a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00430

Datum:

21-10-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende uitingen op de website van adverteerder:
“Waarom een bloedtest
Met de EMB-bloedtest wordt jouw gezondheid zeer uitgebreid onderzocht in een laboratorium. Hierdoor krijg je een zeer uitgebreid beeld van jouw gezondheid, maar kun je ook erachter komen wat eventueel de oorzaak is van jouw klachten op basis van je bloed.”
“Vraag: wie doet dit bloedonderzoek?
Antwoord: praktijk [naam] voert dit bloedonderzoek uit. [naam] heeft talloze studies gedaan en is onder andere verloskundige, orthomoleculair arts, en PNI therapeut.”

 

De klacht

Deze wordt, in de volgorde van de bestreden mededelingen, als volgt samengevat.
Er is geen serieuze wetenschappelijke onderbouwing van de claim dat met de EMB-bloedtest de gezondheid kan worden onderzocht en dat men daarmee een beeld krijgt van de gezondheid en de oorzaak van klachten. In het medische databestand PubMed, waarin alle serieuze studies op medisch gebied staan, zijn geen klinische onderzoeken van de test te vinden. Het gaat om een morfologische bloedtest waarbij men door een speciale microscoop naar vormen kijkt. Dit kan niet tot het meten van de gezondheid en het constateren van de oorzaken van medische klachten leiden, laat staan dat daarmee vitamine- en mineralentekorten zijn te achterhalen. Het resultaat van de bloedtest is desalniettemin een lange advieslijst met te slikken voedingssupplementen, vitamines en mineralen.
Op de website staat dat [naam]. die het bloedonderzoek uitvoert, een orthomoleculair arts is. Het is een aanprijzende kwalificatie met als doel klanten aan te sporen (over te halen) de EMB-test aan te schaffen. ’Een echte dokter doet de test’, is de onderliggende, aanprijzende boodschap. De heer [naam]is geregistreerd verloskundige en verpleegkundige maar geen BIG-geregistreerde arts. De titel arts is volgens de Wet BIG een medisch beroep waarvan de beroepstitel wordt beschermd

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klagers hebben gemotiveerd betwist dat men, zoals in uiting 1 staat, met de aangeboden EMB-bloedtest een beeld kan krijgen van de gezondheid van de mens en de oorzaken van klachten. Nu adverteerder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid op de klacht te reageren, gaat de voorzitter ervan uit dat zij niet in staat is de uiting te onderbouwen. Dit impliceert dat geen juiste informatie is verstrekt over de voornaamste kenmerken van het product, te weten de voordelen, gebruiksmogelijkheden en de van het gebruik van de EMB-bloedtest te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is uiting 1 misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  In uiting 2 wordt [naam] die het desbetreffende bloedonderzoek uitvoert, ‘orthomoleculair arts’ genoemd. Klagers hebben onweersproken gesteld dat deze persoon geen BIG-geregistreerde arts is en dat hij daarom in de uiting ten onrechte ‘arts’ wordt genoemd. In zoverre is geen juiste informatie gegeven over de kwalificaties en status van deze (tussen)persoon als bedoeld onder f van artikel 8.2 NRC. Ook door deze onjuiste informatie kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen zodat uiting 2 eveneens misleidend en oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 1) en 2) is overwogen is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken