a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00594

Datum:

03-10-2017

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de website www.cease-theray.com voor zover hierop staat:

CEASE Autism
Yes, a very effective way to treat autism with amazing results! (…)
CEASE Therapy
The treatment of autistic children and even adults has matured through 300 cases over the last three years and is called CEASE Therapy, which stands for Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Step by step all causative factors (vaccines, regular medication, environmental toxic exposures, effects of illness, etc.) are detoxified with the homeopathically prepared, that is diluted and potentized substances that caused the autism. Currently we use the 30C, 200C, 1M and 10M potencies to clear out the energetic field of the patient from the imprint of toxic substances or diseases.
(…)
Vulnerable brain of unborn and small children
During pregnancy and the first two years of life the brain is extremely vulnerable and should be protected as much as possible. Medication during and after pregnancy, especially vaccinations are very toxic to the young child’s brain. Even illness, medication and vaccination in the energetic field of the father and mother before pregnancy can be transmitted to the child by energetic transfer. In the book “Autism, beyond despair” you will find several examples of this.”

 

De klacht

Deze wordt als volgt weergegeven.
De onderhavige website prijst de CEASE-therapie aan evenals CEASE-training en het boek van T. Smits. De claim dat deze therapie een effectieve manier is om autisme te behandelen, is ongefundeerd, nu dit niet is bewezen. Hetzelfde geldt voor zover wordt gesuggereerd dat vaccinaties van ouders bij kinderen autisme kunnen veroorzaken.

 

Het verweer

Dit wordt is volgt weergegeven.
Klager gaat ten onrechte ervan uit dat de bestreden website een bedrijf is. De website is ooit gemaakt door de inmiddels overleden vader van verweerder. Verweerder heeft de website voortgezet omdat hij de mening van zijn vader ondersteunt. De website is een persoonlijke mening. Verweerder heeft geen inkomsten daaruit en ook verder geen direct of indirect commercieel belang bij de website. De website is geen reclame maar vrijheid van meningsuiting.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een website waarop de CEASE-therapie wordt voorgesteld als een “very effective way to treat autism with amazing results”, welke mededeling op dezelfde pagina nader wordt toegelicht door te zeggen dat de CEASE-therapie alle oorzaken van autisme ‘ontgift’ met een homeopathisch bereide substantie. Ook verder is de website onmiskenbaar bedoeld om de CEASE-therapie aan te prijzen, waarbij men boeken in verband met deze therapie kan bestellen, wordt verwezen naar cursussen voor deze therapie en, naar de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, automatisch wordt gewezen op de dichtstbijzijnde “CEASE therapist”. Op grond van het voorgaande dient de uiting als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) te worden aangemerkt. Dat verweerder, naar hij stelt, geen financieel of commercieel belang bij de website heeft en slechts een mening over de CEASE-therapie wil verkondigen, doet aan dit oordeel niet af.

2)  Verweerder heeft niet onderbouwd dat de CEASE-therapie een effectieve manier is om autisme te behandelen. De voorzitter oordeelt daarom dat door de in de uiting opgenomen aanprijzing van de CEASE-therapie sprake is van een bedrieglijk beweren dat een product een ziekte kan genezen als bedoeld in nummer 16 van bijlage 1 bij artikel 8.5 NRC. Strekking van de uiting is immers dat de CEASE-therapie door middel van homeopathische middelen autisme behandelt met “amazing results”, hetgeen de gemiddelde consument als ‘genezing’ zal opvatten. Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Evenmin heeft verweerder toegelicht dat autisme door vaccinaties bij kinderen of hun ouders kan worden veroorzaakt. Aangezien een oorzakelijk verband tussen vaccineren en autisme niet is gebleken, oordeelt de voorzitter dat de uiting zonder te rechtvaardigen redenen ook appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Derhalve wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uiting in strijd met artikel 6 en 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken