a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2023/00296

Datum:

02-08-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door WATT aan klager verzonden e-mail waarin onder meer staat:
“Ons avontuur is vandaag begonnen; onze funding campagne staat live op Seedrs. Het groeikapitaal willen wij investeren in productontwikkeling, onze organisatie, ons team en marketing. Ons uiteindelijke doel is om WATT als wereldwijd stedelijk e-bike merk neer te zetten, met betaalbare e-bikes en een solide after sales service.
70% al volgeschreven voor live-gang.
Inmiddels is er voor € 410.672 aan aandelen geschreven vanuit de WATT community. Iets waar we oprecht trots op zijn. Dat is 70% van ons doelbedrag. Vanaf vandaag gaan we live op Seedrs.com en kan het echte werk beginnen.
Investeer mee en wordt mede-eigenaar.
Investeren kan nu op Seedrs.com. Wil je meer dan € 2.500 investeren? Dan bieden we extra voordeel tot een gratis WATT e-bike bij een investering vanaf € 10.000.”

 

Samenvatting van de klacht

In de bewuste e-mail, die is gericht aan klanten van adverteerder, staat niet dat het om een financieel product met risico’s gaat. Klager acht het ontbreken van deze waarschuwing onjuist.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verkoopt geen financiële producten, maar houdt een crowdfund actie via Seedrs.com om klanten de mogelijkheid te geven om mede-eigenaar van haar te worden. Adverteerder laat zich hierbij begeleiden door Sharefunders die voor haar de communicatie en marketing rondom deze actie verzorgt. Het is wettelijk niet benodigd om aan een reclame-uiting als de onderhavige een risicobeschrijving of disclaimer toe te voegen omtrent de investeringskans indien, zoals hier, gebruik wordt gemaakt van een vergund en gereguleerd investeringsplatform waarin de daadwerkelijke investering plaatsvindt. Alvorens een potentieel geïnteresseerde de door de e-mail gewekte interesse kan omzetten in een daadwerkelijke investering, moet gebruik worden gemaakt van het gereguleerde Seedrs investeringsplatform. De investeerder zal hier een kennis- en ervaringstest moeten doen en nadrukkelijk worden gewezen op de eventuele risico’s van het investeren.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Uit de bestreden e-mail blijkt dat adverteerder via een crowdfund-actie en de uitgifte van aandelen haar klanten de mogelijkheid biedt om mede-eigenaar te worden van haar bedrijf. Zij prijst in de uiting die mogelijkheid uitdrukkelijk aan en roept klanten op te investeren in aandelen in haar.  

2)  Voor de aanbieding van aandelen, waarvan in de e-mail in feite sprake is, gelden specifieke regels, waaronder de eis dat er een goedgekeurde prospectus is. De aanbieder is hiervan vrijgesteld indien, kort samengevat en voor zover hier relevant, de totale waarde van de aanbieding minder is dan € 5,- miljoen. Uit de e-mail kan worden afgeleid dat deze situatie zich hier voordoet. Er wordt immers gezegd dat inmiddels voor € 410.672,- aan aandelen is geschreven “vanuit de WATT community”, en dat dit 70% van het doelbedrag is. Daargelaten de vraag of aan alle overige eisen voor de vrijstelling is voldaan (dit staat niet ter beoordeling van de voorzitter), geldt dat in de situatie dat de vrijstelling van toepassing is, in reclame in beginsel een specifieke vermelding dient te worden opgenomen. Deze bestaat uit een symbool met daarbij de tekst: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit”.

3)  Door de voorgeschreven vrijstellingsvermelding (in feite een waarschuwing) moet de consument bewust worden gemaakt van het feit dat de activiteit vrijgesteld is en dat hij daardoor rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer de activiteit onder toezicht van de AFM staat. Naar het oordeel van de voorzitter geldt de verplichting tot het vermelden van de waarschuwing ook indien het betrokken bedrijf, zoals hier, zelf een crowdfund-actie aanprijst en daarbij met zoveel woorden oproept te investeren in aandelen in haar (equity crowdfunding). In die situatie dient de consument eveneens op bedoelde risico’s te worden gewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:4 Wet op het financieel toezicht (Wft) zoals uitgewerkt in artikel 2:1 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en bijlage 1.2 van laatstbedoelde regeling.

4)  Op grond van het voorgaande stelt klager terecht dat in de e-mail een waarschuwing voor bepaalde risico’s had dienen te worden opgenomen. Nu deze waarschuwing ontbreekt, is de reclame-uiting in strijd met de specifieke voorschriften van de Wft en de nadere uitwerkring daarvan. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste dat reclame in overeenstemming dient te zijn net de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken