a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00169

Datum:

09-06-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbieding van ‘Lucovitaal’ in een reclamefolder van Kruidvat (geldig in de periode 24 maart 2020 t/m 5 april 2020). In de uiting is een afbeelding weergegeven van diverse producten van ‘Lucovitaal’ met daarbij de tekst: “Keuze uit het hele Lucovitaal assortiment. Alle combinaties mogelijk”.
Vervolgens staat er in een zwarte ballon: “1+1 GRATIS*”, gevolgd door de tekst:
“Prijsvoorbeeld: Rode Gist Rijst 2 x 30 capsules
2 VOOR
€ 20,58 € 10,98”
Helemaal onder aan de uiting staat: “* 1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. Per combinatie kan de prijs verschillen.”

Samenvatting van de klacht

Bij de kassa heeft klager meer moeten betalen dat in de reclame-uiting staat, namelijk € 15,14 in plaats van de geadverteerde prijs van € 10,29 voor twee pakken rode rijst capsules. Klager vindt de reclame-uiting puur misleidend.

Samenvatting van het verweer

Uit de advertentie blijkt duidelijk dat het om een prijsvoorbeeld gaat. Daarbij staat ook duidelijk de tekst “1+1 gratis” met een asterisk. Onderaan de advertentie staat de uitleg van de asterisk, namelijk dat 1+1 gratis bij de kassa wordt verrekend als 50% korting. Verder blijkt uit de advertentie dat alle combinaties mogelijk zijn en dat de prijs per combinatie kan verschillen. Adverteerder vermoedt dat klager niet tweemaal Rode Gist Rijst 30 capsules heeft gekocht maar een combinatie heeft gekozen van eenmaal de Rode Gist Rijst capsules en een andere duurdere Rode Gist Rijst variant. Omdat de kassa van beide producten 50% van de verkoopprijs aftrekt, is het totaalbedrag door de duurdere Rode Gist Rijst variant hoger uitgevallen. Hoogstwaarschijnlijk heeft klager gekozen voor de Rode Gist Rijst van € 10,29 in combinatie met de Rode Gist Rijst Co Enzym Q10 van € 19,99. Dit komt immers neer op een bedrag van € 30,28 en na aftrekking van de korting van 50% is het eindbedrag € 15,14. Een gemiddeld geïnformeerde consument is duidelijk ingelicht over deze advertentie, namelijk dat Lucovitaal producten 1+1 gratis verstrekt worden en deze met 50% korting bij de kassa verrekend zullen worden, aldus adverteerder.

Samenvatting van de repliek

In reactie op het verweer van adverteerder overlegt klager twee kassabonnen waaruit volgens hem blijkt dat hij tweemaal hetzelfde product heeft gekocht.

Samenvatting van de dupliek

De klant stelt tweemaal hetzelfde product te hebben gekocht. Dit wordt betwist door adverteerder. Op de kassabonnen van Kruidvat staan geen details van een product. In dit geval heeft klager in alle waarschijnlijkheid de Rode Gist Rijst capsules in combinatie met de Rode Gist Rijst Co Enzym Q10 tabletten gekocht. Omdat dit beide Rode Gist Rijst producten zijn, worden deze ook zo genoemd op de kassabon. Dat het specifiek gaat om Rode Gist Rijst Co Enzym Q10 wordt niet aangegeven op de kassabon. Dus ondanks dat er op de kassabon van de klant twee keer Rode Gist Rijst staat, betekent dit niet dat het om twee dezelfde producten gaat. In dit geval gaat het om twee verschillende Rode Gist Rijst producten en dit volgt uit het prijsverschil.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat uit de context van de uiting voldoende duidelijk blijkt dat de hierin genoemde prijs specifiek hoort bij het genoemde prijsvoorbeeld met betrekking tot Rode Gist Rijst capsules van Lucovitaal. De gemiddelde consument zal hieruit opmaken dat bij andere combinaties een andere prijs mogelijk is dan in het geval van het specifiek genoemde prijsvoorbeeld. Bovendien wordt in de voorwaarden, waarnaar door middel van een asterisk wordt verwezen, op voldoende duidelijke wijze uitgelegd wat de actie inhoudt, namelijk dat “1+1 gratis” wordt verrekend als 50% kassakorting en dat de prijs per combinatie kan verschillen.
Partijen verschillen van mening over de vraag of adverteerder ook daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de uiting. Klager stelt dat hij twee verpakkingen van het in het prijsvoorbeeld genoemde product heeft gekocht, maar dat hij desondanks een hogere prijs diende te betalen dan het prijsvoorbeeld noemt. Adverteerder heeft toegelicht dat klager een andere combinatie heeft gekocht dan in de uiting werd bedoeld en dat hij anders de prijs van het prijsvoorbeeld (€ 10,29) had hoeven te betalen. De voorzitter gaat uit van de juistheid van het standpunt van adverteerder. Uit de door klager overgelegde kassabon blijkt immers dat voor de twee door hem gekochte Rode Gist rijst producten verschillende prijzen gelden (€ 10,29 respectievelijk € 19,99), hetgeen erop wijst dat hij niet dezelfde varianten van het product heeft gekocht maar een variant waarvoor het prijsvoorbeeld gold, en een duurdere variant. Uit de uiting blijkt dat in het prijsvoorbeeld wordt uitgegaan van een prijs van € 20,58 voor twee producten, zodat het voor klager duidelijk had dienen te zijn dat hij een combinatie kocht die afweek van die in het prijsvoorbeeld met als gevolg dat hij een andere prijs zou dienen te betalen.
Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken