a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/01033

Datum:

23-01-2013

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de website http://refresh-teacaps.nl/, waar op de pagina “Natuurlijk afvallen” staat:

“Hoe ondersteunt Refresh Teacaps (EGCG) bij natuurlijk afvallen?

  • Helpt bij overgewicht
  • Verhoogt de vetverbranding
  • Verhoogt het basaalmetabolisme
  • (…)”.

 

Op de pagina’s “Productinfo/Gebruikersadvies” en “Productinfo/patiëntinfo” staat:

U voelt zich goed met Refresh Teacaps omdat (het):

– de vetverbranding verhoogt”.

 

Op de pagina “Productinfo/patiëntinfo” staat onder het kopje “EGCG, de nieuwe Haarlemmerolie?” onder meer:

“EGCG stimuleert de vetverbranding, zowel in rust als in combinatie met voldoende beweging, waardoor vetreserves afnemen.”

en

“Refresh Teacaps verhoogt de vetverbranding en het energieverbruik (thermogenese). Tegelijkertijd zorgt de EGCG voor verminderde opname van vetten uit de darmen. Het onderhuidse vet neemt hierdoor af. De meest effectieve dosering hiervoor is 300-600 mg.”

 

De klacht

 

In haar uitspraak van 9 juli 2012 naar aanleiding van een klacht van klager tegen dezelfde uiting (dossier 2012/00457) heeft de Commissie geoordeeld dat adverteerder de juistheid van de geclaimde werking van Refresh Teacaps niet aannemelijk heeft gemaakt en heeft de Commissie adverteerder aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Omdat de bestreden uiting nog steeds niet is aangepast, herhaalt klager zijn klacht dat het in de uiting geclaimde gunstige effect van (uitsluitend) EGCG (zonder cafeïne) op gewichtsverlies, vetverbranding en verhoging van het basaalmetabolisme niet kan worden onderbouwd en dat de bestreden (gezondheids)claims in de uiting met betrekking tot Refresh Teacaps onjuist en misleidend zijn. Klager verzoekt de Commissie thans in deze zaak een Alert te doen.

 

De reactie van de Keuringsraad KOAG/KAG van 21 november 2012

De Keuringsraad heeft meegedeeld dat de bestreden reclame-uiting voor het product Refresh Teacaps onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) valt, maar niet ter preventieve toetsing aan de KAG is voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer is voorzien. Indien de uiting voor Refresh Teacaps wel ter beoordeling zou zijn voorgelegd, dan zou de KAG hebben gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing van de claims. Overigens zijn de door klager aangehaalde EFSA afwijzingen van claims over EGCG in het kader van artikel 13.1 van EU Verordening nr. 1924/2006 nog geen wetgeving. In deze overgangsfase toetst de KAG, gesteund door de NVWA, de toelaatbaarheid van gezondheidsclaims die nog “on hold” staan, waaronder EGCG, nog op basis van de bestaande normen daarvoor. Indien adverteerder de genoemde claims op basis van deze normen voldoende aannemelijk had kunnen maken, had de KAG de claims van een toelatingsnummer kunnen voorzien.

 

Het verweer

 

Het voeren van een (semi)wetenschappelijke discussie voor de Commissie over de door partijen over en weer aangevoerde artikelen is volgens adverteerder “een gebed zonder end”. Adverteerder volgt in haar uitingen, waaronder de onderhavige website, de richtlijnen van de KOAG/KAG, die de website heeft gecontroleerd en “conform de richtlijnen” heeft bevonden.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De mededelingen in de uiting dat Refresh Teacaps (EGCG) helpt bij overgewicht, de vetverbranding verhoogt en/of stimuleert en het basaalmetabolisme verhoogt, zijn aan te merken als gezondheidsclaims in de zin van artikel 3 lid 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) in verbinding met artikel 2 lid 5 van de EU-verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen nr. 1924/2006 (verder: de Claimsverordening). Bij EU-verordening nr. 432/2012 van 16 mei 2012 is – ter uitvoering van (artikel 13 van) de Claimsverordening – een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen vastgesteld. De Commissie heeft geconstateerd dat de hier aan de orde zijnde claims voor EGCG niet in deze (als bijlage bij de verordening gevoegde) lijst van toegestane claims zijn opgenomen en dat deze claims nog “on hold” staan.

 

2) De Commissie heeft op grond van het voorgaande in haar beslissing van 9 juli 2012 in dossier 2012/00457 de uiting wegens het gebruik van de claims getoetst aan de artikelen 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en overwogen dat, nu klager gemotiveerd de juistheid en eerlijkheid van de reclame heeft aangevochten, adverteerder de juistheid van de geclaimde werking van Refresh Teacaps aannemelijk diende te maken. De Commissie heeft geconcludeerd dat adverteerder daarin met betrekking tot claims “verhoogt de vetverbranding”, “verhoogt het basaalmetabolisme” en “helpt bij overgewicht” niet is geslaagd.

 

3) Adverteerder heeft naar aanleiding van de onderhavige (herhaalde) klacht geen nieuwe onderbouwing van de in de uiting gedane identieke en soortgelijke claims aangevoerd. Ook nu is de mededeling van adverteerder dat “de KOAG/KAG de website heeft gecontroleerd en conform de richtlijnen heeft bevonden” niet met stukken onderbouwd en strookt deze niet met de mededeling van de Keuringsraad dat de  uiting niet aan de KAG is voorgelegd. Gelet op het voorgaande handhaaft de Commissie het oordeel dat de in de uiting geclaimde werking van Refresh Teacaps niet aannemelijk is gemaakt.

De uiting gaat daardoor gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de resultaten die van het gebruik van Refresh Teaps zijn te verwachten, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4)  Aangezien adverteerder reeds eerder is aanbevolen om niet meer op een misleidende wijze reclame te maken en adverteerder aan deze aanbeveling blijkens de huidige reclame-uiting geen gevolg heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze beslissing als “Alert” te verspreiden en aldus onder de aandacht van een breed publiek te brengen.  

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing als Alert laten verspreiden.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken