a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00276

Datum:

11-06-2015

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft reclame voor het “voedingssupplement” “Groene koffie 1500” op www.groenekoffie1500.nl.

Daarin staat onder het kopje “Hoe werkt het?” onder meer:

“Wereldwijd kampen steeds meer en meer mannen en vrouwen met overgewicht. (…) blijf niet bij de pakken neer zitten en start vandaag met de geoptimaliseerde Green coffee formule van Groene koffie 1500”

en

“In combinatie met een gezond voedingsplan reguleert Green coffee 1500 de eetlust”

en

“Groene koffie 1500 (…) werd ontwikkeld om u te ondersteunen om op een verantwoorde en veilige manier af te slanken”.

Onder het kopje “Ingrediënten Green Coffee 1500” staat onder meer:

“Kruidenmix van Groene thee blad extract (…)”.

De klacht

Klaagster heeft -samengevat- de volgende bezwaren:

1.

De naam “Green Coffee” is misleidend, omdat het niet om groene koffie gaat, maar om een extract van groene theebladeren.

2.

Onder het kopje “Groene thee” staat onder meer:

“Vitamine B12 houdt de zenuwcellen gezond”. Vitamine B12 wordt echter niet genoemd onder het kopje “Ingrediënten Green Coffee 1500”, terwijl die vitamine kennelijk wel deel uitmaakt van de onderhavige groene thee. Deze had dan ook bij de ingrediënten moeten staan. De vraag is of het product nog andere ingrediënten bevat die niet vermeld zijn.

3.

Er is van dit type kruidenextract, dat gebaseerd is op een sterk groen theeblad extract, geen wetenschappelijk bewijs bekend dat het effectief is voor “het gewenste gewichtsverlies”. Eén artikel dat een beetje in de buurt komt, is “Can green tea preparations help with weight loss?”. Het gewichtsverlies dat hier werd waargenomen, werd statistisch gezien echter niet de moeite waard genoemd.

4.

Er werd niet gekeken naar de bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van groene thee en geneesmiddelen. Klaagster verwijst naar www.nva.nl. Het gebruik van groen thee blad extract samen met bèta blokkers wordt speciaal afgeraden.

Klaagster acht de uiting misleidend en daardoor oneerlijk.

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

Namens de Keuringsraad KOAG/KAG is onder meer het volgende meegedeeld.

De uiting valt onder de competentie van de KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, zou de KAG de uiting niet van een toelatingsnummer hebben voorzien, onder meer omdat er gebruik wordt gemaakt van gezondheidsclaims die in strijd zijn met Verordening 1924/2006. Gezondheidsclaims dienen gekoppeld te zijn aan de nutriënten waarvoor de claim geautoriseerd is dan wel on hold staat. Omdat het hier gaat om een kruidenextract waarvoor nog geen claims geautoriseerd zijn, hanteert de KAG het beleid dat ‘on hold’ claims (met uitzondering van medische claims) voor botanicals worden beschouwd als waren ze voorlopig toegelaten.

In dit specifieke geval staat green coffee niet meer on hold. Claims die gekoppeld worden aan green coffee zou de KAG derhalve niet toelaten.

In de ingrediëntendeclaratie van Groene koffie 1500 wordt groene koffie niet genoemd. In geval van een beoordeling zal de Keuringsraad opheldering vragen op dit punt.

Het verweer

Het verweer kan als volgt worden samengevat.

De webmaster heeft inmiddels “Arabica bonen” vermeld bij de ingrediënten.

Indien andere aanpassingen nodig zijn, dan verneemt adverteerder dat graag. Wat betreft het effect van het bij de in de ingrediënten vermelde “EGCG” zou adverteerder het waarderen als de Commissie tracht om de marktleider op dit gebied juiste informatie te laten verstrekken, alvorens adverteerder “aan te pakken”. Adverteerder stelt:

“Zie oa website “De Tuinen” bij zoekopdracht EGCG. ? extract ter ondersteuning van de vetverbranding”.

In het geval de Commissie “de grotere vissen” zoals bijvoorbeeld “De Tuinen” niet willen aanschrijven, dan zal adverteerder laten onderzoeken in hoeverre “uw organisatie” en “naam klaagster” onafhankelijk zijn ten opzichte van deze aanbieders.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat de onderhavige klacht is gericht tegen een uiting, afkomstig van adverteerder. Nu deze klacht in behandeling is genomen, zal zij over deze uiting oordelen. De Commissie ziet geen aanleiding om voorafgaand hieraan reclame (betreffende EGCG) van een ander dan adverteerder te beoordelen; een desbetreffende klacht heeft de Commissie niet ontvangen, noch acht zij het nodig zodanige reclame ambtshalve te beoordelen.

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

Uit het verweer begrijpt de Commissie dat “Arabica bonen” deel uitmaken van de ingrediënten van Groene koffie 1500 en dat deze bonen inmiddels, anders dan het geval is in de bestreden uiting, bij de ingrediënten zijn vermeld. Onder deze omstandigheden ziet de Commissie geen aanleiding om de naam “Green Coffee”, welke naam kennelijk mede verband houdt met het van het product deel uitmakende “Groene thee blad extract”, misleidend te achten.

Ad 2.

Uit de uiting valt niet duidelijk op te maken of Groene koffie 1500 wel of niet Vitamine B12 bevat. Onder “Ingrediënten Green Coffee 1500” wordt deze vitamine immers niet uitdrukkelijk genoemd, terwijl onder het kopje “groene thee” staat:

“Vitamine B12 houdt de zenuwcellen gezond”.

Bij verweer heeft adverteerder hier overigens ook geen duidelijkheid over gegeven.

Uit het verweer blijkt wel dat “Arabica bonen” deel uitmaken van de ingrediënten van Groene koffie 1500, terwijl dit niet is vermeld onder “Ingrediënten Green Coffee 1500”.

Gelet op bovenbedoelde onduidelijke respectievelijk ontbrekende informatie omtrent de ingrediënten acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de samenstelling van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad 3.

In de uiting wordt aan het product Groene koffie 1500 een afslankende werking toegeschreven, waardoor er sprake is van gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de Europese Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Claimsverordening). Zo wordt gesteld:

“In combinatie met een gezond voedingsplan reguleert Green coffee 1500 de eetlust. De anti-oxidanten in Green Coffee 1500 zorgen voor een snellere stofwisseling die op haar beurt weer zorgt voor een hogere vetverbranding. De detox ingrediënten dragen bij tot een verbeterde en efficiëntere afvoer van afvalstoffen”.

en

“Groene koffie 1500 (…) werd ontwikkeld om u te ondersteunen om op een verantwoorde en veilige manier af te slanken. (…). Groene koffie 1500 (…) kortom het ideale middel om die overtollige kilo’s en lichaamsvet snel kwijt te raken”.

Naar het oordeel van de Commissie zijn deze gezondheidsclaims betreffende een afslankend effect in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met artikel 2 NRC nu -zoals de Keuringsraad KOAG/KAG ook heeft meegedeeld- het in dit geval gaat om een kruidenextract waarvoor nog geen gezondheidsclaims geautoriseerd zijn en er wat betreft green coffee geen sprake meer is van een zogenaamde ‘on hold’ claim, die zou kunnen worden beschouwd als was deze voorlopig toegelaten.

Ad 4.

De NRC biedt geen grondslag voor de conclusie dat in de onderhavige uiting, die -voor zover valt op te maken uit de bij de klacht overgelegde afdrukken van die uiting- geen betrekking heeft op het gebruik van het aangeprezen product in combinatie met geneesmiddelen, zou moeten worden gewezen op “bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van groene thee en geneesmiddelen”, zoals door klager gesteld.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Op grond van het oordeel onder Ad 2 en 3 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 respectievelijk 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken