a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2016/00442

Datum:

23-08-2016

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website http://rain-producten.nl voor zover het gaat om de aanprijzing van de producten Rain Core en Rain Soul.

 

De klacht

Klager stelt dat op de website voor Rain Core en Rain Soul diverse gezondheidsclaims worden gebruikt die niet zijn toegestaan door de Europese Commissie. Hierdoor wordt de consument misleid. De mededelingen waartegen hij in het bijzonder bezwaar maakt, zijn genoemd in het onderdeel “klachten samengevat” van de klacht.

Ten aanzien van Rain Soul betreft het de volgende mededelingen.

• Zwart komijnzaad is een adaptogeen – wat betekent dat het de weerstand van het menselijk lichaam verhoogt. Honderden studíes zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt  dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.

• Zwarte framboos zaden bevatten fytonutriënten waaronder ellagitannine en anthocyanen. Dit zíjn krachtige antioxidanten die vele lichaamsfuncties helpen ondersteunen en de algehele goede gezondheid verbeteren.

• Onderzoek heeft aangetoond dat zwart frambooszaadolie de gezonde lichaamsfuncties ondersteunt.

• Proanthocyanidinen zijn bijzonder waardevol voor de gezondheid van de hersenen en cognitieve functies als gevolg van het smoren van vrije radicalen en tegen collageen beschermingseffecten.

• Chardonnay druivenpitten hebben grote ontstekingsremmende voordelen en dragen bij aan een optimaal lichaamsgewicht en stralende huidskleur.

• Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen in het lichaam

• Neutraliseert de schade van vrije radicalen

• Grote bron van Resveratrol

• Versnelt de regeneratie processen in het lichaam

• Diverse en hoogwaardige voedingsstoffen

• Draagt bij aan een optímaal lichaamsgewicht

• Kan de veroudering van cellen aanzienlijk vertragen

• Helpt DNA-schade te verminderen

• Verlevendigt de huidskleur

• Ondersteunt de cardiovasculaire functies

• Toename van energie, prestatie en uithoudingsvermogen

• Uitstekende bron van essentiële vetzuren

• Vermindert spierpijn na traíningen

• Verhoogt het welzijn

• Beschermende werkíng tegen DNA-schade.

Ten aanzien van Rain Core betreft het de volgende mededelingen.

• Zwart komijnzaad is een adaptogeen – wat betekent dat het de weerstand van het menselijk lichaam verhoogt. Honderden studíes zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.

• Aloë Vera kan een krachtig middel zíjn. Het kan helpen om de spíjsvertering en/of het darmstelsel te kalmeren.

• Klinísche studies hebben bevestigd dat tarwegrassap en tarwegrasextract diverse  gezondheid-bevorderende eigenschappen hebben. Tarwegras werkt als een krachtige antioxidant.

• Mariadistel is één van de meest krachtige leverontgiftende middelen van de wereld. Veel mensen hebben door het gebruik van Mariadistel een indrukwekkende verbetering van diverse gezondheids-problemen gezien.

• Studies in de afgelopen tien jaar alleen al hebben aangetoond dat regelmatige consumptie van spírulina bij kan dragen tot een verbetering van de hersenfunctíe, kunnen helpen bij het verbeteren het aantal witte bloedcellen, antistoffen stimuleren, de gezondheid van de lever stimuleren en nog veel meer.

• De wortels, het sap en de bladeren van de paardenbloem hebben een heilzame werking op het lichaam, variërend van het verbeteren van de leverfunctie tot aan het bestrijden van huidaandoeningen.

• Beschermende werkíng tegen DNA-schade

• Helpt je lichaam vitamíne C en E op te nemen

• Ondersteunt een gezond immuunsysteem

• Ondersteunt de bloedtoevoer naar de hersenen

• Ondersteunt een gezonde werking van de lever

• Ondersteunt de mitochondriale functie (mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cel

• Helpt met het behouden van de bloedsuikerspiegel (indien binnen de normale grens).

Verder maakt klager bezwaar tegen mededelingen over koud persen, nu volgens hem niet is aangetoond dat een dergelijke behandeling ertoe leidt dat voedingsstoffen behouden blijven of in het product aanwezig zijn.

e reactie van adverteerder

Adverteerder is een “independent partner” van de producent van Rain-producten en heeft naar aanleiding van de klacht de website onmiddellijk “offline gehaald”. Adverteerder verwijst nu naar de website van de producent.

 

Het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG

Dit wordt als volgt samengevat. De uitingen vallen onder de competentie van de KOAG. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de KOAG voorgelegd en niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de betreffende uitingen wel zouden zijn voorgelegd, had de Keuringsraad KOAG/KAG de ze niet van een toelatingsnummer voorzien, aangezien er gebruikt wordt gemaakt van diverse medische claims. Het betreft de volgende claims.

•      Honderden studies zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.

•      Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het darmstelsel te kalmeren.

•      Mariadistel is één van de meest krachtige leverontgiftende middelen van de wereld

•      Veel mensen hebben door het gebruik van Mariadistel een indrukwekkende verbetering van diverse gezondheidsproblemen gezien.

•      Bestrijden van huidaandoeningen.

•      Chardonnay druivenpitten hebben grote ontstekingsremmende voordelen.

•      Rain Soul – Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen.

•      Vermindert spierpijn.

Op grond van het voorgaande is sprake van ongeregistreerde geneesmiddelen volgens het aandieningscriterium, dat wil zeggen: door het gebruik van medische claims worden deze producten gepositioneerd als een geneesmiddel waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven. De uiting is dan ook in strijd met de artikelen 3c en 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015 en artikel 84 lid 2 van de Geneesmiddelenwet. Daarnaast worden diverse gezondheidsclaims gebezigd. Deze zouden niet zonder meer van een toelatingsnummer zijn voorzien, aangezien gebruik wordt gemaakt van gezondheidsclaims welke mogelijk in strijd zijn met Verordening 1924/2006. Aangezien het gaat om stoffen waarvoor nog geen claims geautoriseerd zijn, zou de Keuringsraad KOAG/ KAG gevraagd hebben de claims te koppelen aan de stoffen die daarvoor nu nog ‘on hold’ staan. Ter onderbouwing vraagt de Keuringsraad dan het ID nr. waaronder de claim ‘on hold’ staat, alsmede de conditions of use en de hoeveelheid per dagdosering van het product.

 

De reactie van klager

De Keuringsraad KOAG/KAG schrijft onder meer dat aan adverteerder gevraagd zou worden de claims die niet zijn geautoriseerd te koppelen aan stoffen die nog ‘on hold’ staan. Klager verwijst naar mededelingen in de uiting die betrekking hebben op claims die ‘on hold’ staan. De aanwezigheid van claims die ‘on hold’ staan zou mogelijk ertoe kunnen leiden dat enkele gewraakte reclame-uitingen eigenlijk zijn toegestaan. Klager verzoekt in de beoordeling op dit aspect in te gaan en daarbij te letten op (het ontbreken van gegevens over) de dagdosering. Sommige reclame-uitingen die betrekking hebben op claims die ‘on hold’ staan, zijn echter ook medische claims, te weten:

•      Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het       darmstelsel te kalmeren.

•      Honderden studíes zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.

De gunstige eigenschappen die zwart komijnzaad volgens de wetenschappelijke literatuur heeft, worden toegeschreven aan Rain Core en Rain Soul. Het zijn die individuele ingrediënten waarvoor sommige claims ‘on hold’ staan. De claims die ‘on hold’ staan hebben echter geen betrekking op Rain Core en Rain Soul. In artikel 5 lid 3 van verordening 1924/2006, staat: “Voedings- en gezondheidsclaims hebben betrekking op het levensmiddel dat gereed is voor consumptie overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant”. In de uiting is echter teveel onbekend en wordt teveel gesuggereerd. Dit is misleidend (en in het geval van medische claims verboden). Hierdoor wordt gehandeld in strijd met artikel 8.2 aanhef onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Er worden derhalve verschillende claims gebruikt die niet zijn toegestaan of waarvan onduidelijk is op welke stof de gezondheidsclaims is gebaseerd. De claims die ‘on-hold’ staan, mogen niet worden gebruikt door diverse tekortkomingen en overtredingen (medische claims).

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter zal de beoordeling beperken tot de specifiek door klager bestreden mededelingen in de onderhavige uiting. Klager stelt dat deze mededelingen gezondheidsclaims en deels ook medische claims betreffen die niet zijn toegestaan. De voorzitter zal, onder verwijzing naar het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG, in de eerste plaats beoordelen of in de uitingen medische claims worden gedaan waardoor de onderhavige producten als geneesmiddel worden gepositioneerd. Daarbij gaat het om mededelingen die bij de gemiddelde consument de indruk wekken dat de producten bepaalde therapeutische eigenschappen hebben bij een ziekte of gebrek.

2)  In de bestreden uiting worden ten aanzien van de onderhavige producten volgens de Keuringsraad KOAG/KAG de volgende medische claims gebruikt.

•      Honderden studíes zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.

•      Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het      darmstelsel te kalmeren.

•      Mariadistel is één van de meest krachtige leverontgiftende middelen van de wereld, Veel     mensen hebben door het gebruik van Mariadistel een indrukwekkende verbetering van diverse gezondheidsproblemen gezien.

•      De wortels, het sap en de bladeren van de paardenbloem hebben een heilzame werking op het lichaam, variërend van het verbeteren van de leverfunctie tot aan het bestrijden van huidaandoeningen.

•      Chardonnay druivenpitten hebben grote ontstekingsremmende voordelen en dragen bij aan een optimaal lichaamsgewicht en stralende huidskleur.

•      Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen in het lichaam.

•      Vermindert spierpijn na trainingen.

3)  Mededelingen die inhouden dat dankzij de aangeprezen producten gezondheidsproblemen worden bestreden of verbeterd, respectievelijk inwendige organen kunnen worden gekalmeerd, huidaandoeningen kunnen worden bestreden, ontstekingen kunnen worden geremd of verminderd dan wel pijn kan worden verminderd, impliceren dat het product een medische werking heeft. De gezondheidsproblemen waarnaar wordt verwezen, zullen door de gemiddelde consument immers kunnen worden opgevat als een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens (vgl. de definitie van geneesmiddel in artikel 1 aanhef en onder b sub 1 Geneesmiddelenwet). De werking die daarbij wordt gesuggereerd, kan worden opgevat als het genezen, verminderen of het voorkomen daarvan. De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande, in navolging van de Keuringsraad KOAG/KAG, dat de producten door de hiervoor weergegeven mededelingen volgens het aandieningscriterium als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet als een geneesmiddel dienen te worden gekwalificeerd.

4)  Voor reclame voor een geneesmiddel is vereist dat hiervoor een handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet. Niet gesteld of gebleken is dat voor de aangeprezen producten een dergelijke handelsvergunning is verleend. Om die reden is de uiting in strijd met het verbod van artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC. Tevens is de uiting daardoor in strijd met artikel 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.

5)  Het feit dat het niet is toegestaan voor de onderhavige producten reclame te maken, impliceert dat niet meer wordt toegekomen aan de beantwoording van de vraag of in de uiting gezondheidsclaims worden gebruikt in strijd met de voor dergelijke claims geldende regulering als bedoeld in Verordening (EG) 1924/2006. Evenmin wordt om die reden toegekomen aan de vraag of de mededelingen over koud persen misleidend zijn.

6)  De voorzitter neemt nota van de mededeling van adverteerder dat zij de bestreden reclame-uiting heeft verwijderd. Adverteerder heeft echter niet gesteld zich in de toekomst van mededelingen als de onderhavige te zullen onthouden. Derhalve wordt beslist als volgt.   

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van het voorgaande de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 4 CPG 2015. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken