a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2024/00007

Datum:

13-02-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende reclame-uiting op de website van Ligo, waarin (voor zover voor de klacht relevant) het volgende staat:

“ Online ANBI Stichting

oprichten voor € 699

v 100% online, snel en met gratis advies

v Begeleiding van juristen voor en na oprichting

v Persoonlijk overleg met notaris

v Alle notariële kosten inbegrepen”.

In het midden van de pagina staat het volgende:

“v 100% online proces, zodat jij de deur niet uithoeft

Je ANBI veilig online oprichten of contracten maken en digitaal
ondertekenen. Alles vanuit je dashboard.”

En:

“De beste notarissen

Ligo werkt met de beste notarissen in

Nederland, zodat jouw ANBI oprichting

vlekkeloos én helemaal online verloopt. Onze

notarissen zorgen ervoor dat je een goede
start krijgt en alles digitaal kunt regelen.”

Onderaan de pagina staat het volgende:

“ANBI Stichting

Vanaf € 699

Opgericht binnen 5 werkdagen*

Start je ANBI nu

(…)

 v Direct contact met de notaris

v 100% digitaal proces

 (…)”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager, die snel een ANBI-stichting wilde laten oprichten door Ligo, heeft de volgende bezwaren tegen de uiting:

1.

In de reclame-uiting staat dat het proces van het oprichten van een ANBI-stichting vijf werkdagen duurt. Het gehele proces heeft echter meer dan een maand geduurd.

2.

In de uiting staat dat het proces volledig online kan worden doorlopen. Een bezoek aan een notariskantoor in Hengelo bleek echter noodzakelijk te zijn voor de oprichting van de ANBI-stichting.

3.

In de uiting staat dat ervoor wordt gezorgd dat de gemaakte documentatie geschikt is om bij de belastingdienst de ANBI-status te verkrijgen. De aanvraag voor de ANBI-status is echter afgewezen door de belastingdienst.

Volgens klager is de reclame-uiting misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De oprichting van een ANBI-stichting kan bij adverteerder zowel fysiek als online. Er wordt op de website gezegd dat het digitaal kan. De klant kiest zelf de notaris. Daarbij wordt door adverteerder een onderscheid gemaakt tussen notarissen die digitaal en niet-digitaal werken. Klager heeft zelf gekozen voor een notaris die niet digitaal werkt. Dit werd op het moment van kiezen ook duidelijk gemaakt aan klager. Adverteerder heeft bij klager expliciet nagevraagd of hij zich ervan bewust was dat de notaris niet digitaal werkte, waarop klager heeft meegedeeld de oprichting bij dit notariskantoor te willen laten plaatsvinden.

Ligo is het ook niet eens met de klacht over de duur van het proces. Er staat op de website dat de stichting wordt opgericht binnen vijf werkdagen. Klager heeft bij de klacht echter niet de volledige uiting laten zien. Ligo heeft de volledige uiting overgelegd. Naast de tekst in kwestie staat een asterisk. De asterisk verwijst naar een belangrijke toevoeging over de oprichtingstijd die expliciet wordt weergegeven direct onder het kostenoverzicht. De oprichtingstijd van vijf werkdagen geldt vanaf het moment dat alle benodigde documenten zijn verstrekt. Hiervan was in het geval van klager geen sprake. Adverteerder vindt dat de voorwaarden voor de geadverteerde oprichtingstijd duidelijk zijn weergegeven.

Volgens Ligo voldoet de oprichting van de ANBI-stichting aan alle wettelijke en notariële vereisten. De notarissen met wie Ligo samenwerkt, gebruiken “maatwerk statuten” die voldoen aan deze vereisten. De belastingdienst kan een aanvraag voor een ANBI-status om verschillende redenen afwijzen. Ligo heeft aangeboden om naar de afwijzing van de belastingdienst te kijken. Daar heeft klager geen gebruik van gemaakt. Klager heeft het afwijzingsbesluit van de belastingdienst niet willen overleggen. Daarom kan niet worden gezegd dat de afwijzing van de ANBI-status gelegen is in de statuten die zijn opgesteld door de notaris.

 

Het oordeel van de voorzitter

Met betrekking tot de verschillende bezwaren oordeelt de voorzitter als volgt.

Ad.1

Op de website van Ligo staat “ANBI Stichting vanaf € 699 Opgericht binnen 5 werkdagen”. Naast deze tekst staat een asterisk. Uit de uiting, zoals die door klager is overgelegd, blijkt niet waar de asterisk naar verwijst. Ligo heeft een screenshot overgelegd, waaruit blijkt dat vrijwel direct onder de tekst staat wat de asterisk betekent: “Vanaf het moment dat je als klant alle benodigde documentatie hebt verstrekt”. Daarmee heeft adverteerder voldoende duidelijk gemaakt vanaf welk moment de termijn begint te lopen. Uit de klacht volgt niet dat, uitgaande van dit aanvangsmoment, adverteerder in het algemeen niet waarmaakt hetgeen hij in de uiting meedeelt over de termijn waarbinnen hij zijn werkzaamheden afrondt.

Ad.2

In de bestreden uiting wordt meerdere keren gesteld dat het oprichtingsproces 100% online wordt doorlopen. Uit het verweer blijkt dat Ligo samenwerkt met notarissen die digitaal en niet-digitaal werken. Adverteerder heeft gesteld dat klager zelf heeft gekozen voor een notaris die in Hengelo is gevestigd die niet-digitaal werkt. Uitgaande hiervan was het voor klager blijkbaar mogelijk om een notaris te kiezen die volledig digitaal werkt, maar heeft klager niet voor die optie gekozen. Van een misleidende reclame-uiting in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code kan dan ook niet worden gesproken.

Ad.3

De aanvraag voor de ANBI-status is afgewezen door de belastingdienst. Uit de overgelegde stukken blijkt niet wat de reden voor afwijzing is. Adverteerder stelt dat klager het afwijzingsbesluit van de belastingdienst niet aan haar heeft willen overleggen en dat daarom niet kan worden gezegd dat de afwijzing van de ANBI-status gelegen is in de statuten die zijn opgesteld door de notaris. Nu het voorgaande de mogelijkheid openlaat dat de afwijzing is gelegen in feiten en omstandigheden die voor rekening en risico van klager komen, dient de klacht ook op dit punt te worden afgewezen. Op grond van het voorgaande moet ervan worden uitgegaan dat adverteerder in het algemeen waarmaakt wat zij op haar website belooft over de oprichting van de ANBI-Stichting via de betrokken notarissen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken