a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2023/00148

Datum:

05-04-2023

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Promovendum (www.promovendum.nl) voor zover op een subpagina van die website de volgende mededelingen staan over een leenauto:

“Bij welke schades krijg ik een gratis leenauto?
Promovendum werkt samen met uitstekende schadeherstelbedrijven. Wanneer jij jouw auto laat repareren bij een <aangesloten herstelbedrijf>, krijg je in de volgende gevallen gratis een leenauto:
– Met onze Allrisk autoverzekering krijg je een leenauto bij alle schades, met uitzondering van <ruitschade>. (…)”

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een Allrisk autoverzekering bij Promovendum. Tijdens een (moeizame) schadeafhandeling kreeg klager aan de telefoon te horen dat het intern beleid van Promovendum is om alleen vervangend vervoer ter beschikking te stellen tijdens de reparatieperiode, hetgeen zij definieert als de periode dat de materialen benodigd voor schadeherstel bij de reparateur beschikbaar zijn. Dit is dus alleen de periode dat er aan de auto wordt gewerkt. Op de website en in de polisvoorwaarden van Promovendum wordt echter niet gesproken over een dergelijke ‘reparatieperiode’. Deze bijzondere beperking is dus slechts intern beleid met ogenschijnlijk de doelstelling om niet te leveren wat wordt beloofd in de reclame-uiting, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

De schade van klager is inmiddels naar zijn tevredenheid afgehandeld. Omtrent zijn klacht over de informatie op de website merkt adverteerder op dat deze informatie niet foutief is, maar dat er wel een nuance bij kan worden geplaatst. Dit heeft adverteerder inmiddels ook doorgevoerd op de betreffende pagina. In de voorwaarden staat de informatie overigens ook correct, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter vat de klacht zo op dat klager de bestreden uiting misleidend vindt, omdat hieruit niet blijkt dat de gratis leenauto slechts tijdens de reparatieperiode – te weten de periode dat er aan de auto wordt gewerkt door de reparateur – ter beschikking wordt gesteld door Promovendum. De voorzitter overweegt hierover als volgt.

2. Uit de reclame-uiting moet duidelijk blijken wat het aanbod inhoudt, om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet. Aan deze voorwaarde is naar het oordeel van de voorzitter in de bestreden uiting niet voldaan. Uit de uiting valt niet af te leiden dat de leenauto alleen ter beschikking wordt gesteld tijdens het uitvoeren van de repartie, en dus bijvoorbeeld niet bij eventuele wachttijden.

3. Dat de leenauto enkel ter beschikking wordt gesteld tijdens de repartieperiode betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de bestreden uiting misleidend is als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu de gemiddelde consument door het ontbreken van essentiële informatie in de uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Hierdoor is de reclame-uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. In de mededeling van adverteerder dat de uiting inmiddels is aangepast, ziet de voorzitter aanleiding de aanbeveling te doen voor zover nog nodig. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken