a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2023/00125

Datum:

03-04-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het gaat om de volgende reclames:

1. Een televisiereclame met twee kinderen die een lolly pakken van een (snoep) huisje, terwijl een heks uit het (snoep)huisje komt. Ook is er een reus te zien die een hap neemt van het (snoep)huisje.

Tijdens de televisiereclame is de volgende tekst te horen:

“Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?

De belastingdienst, want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting.

Dus u misschien ook.

Maar heks, u kunt heel makkelijk bezwaar maken met eerlijkewoz.nl.

Ja, ze regelen alles en 100% van de belastingverlaging is voor u.

En alles is gratis.

Gratis?

Het lijkt wel een sprookje.

Inderdaad.

Hoe dat werkt?

Ga naar eerlijkewoz.nl.

Eén minuut van uw tijd kan u zomaar € 300 opleveren.”

2. Een radioreclame waarin het volgende is te horen:

“Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?

De belastingdienst, want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting.

Dus u misschien ook.

Doe nu de gratis WOZ-check.

Eén minuut van uw tijd kan u zomaar € 300 opleveren.

Ga naar eerlijkewoz.nl.”

 

Samenvatting van de klacht

De reclames zijn misleidend, omdat essentiële informatie ontbreekt. Er wordt niet vermeld dat men eenvoudig zelf bezwaar kan maken tegen de WOZ-beschikking of hiervoor hulp kan krijgen van de gemeente. Dat het inzetten van de diensten van adverteerder gemeenschapsgeld kost, wordt ook niet vermeld. Tot slot worden de voordelen van de diensten van adverteerder overdreven en wordt niet vermeld dat een hogere WOZ-waarde ook voordelen kan hebben. Zoals rentekorting op de hypotheek.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder licht toe dat haar WOZ-check bestaat uit een aantal vragen over de betreffende woning, waarna met deze gegevens en de al in de database van adverteerder beschikbare objectgegevens een berekening wordt gemaakt die een betrouwbare inschatting geeft van de correctheid van de WOZ-waarde. Als de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde onjuist blijkt te zijn, krijgt men de mogelijkheid adverteerder de opdracht te geven bezwaar in te dienen. De WOZ-check kan gratis en vrijblijvend worden gebruikt, zonder dat een bezwaarprocedure bij de gemeente wordt gestart. Adverteerder doet jaarlijks een onderzoek naar de correctheid van de WOZ-waarden in Nederland en publiceert deze rapporten op haar website.

Het feit dat er andere methoden zijn om bezwaar te maken tegen een onjuiste WOZ-waarde, maakt niet de reclames misleidend zijn. Daarnaast wordt op de website van adverteerder onder ‘veel gestelde vragen’ uitgelegd dat bij een succesvolle bezwaarprocedure adverteerder een proceskostenvergoeding ontvangt van de gemeente. Het is niet voor iedereen mogelijk om zelf bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Daar komt bij dat het voor consumenten niet altijd te achterhalen is of en waar er een fout zit in de WOZ-waarde. Professionele partijen kunnen dit wel. Daarnaast is een bezwaarprocedure meer dan alleen het indienen van een simpel A4’tje. Dit maakt dat er behoefte is aan adequate en laagdrempelige WOZ-kantoren.

Uit de reclames volgt niet dat een bezwaarprocedure altijd € 300 oplevert, het bedrag kan ook hoger of lager zijn. Vandaar dat is gekozen voor de formulering “kan u zomaar € 300 kan opleveren”.

Tot slot geldt dat naast onroerendezaakbelasting ook andere belastingen op de WOZ-waarde worden gebaseerd. De WOZ-waarde is ook van belang voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, watersysteemheffing en de erfbelasting. Hoeveel belastingbesparing een verlaging van de WOZ-waarde oplevert is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de gemeente en het waterschap waarin de woning is gelegen, de hoogte van de WOZ-waarde en de relatie tot de woning. Adverteerder heeft ter onderbouwing hiervan in het verweer enkele rekenvoorbeelden gegeven. Op basis van de samenstelling van de cliënten en de in het verleden behaalde resultaten is de gemiddelde besparing van een gegrond bezwaar ongeveer € 300.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter stelt voorop dat het oordeel is beperkt tot de wijze waarop adverteerder haar WOZ-check in de televisie en radio reclame aanprijst. De vraag of dit product op zich nodig of wenselijk is, valt buiten het beoordelingskader van deze zaak.

2. Over het klachtonderdeel dat in de reclames niet wordt vermeld dat men ook zelf bezwaar kan maken overweegt de voorzitter als volgt. In de reclames ligt niet de boodschap besloten dat men niet zelfstandig bij de gemeente bezwaar kan maken wanneer de WOZ-waarde onjuist is. Dit wordt in de reclames niet gezegd of gesuggereerd. Vermelding van eventuele alternatieven is niet vereist. Dit klachtonderdeel slaagt niet.

3. Voor het klachtonderdeel dat niet wordt vermeld dat de diensten van adverteerder gemeenschapsgeld kosten, geldt het volgende. Het staat adverteerder vrij om haar diensten aan te prijzen zonder te wijzen op de wijze waarop zij voor die diensten vergoed wordt. Voor de gemiddelde consument is in het kader van de aanprijzing van de dienst slechts relevant dat adverteerder aan hem geen kosten in rekening brengt, zoals volgt uit beide reclame-uitingen. Dat als zodra de consument beslist om door adverteerder bezwaar te laten maken tegen de WOZ-waarde, dit kan leiden tot kosten voor de gemeente is een andere kwestie die losstaat van de aanprijzing van de diensten van adverteerder. Voor zover de klachten zich zouden richten op het, door adverteerder zelf treffend aangeduid als, verdienmodel van adverteerder, bestaande uit de wettelijke proceskostenkostenvergoeding bij een succesvolle bezwaarprocedure, gaat dit de bevoegdheid van de RCC en haar voorzitter te buiten en dient klaagster zich desgewenst tot de wetgever te wenden.

4. Tot slot stelt klaagster dat de voordelen van de diensten van adverteerder worden overdreven en dat soms een hogere WOZ-waarde beter kan uitpakken. Ook dit klachtonderdeel kan niet slagen.

Klaagster heeft niet toegelicht dat en waarom sprake zou zijn van ontoelaatbare overdrijving. Adverteerder heeft bovendien onderbouwd dat bij een gegrond bezwaar het gemiddelde voordeel ongeveer € 300 is. Daarbij heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat een aangepaste WOZ-waarde ook invloed kan hebben op andere belastingen (die door de Belastingdienst worden bepaald en geïnd).

5. Gelet op het voorgaande – en in lijn met de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie van 30 maart 2022 met kenmerk 2022/00130 – wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken