a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2023/00125/A

Datum:

03-04-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uitingen

Het gaat om de volgende reclames:

1. Een radioreclame waarin het volgende is te horen:

“Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?

De belastingdienst, want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting.

Dus u misschien ook.

Doe nu de gratis WOZ-check.

Eén minuut van uw tijd kan u zomaar € 300 opleveren.

Ga naar eerlijkewoz.nl.”

2. De website van adverteerder (eerlijkewoz.nl), voor zover daarop staat:

“Knabbelt de belastingdienst ook aan uw huisje?

Doe nu de gratis WOZ Check 2023.”

 

Samenvatting van de klacht

Het gaat om reclames van Eerlijke WOZ dat particulieren hulp aanbiedt om de WOZ-waarde aan te vechten. De reclames suggereren dat de belastingdienst de WOZ-waarde bepaalt en de Belastingdienst krijgt onterecht de schuld. De WOZ-beschikking wordt door de gemeente opgelegd en niet door de Belastingdienst.

 

Samenvatting van het verweer

Klager stelt terecht dat niet de Belastingdienst, maar de gemeente de WOZ-waarde bepaalt. Door in de reclame de Belastingdienst te noemen, wil adverteerder bewustwording creëren over het feit dat de WOZ-waarde verder gaat dan de gemeentelijke onroerendzaakbelasting. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de woningbezitters zich niet bewust is van het feit dat zij inkomstenbelasting betalen over de WOZ-waarde van hun huis, terwijl dit het grootste deel is van de belastingdruk. De Belastingdienst is de grootste ontvanger van belastingen op basis van de Wet WOZ en heeft daarom ook een rol in de reclames van adverteerder. Metaforisch kan dit worden verbeeld als een reus (de Belastingdienst/ overheid) die een stukje van het (koek)huisje opeet. Dit is de kwinkslag die de reclame maakt.

Voorgaande neemt niet weg dat adverteerder de gemeenten en de Rijksoverheid een belangrijk thema vindt. Om die reden is voor het uitzenden van de reclame onderzoek gedaan naar het sentiment en de opvattingen die men heeft na het zien van de reclame. Ook tijdens lopende campagnes worden de reacties nauwlettend in de gaten gehouden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat veel mensen de reclame grappig en sympathiek vinden. Van de suggestie dat adverteerder het wantrouwen tegen de Belastingdienst zou aanwakkeren, wordt afstand genomen. Er is juist zorg betracht om op een humoristische wijze en respectvolle manier aandacht te vragen voor het feit dat veel WOZ-waarden onjuist zijn en men hier op een laagdrempelige manier wat aan kan doen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter stelt voorop dat het oordeel is beperkt tot de wijze waarop adverteerder haar WOZ-check in de radio reclame en op haar website aanprijst. De vraag of dit product op zich nodig en/of wenselijk is, valt buiten het beoordelingskader van deze zaak.

2. Volgens klaagster wekken de bestreden reclames de indruk dat de WOZ-waarde door de Belastingdienst wordt bepaald en geïnd en niet door de gemeente zoals daadwerkelijk het geval is. Hierover oordeelt de voorzitters als volgt. Uit de bestreden reclames volgt niet dat de Belastingdienst de WOZ-waarde bepaalt. Dit wordt niet gezegd en ook niet gesuggereerd. Daarbij heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat een andere/ aangepaste WOZ-waarde ook invloed kan hebben op andere belastingen (die door de Belastingdienst worden bepaald en geïnd). De klacht slaagt niet.

3. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken