a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00096

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een post op Facebook, geplaatst op 31 januari 2020.

Daarin staat onder meer:

“CORONAVIRUS: LAAT JE NIET GEK MAKEN!!

 Voorkom besmetting. Volgens patentnummer EP1676582A1, is Zilver een effectief middel tegen het Coronavirus. Meer weten over Zilver? Lees de blog op onze website >>https://thehealthfactory.com/w/coronavirus-laat-je-niet-ge…/

(…)

Weten waar Nano Zilver van The Health Factory verkrijgbaar is. Bekijk onze Store Locator >>https://thehealthfactory.com/w/winkels-2/”.

 

Onderaan de uiting staat de afbeelding van een flesje EHBO zilverspray met daarop het logo van adverteerder. Naast dit flesje staat de tekst:

“LAAT JE NIET

 GEK MAKEN!!

 Volgens patentnummer:

 EP1676582A1, is ZILVER

 een effectief middel

tegen het coronavirus

VOORKOM BESMETTING!”.

 

 

 

 

 

Naast deze tekst staat een cartoonachtige afbeelding van het Coronavirus met daaronder: “CORONAVIRUS”.

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

Het aanprijzen van nano zilver ter voorkoming van het Coronavirus is aan te merken als het misbruiken van de angst die momenteel heerst voor besmetting met dit virus. Bovendien heeft het patent, waaraan wordt gerefereerd, niets te maken met “feitelijke informatie” dat je door het innemen van nano zilver een kleinere kans hebt op het krijgen van het Coronavirus.   

 

Het verweer 

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De post is geplaatst naar aanleiding van de vele telefoontjes van klanten (winkeliers en therapeuten) die advies nodig hadden. Tegelijkertijd heeft adverteerder een blog geschreven met informatie over het coronavirus en hoe je je daartegen kunt beschermen: https://www,nanaomineralen.nl/coronavirus-laat-je-niet-gek-maken/.

Adverteerders doel is om misleiding vanuit onder meer de media en de farmaceutische industrie te laten zien en natuurlijk niet om mensen het gevoel te geven dat ze misleid worden door adverteerder.

Op 6 februari 2020 heeft adverteerder al rechtstreeks gereageerd op een bericht van klaagster aan adverteerder. In deze, in het verweer opgenomen reactie, staat onder meer dat adverteerder niet wil “meegaan in de angst makende berichtgeving vanuit journalistieke platformen” en dat zij zich houdt aan wetgeving en claims, waarmee zij te maken heeft.

Ten slotte wijst adverteerder op het volgende.

Na contact op 6 en 7 februari 2020 met de KOAG/KAG over de afbeelding heeft adverteerder de post op 8 februari 2020 verwijderd. Vervolgens heeft op 21 februari 2020 een bespreking met KOAG/KAG plaatsgevonden en intussen zijn beiden nog in gesprek met elkaar.

Adverteerder heeft niet eerder een klacht over haar reclame ontvangen.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

 

De Keuringsraad heeft onder meer het volgende meegedeeld.

De bestreden uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) en is op 6 februari 2020 ter goedkeuring aan de Keuringsraad voorgelegd. De uiting is niet van een toelatingsnummer voorzien, omdat deze een medische claim, namelijk “Coronavirus”, voor het gezondheidsproduct EHBO Zilverspray bevat. Door deze claim wordt dit gezondheidsproduct gepositioneerd als een geneesmiddel.

In verband met het bovenstaande wijst de Keuringsraad op artikel 5.2 van Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), de artikelen 19 en 20 Warenwet en artikel 84 Geneesmiddelenwet. 

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de bestreden uiting wordt het product EHBO zilverspray, een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG, op zodanige wijze aangeprezen, namelijk als “effectief middel tegen het

 

 

 

coronavirus”, dat deze spray wordt gepresenteerd als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 b onder 1 Geneesmiddelenwet (hierna: Gw). Deze bepaling luidt:

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(…)

b. geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

1. Het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens”. Ingevolge artikel 84 Gw is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Nu niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke vergunning in dit geval is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG. Deze bepaling luidt:
“Reclame voor gezondheidsproducten waarin sprake is van een aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespeling daarop mag niet”.  

 

Reeds op grond van het voorgaande is de reclame ontoelaatbaar. De Commissie komt niet meer toe aan de vraag of de uiting ook om andere in de klacht omschreven redenen in strijd is met de NRC.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de uiting in strijd met de artikelen 2 NRC en 5.2 CAG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken