a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/01213

Datum:

15-01-2009

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

 De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de website http://www.kernpharm.nl. Op de homepage van deze website staat een link naar “Oscillococcinum”. Indien men op deze link klikt, opent zich een scherm waarop onder meer staat:

 

“Homeopathisch geneesmiddel bij griep en beginnende griep.

Toepassing:

Oscillococcinum werkt al bij de eerste signalen van griep. Ook als je de griep al hebt, helpt Oscillococcinum bij een snel herstel. Bovendien kun je 1 buisje Oscillococcinum per week innemen gedurende het griepseizoen.

(…)

Aanbevolen dagdosering:

Gedurende het griepseizoen de inhoud van 1 buisje eenmaal per week innemen. Zodra de eerste griepverschijnselen beginnen 2 tot 3 maal per dag de inhoud

van 1 buisje (bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds) gedurende 1 tot 3 dagen.

Schud de gehele inhoud van het buisje onder de tong en laat de korrels

langzaam oplossen. Oscillococcinum is geschikt voor iedereen en wordt goed verdragen. Lees voor gebruik de bijsluiter. Niet gebruiken vanaf een 1/2 uur voor

de maaltijd tot één uur na de maaltijd.

(…)

Inhoud en verpakking:

6 buisjes met globuli (homeopathische korrels) voor € 9,50.

Oscillococcinum

doet griep snel de das om.”

 

 De klacht

 

In de reclame-uiting wordt beweerd dat Oscillococcinum een geneesmiddel is. De therapeutische werking van dit product is echter niet bewezen. Ook is het geen antiviraal middel dat een besmetting met een griepvirus kan verkorten indien het tijdig wordt ingenomen. De reclame-uiting is op grond van het voorgaande in strijd met de waarheid.

 

Het verweer

 

De tekst van de reclame-uiting is op 5 september 2008 goedgekeurd door de Keurings­raad KOAG/KAG onder nummer 52-0908-0998. De reclame-uiting is conform de 1-B-1 tekst uit het registratiedossier van Oscillococcinum. Gelet hierop en op de eerdere klacht in het dossier met het nummer 08.0218, is verdere behandeling van de klacht onnodig.

 

De Keuringsraad KOAG/KAG

 

Oscillococcinum is een door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gere­gis­treerd homeopathisch geneesmiddel bij griep. Bij de beoordelingen voor dit genees­mid­del baseert de Keuringsraad KOAG/KAG zich onder andere op de SPC (1-B1) tekst van het registratiedossier. De geregistreerde indicatie kan hierbij niet ter discussie wor­den gesteld. De reclame-uiting is door de Keuringsraad KOAG/KAG voorzien van een toelatingsnummer.

 

Het oordeel van de Commissie

Kern van de klacht is dat in de reclame-uiting ten onrechte wordt beweerd dat Oscillo­coccinum een geneesmiddel is. Adverteerder heeft daartegenover onweersproken ge­steld dat de tekst van de reclame-uiting door de Keuringsraad KOAG/KAG is goedge­keurd. Uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG blijkt voorts dat Oscillococ­cinum een geregistreerd homeopathisch geneesmiddel bij griep is. Adver­teerder mag  op grond van deze registratie Oscil­lococcinum aanprijzen als homeo­pathisch genees­mid­del bij griep en begin­nende griep. Voorts gaat de Commissie op grond van de re­gistratie als geneesmiddel ervan uit dat aan dit product een zekere werking bij griep 

kan worden toege­schreven. Gelet hierop is de Com­missie van oordeel dat de reclame-uiting niet in strijd met de waarheid is. De klacht wordt derhalve afgewezen.

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken