a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2023/00397

Datum:

29-08-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

De door afzender aan klager verzonden e-mail voldoet niet aan de juiste reclame codes. Afzender heeft zomaar reclame per e-mail verstuurd, terwijl klager niet in het bestand van afzender staat en nog nooit van dit bedrijf heeft gehoord.


 
Samenvatting van de reactie van afzender

Afzender heeft het bedrijf van klager online geanalyseerd en heeft hierbij geconstateerd dat de professionele expertise en dienstverlening van afzender kan bijdragen aan het optimaliseren van de digitale website en marketing van het bedrijf van klager. Om die reden heeft afzender klager benaderd. De intentie van afzender was hierbij positief en gericht op mogelijkheden om het bedrijf van klager te helpen groeien door middel van marketingondersteuning.
 
Het e-mailadres van klager heeft afzender gevonden via openbare bronnen, zoals LinkedIn en de website van het bedrijf van klager. In de contactpoging zijn geen persoonlijke gegevens verstrekt om de privacy van de individuele contactpersonen te respecteren. Toen klager aangaf hier geen interesse in te hebben, is afzender hier netjes mee omgegaan en heeft zij geen storende activiteiten meer uitgevoerd.

 

Het oordeel van de voorzitter 

1. Niet in geschil is dat de bestreden e-mail reclame bevat, nu hierin de dienstverlening van afzender wordt aangeprezen. Om die reden dient de bestreden e-mail getoetst te worden aan de Code reclame via e-mail (hierna: Code e-mail). De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2. Artikel 1.3.a Code e-mail stelt voorop dat het verzenden van reclame via e-mail alleen is toegestaan na actieve toestemming vooraf of indien het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop of schenking en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden. Indien niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, is het toezenden van reclame via e-mail altijd in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail.

3. Klager heeft gesteld dat hij niet bekend is met afzender noch in het klantenbestand van afzender staat. Afzender heeft daarentegen niet gesteld dat klager aan haar wel actieve toestemming zou hebben gegeven voor het ontvangen van reclame via e-mail dan wel dat er sprake is van een bestaande klantrelatie tussen klager en afzender. Nu klager onweersproken heeft gesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het mogen toezenden van reclame via e-mail aan hem, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. Dat de e-mail is gericht aan een zakelijk e-mailadres dat kennelijk ook openbaar vindbaar is, maakt dit oordeel niet anders. Ook zakelijke individuele ontvangers van ongewenste reclame via e-mail kunnen zich immers op de Code e-mail beroepen.

4. Gelet op het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing

Afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer in strijd met deze artikelen te handelen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken