a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2023/00043

Datum:

21-02-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Interpolis (www.interpolis.nl) waarin, voor zover hier van belang, staat:
“Daarom kies je voor onze autoverzekering
Geen verplicht eigen risico
Je hebt wel de mogelijkheid om een eigen risico te kiezen. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.”

 

Samenvatting van de klacht en nadere toelichting

De tekst “geen verplicht eigen risico” is onjuist. De dekking van autoverzekeringen in Nederland, en dus ook die van adverteerder, is namelijk gemaximeerd tot de wettelijke minimale verzekerde som, dit is geregeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Het is niet mogelijk om in Nederland een autoverzekering af te sluiten met een ongelimiteerde verzekerde som. Boven deze verzekerde som, heeft de consument wel degelijk een eigen risico.

 

Samenvatting van het verweer

Klaagster verwart het begrip ‘eigen risico’ met het begrip ‘maximaal verzekerde som’ (ook wel ’maximaal verzekerd bedrag’ genoemd). Onder het begrip ‘eigen risico’, dat ook op meerdere plekken op de website wordt toegelicht, wordt het eerste (deel van het) bedrag verstaan dat de consument zelf bij schade dient te betalen. Het begrip ‘maximaal verzekerde som’ betekent het maximale bedrag waarvoor de (auto)verzekering dekking biedt. Schade wordt door de verzekering vergoed tot aan dit maximale verzekerde bedrag.

 

Het oordeel van de voorzitter   

1. Centraal staat de vraag of de reclame-uiting “geen verplicht eigen risico” van adverteerder onjuist en om die reden misleidend is. Volgens klaagster wordt daarmee onterecht de suggestie gewekt dat de autoverzekering alle schade dekt zonder limiet. De voorzitter is van oordeel dat de klacht berust op een onjuiste aanname en licht dit als volgt toe.

2. In de reclame-uiting wordt specifiek gesproken over het ontbreken van een verplicht eigen risico. Het begrip eigen risico dient te worden onderscheiden van de maximaal verzekerde som. Beiden kunnen, anders dan klaagster meent, naast elkaar bestaan omdat zij zien op verschillende onderdelen van de verzekeringsovereenkomst. Het eigen risico impliceert dat een verzekerde een bepaald bedrag voor zijn rekening moet nemen voordat de verzekeraar hoeft uit te betalen. De maximaal verzekerde som bepaalt vervolgens welk bedrag de verzekeraar maximaal hoeft uit te keren. Het is daardoor mogelijk dat een consument, zoals bij adverteerder, geen verplicht eigen risico hoeft te betalen voor schade, maar dat het bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt wel wordt gelimiteerd tot een maximaal bedrag. Gelet hierop is de reclame-uiting niet onjuist of misleidend.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken