a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00537

Datum:

26-09-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

I. Het betreft de website medicalpetshirts.com, voor zover deze de term “Medical Pet Shirt” bevat, zowel in het logo van het product als in de omschrijving ervan. De website bevat (onder meer) de volgende tekst: “The Medical Pet Shirt is a professional alternative to a collar and full body bandage to protect wounds and bandages. The design is based on the animal’s shape and anatomy with a snug fit as a result.

Manufactured using a breathable stretchy Cotton/Lycra fabric, giving complete freedom of movement without compromising strength or durability. Thanks to the rear closure effortless to fit.”

Daaronder staan de volgende ‘buttons’, die kunnen worden ‘uitgeklapt’ voor meer informatie:

“· MULTI PURPOSE SHIRT FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
· BENEFITS

· USE ON LITTER TRAY AND OUTSIDE

· SIZES”.

II. Op de website is ook een folder (pdf) te raadplegen. Deze folder wordt ook bij het product zelf geleverd.
 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klagers hond heeft een operatie ondergaan. Op advies van de dierenarts heeft de hond toen een Medical Pet Shirt gedragen. Bij het dragen is een (nieuwe) wond ontstaan, volgens klager veroorzaakt door de drukknoop die zich aan een lusje aan de binnenkant van het shirt bevindt, de zogeheten ‘popper fastening strap’. Hiermee kan het ‘shirt’ worden opgerold en vastgemaakt, wanneer de hond wordt uitgelaten. Volgens klager is de uiting misleidend omdat daarin niets wordt vermeld over de ‘popper fastening strap’ en hoe deze moet worden gebruikt. Verder maakt klager bezwaar tegen de reclame, omdat gesuggereerd wordt dat het om een “medisch” product gaat, terwijl het dat volgens hem niet is.

 

Het verweer

Het verweer, zoals dit schriftelijk is ingediend en ter zitting mondeling is toegelicht, wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder wordt, in tegenstelling tot hetgeen klager beweert, op de website en in de brochure wel degelijk verwezen naar de ‘popper fastening strap’.

Op de website staat: “The Medical Pet Shirt is easy to use with the snaps near the base of the tail to allow your dog to be taken for a walk without removal of the shirt. You just simply roll the Medical Pet Shirt inwards at the belly side and fasten it with the strap with the snaps.”.
In de brochure staat:
“When walking the dog only the rear side of the shirt needs to be opened. The shirt can simply be rolled inwards at the belly side and fastened with the specially designed hold up system”.
Op de achterzijde van de brochure staat:
“Important
The animal may need time to get used to the product. Distracting the animal with a toy can help. It is recommended to keep the animal supervised especially outdoors.”

Voor zover het gebruik van het bandje met drukknoop niet al voor zichzelf spreekt (adverteerder heeft ter zitting gedemonstreerd hoe dit bandje met de drukknoop werkt) zal het gebruik in de meeste gevallen door de dierenarts worden getoond, waardoor de consument uitgelegd krijgt hoe het ‘shirt’ gebruikt dient te worden.  

Het product is geen medisch hulpmiddel in de zin van specifieke regelgeving. De medische hulpmiddelen uit die regelgeving verwijzen naar hulpmiddelen voor humaan gebruik en niet, zoals het Medical Pet Shirt, voor veterinair gebruik. In dit geval is door het woord “Medical” naast het woord “Pet” meteen duidelijk dat het om een product met een relatie tot de diergeneeskunde gaat. MPS biedt geen dierenpakjes aan die als doel hebben om leuk te zijn, om te laten zien dat ze bij een bepaald voetbalteam horen of om het dier warm te houden. Het shirt is bedoeld om een dier dat ziek of herstellende van een ingreep is te beschermen, vooral tegen zichzelf. Het is in die zin niets anders dan een mitella voor een mens, aldus adverteerder.


Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen de uiting om twee redenen: volgens hem ontbreekt er essentiële informatie op de website en in de folder met betrekking tot (het gebruik van) het lusje met de
drukknoop aan de binnenkant van het shirt, waarmee het ‘shirt’ kan worden opgerold en vastgebonden. Daarnaast maakt hij bezwaar tegen de term “Medical” in de naam van het product, omdat het “Medical Pet Shirt” naar zijn mening geen medisch product is.

Deze klacht slaagt niet.

Op de website staat: “You just simply roll the Medical Pet Shirt inwards at the belly side and fasten it with the strap with the snaps.” In de brochure staat: “The shirt can simply be rolled inwards at the belly side and fastened with the specially designed hold up system”. De Commissie acht deze informatie, op de website en in de brochure, afdoende om ervoor te zorgen dat de consument weet hoe hij dit specifieke onderdeel van het artikel moet gebruiken. Van ontbrekende essentiële informatie is dus, anders dan klager stelt, geen sprake.

Voor wat betreft de aanduiding “Medical” (“medisch”) in de naam en het logo van “Medical Pet Shirt” geldt het volgende. De term “Medical” – in dit geval onmiskenbaar verbonden aan een artikel dat bedoeld is voor dieren –  is geen term die alleen gebruikt zou mogen worden mits het artikel aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoet.

Het publiek zal bij de omschrijving “Medical” in algemene zin verwachten dat er een relatie bestaat tussen het artikel en de medische toepassing ervan. Die relatie is er daadwerkelijk: het gaat om een artikel dat bedoeld is om een dier dat ziek of herstellende van een ingreep is te beschermen. Het gebruik van de term “Medical” wordt door de Commissie daarom niet misleidend geacht.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken