a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2024/00075/A

Datum:

06-03-2024

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Dela, waarin beelden te zien zijn van verschillende uitvaarten. De commercial begint met een uitvaart, waar een meisje het lied ‘Door de wind’ zingt voor haar overleden oma. Aan het eind van de commercial komt de volgende tekst in beeld: “Omdat elk leven oneindig aandacht verdient. Dela voor elkaar”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager begrijpt dat er ook door uitvaartorganisaties reclame moet worden gemaakt, maar de manier waarop dat is gedaan is onzorgvuldig en niet empathisch. Bij de commercial wordt geen rekening gehouden met het verdriet dat veel mensen ervaren. Klager vindt het een kwetsende en ongepaste reclame. Hierbij speelt ook een rol dat de commercial wordt uitgezonden op een tijdstip, waarop die voor alle leeftijdsgroepen zichtbaar is.

 

Het oordeel van de voorzitter

Door de in de uiting gebruikte beelden van verschillende uitvaarten en het lied dat door een jong kind wordt gezongen, kan de reclame als indringend worden ervaren. Dit geeft echter, mede gelet op het soort diensten dat adverteerder aanbiedt, geen aanleiding om te oordelen dat naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken