a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2013/00227

Datum:

21-05-2013

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een via de brievenbus ontvangen folder met betrekking tot het product “Stirling Health Collagen Gold”. Daarin staat onder meer:

“Draai de werking van de tand des tijds terug met het unieke Collagen Gold!”, 

“• voor het behoud van soepele gewrichten,

(..)

 • goed voor de bloedsomloop en bloeddruk 

 • goed voor uw hart

(..)

 • verscherpt uw verstand en verbetert uw geheugen” en

“Iedereen boven de 30 heeft Collagen Gold nodig voor ten minste 1 van deze redenen!”. 

 

De klacht

 

Deze kan als volgt worden samengevat.

Het klopt wel dat de voedingsstoffen in de bewuste tabletten gezond zijn, maar indien men gezond eet, heeft men geen aanvulling met die stoffen nodig. Een onderzoek zal uitwijzen dat de tabletten bij mensen met normale eetgewoonten geen gezondheidswinst opleveren. Gesuggereerd wordt echter dat iedereen boven 30 jaar baat heeft bij de tabletten.

Een aantal claims is medisch van aard, zoals bijvoorbeeld “goed voor de bloedsomloop” en “verbetert uw geheugen”. In zoverre is er sprake van een geneesmiddel.    

Voorts is een aantal claims zeker niet waar.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

 

De Keuringsraad heeft -samengevat- het volgende meegedeeld.

 

De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, was de uiting niet van een toelatingsnummer voorzien, om de volgende redenen.

Er wordt gebruik gemaakt van gezondheidsclaims die in strijd zijn met artikel 13.1 EG 1924/2006, de Europese Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Voorts bevat de uiting medische claims. Aan het product worden geneeskundige eigenschappen toegeschreven zoals bijvoorbeeld “artritis en gewrichtspijn”, “huidproblemen”, “problemen met de bloedsomloop, inclusief hoge bloeddruk” en “last van slechter zicht”. Dit is in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet. Bovendien is de uiting in strijd met diverse bepalingen van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten.

 

Het verweer

 

Dit kan als volgt worden samengevat.

 

Helaas gebeurt het in de praktijk niet vaak dat men alle voedingsbronnen dagelijks in de juiste hoeveelheid nuttigt. Dan is een voedingssupplement als Collagen Gold een waardevolle toevoeging.

Collageen wordt na het 30e levensjaar minder door het lichaam geproduceerd en collageen is moeilijk door middel van voeding in te nemen. Het nemen van een voedingssupplement is raadzaam omdat daardoor het collageengehalte op peil wordt gehouden.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat (1) de uiting misleidend is en dat (2) aan het product geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven. Zij overweegt met betrekking tot deze bezwaren het volgende. 

 

Ad 1.

In de uiting staat onder een aantal claims met betrekking tot Collagen Gold:

“Iedereen boven de 30 heeft Collagen Gold nodig voor ten minste 1 van deze redenen!”. De juistheid van deze absolute stelling heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef  van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Ad 2.

In de uiting wordt met betrekking tot Collagen Gold onder meer meegedeeld: “Of u nu last heeft van artritis en gewrichtspijn, huidproblemen, (..) , problemen met de bloedsomloop, inclusief hoge bloeddruk, last van slechter zicht (..) ; dan is hier het middel dat zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het lichaam zijn werk doet en daarbij snel verbazende resultaten oplevert in alle probleemgebieden !!!!”. 

Naar het oordeel van de Commissie wordt het product “Collagen Gold” in elk geval door de hiervoor aangehaalde beweringen gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek bij de mens, waardoor het product dient te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Aangezien niet is gebleken dat voor dit geneesmiddel een handelsvergunning is verleend, is de uiting in strijd met artikel 84 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken