a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2023/00150

Datum:

17-04-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een radiocommercial waarin het volgende is te horen: 
“Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro’s. WOZMeldpunt.nl.” 

 

Samenvatting van de klacht

In de reclame-uiting wordt gesteld dat het bezwaar maken bij gebruik van de dienst van adverteerder gratis is. Dat is misleidend, bij toewijzing van het bezwaar is het namelijk niet gratis omdat de betreffende gemeente kosten betaalt aan adverteerder. Dat geld komt uit de gemeentelijke begroting, en dit wordt ook door klager opgebracht. Dit voorbehoud wordt in de reclame-uiting niet gemaakt, aldus klager. 

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder licht toe dat haar dienstverlening voor de bezwaarmaker gratis is. Bij een gegrond bezwaar betaalt de gemeente rechtstreeks een forfaitaire vergoeding aan adverteerder en bij een ongegrond bezwaar neemt adverteerder alle kosten voor eigen rekening. De bezwaarmaker hoeft aan WOZmeldpunt dus niets zelf te betalen. 

Adverteerder verwijst naar andere voorbeelden van televisiereclames waarin wordt geadverteerd met “1 plus 1 Gratis”, “Probeer nu Gratis” of “2e (…) Totaal Gratis”. Deze uitingen mogen wettelijk gecommuniceerd worden volgens adverteerder. Het gratis product of gratis advies zal uiteindelijk wel betaald worden door het bedrijf of de instantie die erachter zit. Zo maakt adverteerder ook een claim die voor de ontvanger/consument gratis is, maar voor een instantie kosten met zich meebrengt voor vergoeding van de verrichte werkzaamheden.

Het communicatiemedium radio is zeer beperkt, derhalve verwijst adverteerder daarin naar haar website waar op meerdere plekken “gratis” wordt uitgelegd. 

Tot slot merkt adverteerder op dat haar rechtsbijstand niet leidt tot hogere directe kosten voor de burger, maar juist tot lagere kosten. De gemeenten hoeven alleen bij een gegrond bezwaar te betalen, 40% van de bezwaren is gegrond en de WOZ-waarde wordt gemiddeld met 9% verlaagd. Bovendien zijn de kosten per dossier van de gemeente gehalveerd de afgelopen twintig jaar, sinds de komst van rechtsbijstandsbureaus. Adverteerder heeft hiertoe bijlagen ter bewijsvoering overlegd. 

 

Het oordeel van de voorzitter 

1. De voorzitter stelt voorop dat het oordeel is beperkt tot de wijze waarop adverteerder haar dienst – het WOZMeldpunt – in de radiocommercial aanprijst. De vraag of deze dienst op zich nodig en/of wenselijk is, valt buiten het beoordelingskader van deze zaak.

2. De klacht stelt aan de orde dat de radiocommercial misleidend is, omdat daarin ten onrechte wordt gesteld dat de dienst van adverteerder gratis is en er niet wordt vermeld dat deze dienst, bij toewijzing van het bezwaar, betaald wordt door gemeenschapsgeld. De voorzitter overweegt daartoe als volgt. Het staat adverteerder vrij om haar diensten aan te prijzen zonder te wijzen op de wijze waarop zij voor die diensten vergoed wordt. Voor de gemiddelde consument is in het kader van de aanprijzing van de dienst slechts relevant dat adverteerder aan hem geen kosten in rekening brengt. Naar het oordeel van de voorzitter zal de gemiddelde consument de mededeling “maak gratis bezwaar” zo begrijpen dat hij kosteloos bezwaar kan maken via adverteerder. Niet in geschil is dat de consument zelf geen, althans niet direct, kosten hoeft te betalen aan adverteerder. Dat als zodra de consument beslist om door adverteerder bezwaar te laten maken tegen de WOZ-waarde, dit bij toewijzing daarvan uiteindelijk kan leiden tot kosten voor de gemeente is een andere kwestie. Voor zover de klacht zich richt op het verdienmodel van adverteerder, bestaande uit de wettelijke proceskostenkostenvergoeding bij een succesvolle bezwaarprocedure, gaat dit de bevoegdheid van de Reclame Code Commissie en haar voorzitter te buiten en dient klager zich desgewenst tot de wetgever te wenden. Op grond van het voorgaande is de mededeling dat het bezwaar maken via WOZMeldpunt op zich gratis is voor consumenten niet onjuist of misleidend. 

3. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken