a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00076

Datum:

25-02-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor Strepsils. Hierin wordt onder meer gezegd: “Strepsils doodt bacteriën en virussen en verzacht beginnende keelpijn na vijf minuten.”

 

Samenvatting van de klacht

Het is onjuist dat in de televisiecommercial wordt gezegd dat Strepsils bacteriën en virussen doodt. Het product heeft deze werking niet.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

Deze komt, samengevat, erop neer dat de in de televisiecommercial gebruikte claim “doodt bacteriën en virussen” is gebaseerd op § 5.1 van de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) van Strepsils. Hierin is de volgende zin opgenomen: “2,4-dichloorbenzylalcohol (DCBA) en amylmetacresol (AMC) zijn antiseptica waarvan de antibacteriële, antifungale en antivirale eigenschappen in vitro zijn aangetoond”. Na toetsing aan de Code Publieksreclame Geneesmiddelen is de televisiecommercial toegelaten.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verwijst naar de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG en wijst erop dat de SmPC is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter verwijst naar de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG. Uit deze informatie blijkt dat Strepsils een geneesmiddel is en dat de in de televisiecommercial gebruikte claim dat Strepsils bacteriën en virussen doodt in overeenstemming is met de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde SmPC van Strepsils. In de SmPC wordt de werking van Strepsils beschreven. Deze werking is voldoende aannemelijk geacht. De voorzitter ziet geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de televisiecommercial om die reden toelaatbaar is en beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken