a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2022/00476

Datum:

16-11-2022

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

De bij de klacht overgelegde uiting betreft de KNWU fietsverzekering van Kingpolis op de website van adverteerder (https://kingpolis.nl/verzekeringen/knwu-fietsverzekering-racefietspolis).

Hierin staat, voor zover hier relevant:

“Ben je ook zo’n liefhebber van (baan)wielrennen, mountainbiken of veldrijden? Kies dan voor de beste verzekering van Kingpolis voor je racefiets, mountainbike, BMX of handbike. Alle schade die ontstaat tijdens het gebruik van de fiets is gedekt, dus ook schade die ontstaat in wedstrijdverband en trainingen!”

De onder in de uiting staande link met de tekst “Sluit hier zelf je KNWU fietsverzekering af” leidt naar de webpagina https://racefietspolis.nl/.

 

De klacht

Bij het afsluiten van een racefietsverzekering voor zijn zoon die veel fietst en aan wedstrijden meedoet, kreeg klager verschillende malen te zien dat ‘alle schade is gedekt, ook tijdens trainingen en in wedstrijdverband’. Klager heeft echter ervaren dat met een beroep op de polisvoorwaarden niet alle schade wordt vergoed die tijdens een wedstrijd is ontstaan. Klager begrijpt dat er uitzonderingen en polisvoorwaarden zijn, maar vindt het niet correct dat in de reclame niet duidelijk wordt gemaakt dat voor wedstrijden andere vergoedingsregels gelden. Dit zou met bijvoorbeeld een asterisk kenbaar moeten worden gemaakt, zodat dit voor nieuwe klanten op voorhand duidelijk is.

 

Het verweer

Kingpolis biedt op haar website helder en overzichtelijk alle informatie over de KNWU fietsverzekering en de (drie) verschillende modules. De bestreden uiting is het eerste van een aantal schermen die een consument te zien krijgt bij het afsluiten van een verzekering. Het eerste scherm bevat de algemene tekst dat ‘alle schade die ontstaat tijdens het gebruik van de fiets is gedekt’. Dit klopt, maar wel tot het verzekerde bedrag. Redelijkerwijs kan niet worden verwacht dat sprake is van een onbeperkte schade-uitkering. Dit wordt ook duidelijk gemaakt in het vervolg van de ‘afsluitstraat’, waar bij de extra mee te verzekeren “Module Wedstrijddekking Plus” expliciet staat: “Schadevergoeding max. € 250,- p/jr.” Bovendien staan de polisvoorwaarden als download op de website.

 

Het oordeel van de Commissie

1) De klacht betreft de aanprijzing van de KNWU fietsverzekering op de website van Kingpolis, meer specifiek de mededeling “Alle schade die ontstaat tijdens het gebruik van de fiets is gedekt, dus ook schade die ontstaat in wedstrijdverband en trainingen!” Volgens klager wordt in de uiting onvoldoende duidelijk gemaakt ‘dat voor wedstrijden andere vergoedingsregels gelden’.

2) Uit het bij verweer overgelegde screenshot blijkt dat de KNWU fietsverzekering drie modules kent, te weten de module “Basisdekking” en de extra mee te verzekeren “Module Carbon” en “Module Wedstrijddekking Plus”. De Commissie heeft ambtshalve geconstateerd (op basis van het antwoord op de vraag “Zijn fietsen in wedstrijden ook verzekerd?” op https://racefietspolis.nl) dat men met de KNWU fietsverzekering (ook) verzekerd is tijdens trainings- en clubwedstrijden. Wanneer de module “Wedstrijddekking Plus” is afgesloten, zijn ook schades gedekt die zijn ontstaan tijdens wedstrijden van KNWU, UCI en UEC binnen Europa, waarbij de schadevergoeding is gemaximeerd op € 250,- per jaar.

3) Op grond van het voorgaande vat de Commissie de klacht ‘dat voor wedstrijden andere vergoedingsregels gelden’ zo op dat uit de uiting onvoldoende blijkt dat schade die is ontstaan tijdens wedstrijden van KNWU, UCI en UEC slechts wordt vergoed tot een maximum van € 250,- per jaar. Deze klacht treft doel. In de bestreden uiting wordt zonder voorbehoud meegedeeld dat bij de keuze “voor de beste verzekering van Kingpolis voor je racefiets (…) alle schade die ontstaat tijdens het gebruik van de fiets is gedekt, dus ook schade die ontstaat in wedstrijdverband en trainingen”. Deze mededeling wekt de stellige indruk dat bij de beste polis – ‘Wedstrijddekking Plus’ – alle schade die ontstaat tijdens wedstrijden is gedekt en ook zal worden vergoed. Pas wanneer op de link in de uiting wordt geklikt om de verzekering af te sluiten, blijkt uit de beschrijving van de module ‘Wedstrijddekking Plus’ op de website waarop men dan terecht komt (https://racefietspolis.nl) dat de vergoeding van schade die ontstaat tijdens wedstrijden van KNWU, UCI en UEC is gemaximeerd op € 250,- per jaar.

4) Dat het schadevergoedingsbedrag in die gevallen is gemaximeerd op € 250,- per jaar is een belangrijke beperking van het aanbod. De gemiddelde consument mag weliswaar bekend worden verondersteld met het bestaan van polisvoorwaarden bij een verzekering, maar gelet op de stellige formulering van het aanbod in de bestreden uiting behoeft hij niet zonder meer bedacht te zijn op het bestaan van deze belangrijke beperking. Dit betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Daarom moet hij hierop reeds in de uiting zelf attent worden gemaakt. Nu in de bestreden uiting (een verwijzing naar) deze informatie niet is opgenomen, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de Commissie verder van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – het afsluiten van de fietsverzekering – kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5) Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken