenen de pakketkorting niet in uw premie.”

 

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

Adverteerder geeft klanten een pakketkorting bij het afsluiten van meerdere verzekeringen. Hierbij wordt gezegd: “Voldoet u op 1 juni aan de voorwaarden voor pakketkorting? Dan ontvangt u half juni het kortingsbedrag.” Men krijgt dit bedrag echter niet wanneer bijvoorbeeld de auto total loss wordt verklaard en daardoor de autoverzekering wegvalt, of indien men overstapt naar een andere verzekeraar. Klager acht de uiting misleidend omdat de consument door de korting wordt aangetrokken, en daardoor zal kunnen kiezen voor het afsluiten van verzekeringen bij adverteerder in de veronderstelling dat men dan daadwerkelijk de pakketkorting krijgt. Als men op de peildatum van 1 juni niet aan de voorwaarden voldoet, heeft men pech, terwijl men wel de intentie kan hebben gehad om meerdere verzekeringen vanwege de pakketkorting af te sluiten. Klager vindt dat de korting niet op eerlijke wijze is ingericht maar toch actief wordt gepromoot.

 

Samenvatting van het verweer inclusief de dupliek

Het doel van de pakketkorting is om verbreding van de verzekeringen te bereiken met het oog op de continuïteit van het bedrijf van adverteerder. Zij benadert haar klanten niet actief maar via een pagina die men ziet na het klikken op de button ‘Verzekeringen’. Daar is een overzicht zichtbaar van de verzekeringen die adverteerder aanbiedt en ziet men informatie over de pakketkorting. Er kan direct worden doorgeklikt naar de pagina over de pakketkorting waartegen de klacht is gericht. Er zijn geen andere voorwaarden. Er hoeft dus ook niet te worden doorgeklikt. Klager meent dat het niet uitkeren van een deel van de korting aan een klant die vóór 1 juni niet langer voldoet aan de voorwaarden, oneerlijk is. Er is echter in het geheel geen sprake van een opbouw van korting over elke kalendermaand. Er is sprake van een éénmalige korting per jaar met als peildatum 1 juni. Adverteerder is duidelijk in de werking van de pakketkorting. De systematiek is ingegeven vanuit eenvoud en duidelijkheid naar de klanten toe. De (potentiële) klant weet dat eventuele verzekeringen die op 1 juni niet langer lopen (om wat voor reden dan ook), niet meetellen voor korting. Dat klager dit spijtig vindt, is een andere vraag dan of de reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Er is geen sprake van een reclame die het economische gedrag van de gemiddelde consument met betrekking tot de pakketkorting wezenlijk verstoort of kan verstoren.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter leidt uit de klacht af dat klager de voorwaarden van de aangeboden pakketkorting onduidelijk en onrechtvaardig vindt. In beide gevallen kan de klacht echter niet slagen. Uit de uiting blijkt dat men specifiek op 1 juni 2022 aan de voorwaarden voor de pakketkorting dient te voldoen om de korting eind juni te ontvangen. Deze voorwaarden worden in de uiting opgesomd. Dat het, zoals klager stelt, door omstandigheden of door het overstappen naar een andere verzekeraar kan voorkomen dat men op die datum niet (meer) aan de voorwaarden voor de pakketkorting voldoet, kan niet tot het oordeel leiden dat de uiting misleidend is. De voorwaarden voor de pakketkorting zijn immers duidelijk, evenals de consequentie indien men, door welke oorzaak dan ook, op genoemde datum niet aan de voorwaarden voldoet. Dat klager dit als onrechtvaardig beschouwt, kan geen aanleiding geven de klacht toe te wijzen. De voorzitter oordeelt immers over de vraag of een uiting in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code, maar niet over de vraag of een bepaalde voorwaarde rechtvaardig is. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken