a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2024/00014

Datum:

06-03-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website https://petsecur.nl. Daarin staat onder meer:
 
“Castratie/sterilisatie
Bij een aanvullende verzekering van PetSecur ben je altijd gratis verzekerd voor castratie en
sterilisatie van jouw kat of hond!
V De beste zorg voor jouw huisdier
V Hoogste uitkering van Nederland
V Gratis bij aanvullend pakket”
 
en
 
“De beste hondenverzekering
Ondersteund door dierenarts Piet Hellemans
Welke hondenverzekering past bij jou? Een hondenverzekering vergelijken kun je doen op
verschillende aspecten. Bij PetSecur vinden wij het belangrijk dat er een passende verzekering is
voor iedere hond en ieder baasje en dat je goed geïnformeerd wordt. Zo verzekeren wij jou en je
dier van plezier en minder kopzorgen bij zorgkosten.
Je hond verzekeren bij PetSecur tegen de beste voorwaarden:
 
V Brede dekking, ook heupen en ellebogen
V De hoogste uitkering van Nederland tot € 6.000
V Ook op vakantie verzekerd
V Inclusief castratie/sterilisatie
V Altijd snel verzekerd
Bereken uw premie”
 
en
 
“Kosten sterilisatie hond
De kosten van de sterilisatie van jouw hond verschillen op basis van het gewicht en de leeftijd van
jouw hond. Daarnaast hanteert elke dierenarts ook zijn of haar eigen tarieven, het is daarom ook
altijd goed om van tevoren bij je dierenarts te informeren naar het kostenplaatje.
Naast het gewicht en de leeftijd van je hond, hangt de sterilisatie ook af van de methode die
gebruikt wordt. Zo wordt er gebruik gemaakt van de traditionele methode en de sterilisatie via
laparoscopie.
De kosten sterilisatie hond kunnen hoog oplopen. Deze lopen uiteen vanaf ongeveer € 300,- tot
€ 650,- inclusief medicatie en nazorg. Het is dus belangrijk dat je goed met je dierenarts
communiceert over de kosten van de sterilisatie van jouw hond.
Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan? Bij een verzekering met een looptijd van 60
maanden is sterilisatie van jouw hond gratis meeverzekerd! Verdere vragen over het verzekeren van je huisdier vind je in onze voorwaarden”
 
en
 
“Laparoscopische sterilisatie hond kosten
Naast de verschillende voordelen van een laparoscopische sterilisatie, is het kostenplaatje wel
hoger dan een traditionele sterilisatie bij je hond. De apparatuur die gebruikt wordt bij een
laparoscopische sterilisatie zijn nou eenmaal duurder.
De kosten van een laparoscopische sterilisatie worden door verschillende factoren bepaald. Zo is
het tarief van elke dierenarts verschillend en speelt het formaat van je hond ook een grote rol.
“Vaak zie je dat er bij een laparoscopische sterilisatie een meerwaarde van circa
€ 100,- tot € 150,- op de huidige prijs van een traditionele sterilisatie komt. Vraag dit goed na bij je
dierenarts, deze kosten kunnen zeer verschillen per hond/arts!
Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan? Bij een verzekering met een looptijd van 60 maanden is sterilisatie van jouw hond gratis meeverzekerd!”.
 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft de volgende bezwaren:  

1.

Gesteld wordt:

“Bij een verzekering met een looptijd van 60 maanden is de sterilisatie van jouw hond gratis meeverzekerd!”.  
Als gemiddelde consument ging klager ervan uit dat de sterilisatie volledig gedekt zou zijn, aangezien er nergens op de betreffende webpagina een limitatie of expliciete verwijzing naar de voorwaarden wordt getoond. Dit gebrek aan duidelijke aanduiding van beperkingen of
voorwaarden kan gemakkelijk leiden tot de veronderstelling van volledige dekking.
Gelet op het bovenstaande vindt klager de uiting misleidend.
 
2.

De claim “Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan?” wordt prominent weergegeven. Dit  suggereert dat klanten volledig beschermd zijn tegen de kosten van een sterilisatieprocedure. Dit is misleidend, omdat de werkelijke vergoeding, zoals later bleek, slechts €100 is, wat veel lager is dan de gemiddelde kosten van een dergelijke procedure.
 
3.

Door de onderhavige presentatie en de gebrekkige informatie op de website heeft klager gekozen voor een duurdere laparoscopische ingreep, in de veronderstelling dat deze volledig vergoed zou
worden. Uiteindelijk resulteerde dit in onverwachte kosten van bijna €600 voor klager,
wat in directe tegenspraak is met de belofte van PetSecur om onverwachte kosten te voorkomen.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder  

Onder verwijzing naar eerdere, bij het verweer overgelegde correspondentie met klager voert adverteerder het volgende aan.

 
1.
Wel degelijk wordt vermeld welke bedragen exact worden uitgekeerd voor castratie/sterilisatie.
Voor de castratie/sterilisatie dekking vraagt adverteerder tijdens het inschrijven op het online formulier om een extra akkoord in verband met de specifieke voorwaarden, maximeringen en langere looptijd. Dit extra akkoord verzoek klapt pas uit op het moment dat men kiest voor deze aanvullende dekking. Bij dit extra akkoord verzoek staat ook een link, direct naar dat deel van de voorwaarden waar de maximale vergoedingen worden beschreven. Dit is dus een zeer specifieke verwijzing naar de voorwaarden.
 
2.
Met de zin “Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan? Bij een verzekering met een looptijd van 60 maanden is de sterilisatie van jouw hond gratis meeverzekerd!” bedoelt adverteerder dat men geen premie betaalt voor deze aanvullende verzekering. Deze aanvullende verzekering, die dus gratis is, kent echter wel een aantal specifieke spelregels. Naar deze spelregels/voorwaarden wordt men zeer specifiek verwezen bij het aanvragen van de
verzekering.
In het geval van geplande zorg (wat een laparoscopische sterilisatie is) komt men dus niet voor onverwachte kosten te staan. Men kan zelf op zoek gaan naar de dierenarts met het voordeligste tarief. En men kan weten welk deel adverteerder daarvan vergoedt.
 
Daargelaten dat adverteerder zeer duidelijk communiceert over de maximaal uit te keren bedragen, had klager ook kunnen weten dat adverteerder niet het volledige bedrag van €900 kan uitkeren. Klager betaalt namelijk €18,26 inclusief assurantiebelasting premie per maand. Dit resulteert in een netto premie van zo’n €180,- per jaar. In 5 jaar tijd wordt dan €900 aan netto premie betaald. Dit is het bedrag dat klager in het eerste jaar claimt voor een geplande (dus zekere) behandeling.
Het is voor een verzekeraar natuurlijk onmogelijk om voort te blijven bestaan wanneer direct het volledige bedrag aan in de komende 5 jaar te ontvangen premie wordt uitgekeerd en in de jaren daarna ook nog risico op verdere uitkeringen wordt gelopen.
 

Het oordeel van de voorzitter 

1.

De bezwaren van klager lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De kern van deze bezwaren is
dat door de (tweemaal gebruikte) tekst “Wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan? Bij
een verzekering met een looptijd van 60 maanden is sterilisatie van jouw hond gratis
meeverzekerd!” ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze sterilisatie volledig gedekt is. In de
veronderstelling dat de door hem gekozen laparoscopische ingreep volledig vergoed zou worden,
kreeg klager met onverwachte kosten van bijna € 600,- te maken. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.

Voornoemde (tweemaal gebruikte) tekst wordt in beide gevallen voorafgegaan door een tekst
over de mogelijk hoge kosten van sterilisatie. Gesteld wordt:
“De kosten sterilisatie hond kunnen hoog oplopen. Deze lopen uiteen vanaf ongeveer € 300,- tot
€ 650,- inclusief medicatie en nazorg. Het is dus belangrijk dat je goed met je dierenarts
communiceert over de kosten van de sterilisatie van jouw hond”
respectievelijk
“Laparoscopische sterilisatie hond kosten
Naast de verschillende voordelen van een laparoscopische sterilisatie, is het kostenplaatje wel
hoger dan een traditionele sterilisatie bij je hond. De apparatuur die gebruikt wordt bij een
laparoscopische sterilisatie zijn nou eenmaal duurder.
De kosten van een laparoscopische sterilisatie worden door verschillende factoren bepaald. Zo is
het tarief van elke dierenarts verschillend en speelt het formaat van je hond ook een grote rol.
Vaak zie je dat er bij een laparoscopische sterilisatie een meerwaarde van circa
€ 100,- tot € 150,- op de huidige prijs van een traditionele sterilisatie komt. Vraag dit goed na bij je
dierenarts, deze kosten kunnen zeer verschillen per hond/arts!”.
 
Gegeven bovenbedoelde context en het feit dat de tekst “Wil je niet voor onverwachte kosten
komen te staan? Bij een verzekering met een looptijd van 60 maanden is sterilisatie van jouw
hond gratis meeverzekerd!” niet direct vergezeld gaat van een voorbehoud wat betreft de hoogte
van de vergoeding van de behandeling, kan gemakkelijk de onjuiste indruk ontstaan dat in geval
van een verzekering met een looptijd van 60 maanden sterilisatie volledig wordt vergoed. Niet
duidelijk is dat met voornoemde tekst slechts bedoeld is dat men geen premie betaalt voor de
betreffende aanvullende verzekering van adverteerder. Voor zover de consument wordt geïnformeerd over de maximale vergoeding, gebeurt dit blijkens het verweer op het moment dat men de verzekering afsluit. Dit is te laat omdat men dan al een besluit over een transactie heeft genomen.
 
Gelet op het bovenstaande is de bestreden reclame-uiting voor de gemiddelde consument
onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en
onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er
bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had
genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7
NRC.
 
3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken