a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00535

Datum:

21-12-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de aanprijzing van de “Coronatest” op de website Coronalab.eu, alsmede op Google en op andere websites voor zover daarbij de volgende mededelingen worden gedaan:

  • “Corona-test” of “Coronatest”,
  • “Betrouwbare Coronatest”,
  • “(commerciële) coronatesten”,
  • “COVID-19 PCR test”,
  • “COVID-19 PCR certificaat”.

 

Samenvatting van de klacht

Het product “Coronatest” (of: “COVID-19 test”) van adverteerder test niet op Corona. De claim dat het om een Coronatest gaat, wordt dus niet waargemaakt. Als men positief is getest, dan test men positief op aanwezigheid van (oude) brokjes RNA in de gebruiker, en niet op het Coronavirus. Men kan niet stellen dat een (oud) brokje RNA altijd bij het coronavirus hoort en dat bij een positieve test altijd sprake is van een klinische besmetting met het coronavirus. Er is ook een aanzienlijke foutmarge in de test (vals-positieven en vals-negatieven). Zelfs de uitvinder van de PCR-test meent dat deze niet bedoeld is om virussen aan te tonen. Adverteerder moet haar test hernoemen in “oude-brokjes-RNA-test” of de test niet meer als zodanig aanprijzen. De houdbaarheid van het testresultaat duurt bovendien slechts enkele seconden gezien de kans dat men na de test met een besmet iemand in aanraking komt en alsnog besmet wordt. Dit blijkt niet uit de uitingen. Adverteerder communiceert verder niet wat de foutmarges zijn (vals-positieven en -negatieven) en wat er getest wordt. Deze informatie ontbreekt ten onrechte in de uitingen.

 

Samenvatting van het verweer

De Coronatest van adverteerder detecteert het erfelijk materiaal van het Coronavirus. Adverteerder is gevalideerd door het RIVM aangaande de betrouwbaarheid van haar SARS-CoV-2 RT-PCR test. De Coronatest toont aan of een stukje erfelijk materiaal van het Coronavirus aanwezig is middels RT-PCR zoals elke tester doet met PCR. Er wordt gebruikt gemaakt van een RT-PCR, omdat het een RNA-virus is. Het testcertificaat van adverteerder laat zien of de SARS-CoV-2 RT-PCR positief of negatief is. Het gaat om een test met een gebruikelijke naam in deze categorie. Er wordt nergens beweerd dat de test het gehele virus kan aantonen. De foutmarges zijn bijzonder klein en conform de eisen van het RIVM en passend bij de Europese richtlijnen van een CE-IVD markering. De Coronatest is correct qua uitslag op het moment dat het klinisch materiaal wordt afgenomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager stelt in de eerste plaats dat de door adverteerder aangeboden ‘Coronatest’ niet test op Corona/COVID-19. De voorzitter begrijpt dat klager hierbij niet de door adverteerder aangeboden test en het door adverteerder vast te stellen testresultaat als zodanig ter discussie stelt, maar dat het hem gaat om de betekenis die toekomt aan dat testresultaat. Klager acht de term ‘Coronatest’ en de daarmee samenhangende uitingen in de gegeven omstandigheden onjuist, nu er bij een positieve test niet altijd sprake is van een klinische besmetting met het Coronavirus. Volgens hem is de gebruikte PCR-test ook niet bedoeld om virussen aan te tonen. Deze test toont volgens klager slechts aan of er brokjes (oud) RNA in de gebruiker van het product aanwezig zijn. Wat daarvan zij, inmiddels kan de aanduiding ‘Coronatest’ naar het oordeel van de voorzitter worden aangemerkt als de gangbare omschrijving van een test zoals die door adverteerder in de uitingen wordt aangeboden. Aangenomen moet worden dat deze omschrijving aansluit bij de betekenis die de gemiddelde consument inmiddels waarschijnlijk aan een dergelijke test zal toekennen, te weten dat men daarmee positief of negatief test voor het genetisch materiaal van het COVID-19 virus, ongeacht of men de bij dit virus behorende ziekteverschijnselen heeft en daadwerkelijk ziek is.

2)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar test daadwerkelijk het erfelijk materiaal van dit virus detecteert en aantoont of men “SARS-CoV-2 RT-PCR positief of negatief” is, overeenkomstig het door haar af te geven certificaat. Dit stemt overeen met de inhoud en de strekking van de gewraakte uitingen. Adverteerder claimt geen resultaten van haar test die dit kader te buiten gaan, zodat geen sprake is van onjuiste of misleidende informatie over het doel van de test en de resultaten die men daarvan kan verwachten. Van het ontbreken van essentiële informatie is geen sprake. Adverteerder is niet verplicht in reclame te informeren over de foutmarge van haar test, die overigens volgens haar zeer klein is. Dat de test een momentopname is, spreekt voor zich en hoeft niet afzonderlijk te worden toegelicht. Nu de klacht ook verder niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken