a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2023/00022

Datum:

30-03-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.Eneco-emobility.com, waarin staat:

“Eén laadpas aanvragen, overal laden.
Zoek je een laadpas voor thuis, onderweg en in het buitenland? Met onze laadpas laad je op elk laadpunt in Nederland en België, en op meer dan 250.000 laadpunten in Europa. Gemakkelijk, zorgeloos en duurzaam in één. Je kunt bij ons kiezen tussen een laadpas of een laaddruppel.”

 

De klacht

Klager heeft (via de ANWB) een laadpas van Eneco eMobility aangevraagd en ontvangen. Bij een (niet nader genoemd) laadpunt aangekomen, bleek de laadpaal zijn pas “niet te pakken”, terwijl op de website toch duidelijk staat: “Met onze laadpas laad je op elk laadpunt in Nederland en België.” Klager heeft op de website gevonden dat bij bijvoorbeeld laadpunten in Oostburg de laadpas niet werkt, maar dat is volgens hem niet wat de claim op de website suggereert.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Uit de klacht blijkt niet waar de laadpas van klager niet “pakte”.

Klager heeft zijn laadpas aangeschaft via de ANWB. De website van de ANWB, die voor klager kennelijk aanleiding is geweest om de laadpas aan te schaffen, is duidelijk voor wat betreft het gebruik van de laadpas. Op deze website staat dat de laadpas op nagenoeg alle laadpunten in Nederland bruikbaar is. Het feit dat de laadpas in een enkel geval niet zou werken, maakt de claims niet onjuist.

Hoewel Eneco eMobility ervan uitgaat dat de ANWB-website voor klager aanleiding was om de laadpas aan te vragen, heeft klager kennelijk ook de website van Eneco eMobility gezien. Het zou voor de hand hebben gelegen als klager na het zien van de verschillen contact had opgenomen met adverteerder en/of met de ANWB.

Het feit dat de laadpas van klager niet “pakte”, doet niet af aan het feit dat de ANWB laadpas op veel plaatsen bruikbaar is. Het feit dat een laadpas niet bruikbaar is, is niet per se te wijten aan de laadpas. De oorzaak kan ook liggen in onjuist gebruik hiervan, of het feit dat een laadpunt niet functioneert door bijvoorbeeld storingen in de energievoorziening of vandalisme. Daar hebben ANWB en Eneco eMobility een storingsnummer voor. Klanten die dit nummer bellen, worden vrijwel altijd zo geholpen dat zij alsnog kunnen laden. De claims zijn dus niet onwaar of misleidend. De websites van ANWB of Eneco eMobility bevatten geenszins impliciet of expliciet een garantie dat alle laadpunten (en daarmee de laadpas) in Nederland of daarbuiten te allen tijde 24/7 bruikbaar zijn. Een dergelijke garantie kan niet worden gegeven. Volgens Eneco eMobility is er de afgelopen periode geen vergelijkbare klacht ontvangen.

 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting op de website www.Eneco-emobility.com staat: “Eén laadpas aanvragen, overal laden.” En vervolgens: “Zoek je een laadpas voor thuis, onderweg en in het buitenland? Met onze laadpas laad je op elk laadpunt in Nederland en België, en op meer dan 250.000 laadpunten in Europa. Gemakkelijk, zorgeloos en duurzaam in één.” De gemiddelde consument zal deze boodschap zo opvatten, dat het voordeel van deze laadpas is, dat men met maar één pas “overal”, in ieder geval op alle laadpunten in Nederland en België, kan laden, en dus niet verschillende passen voor de verschillende laadpaal-aanbieders nodig heeft.

Gelet op de stellige tekst in de uiting, en het feit dat klager gemotiveerd heeft betwist dat de laadpas “op elk laadpunt in Nederland en België” te gebruiken is, had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat men met deze laadpas wél op alle laadpunten in Nederland en België kan laden. Dit heeft Eneco eMobility niet gedaan. Zij heeft daarentegen verwezen naar de website van ANWB, waar de laadpas kennelijk ook wordt aangeprezen, maar dan met de boodschap dat men hiermee toegang krijgt “tot nagenoeg alle openbare laadpunten in Nederland”. Dit impliceert dat men met deze pas op veel, maar niet op alle laadpunten in Nederland en België kan laden, wat een andere, genuanceerdere boodschap is dan die Eneco eMobility op haar website hanteert bij de aanprijzing van de laadpas.

Gelet op het voorgaande gaat de Commissie ervan uit dat het niet mogelijk is om met de laadpas op elk laadpunt in Nederland en België te laden. Om die reden is de uiting te absoluut en gaat deze gepaard met onjuiste informatie met betrekking tot de voordelen van het product in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er hierdoor toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting tevens oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Of klager de laadpas heeft aangeschaft op basis van de uiting op de website van de ANWB of van Eneco eMobility, maakt voor dit oordeel geen verschil. Wat de ANWB op haar website meedeelt, ontslaat Eneco eMobility op geen enkele wijze van de plicht om op haar eigen website juiste en eerlijke reclame te maken. 

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken