a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00086

Datum:

21-03-2023

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting voor het product “NMN Kuur” op de website van adverteerder, www.foylab.nl.

Daarin staat onder de afbeelding van een potje NMN onder meer:

“@ Waarom NMN?
Vooraanstaande universiteiten (Harvard, VU Amsterdam, Fukuoka etc.) hebben onderzoek verricht en komen tot de conclusie dat dagelijkse inname van NMN ervoor zorgt dat de enzymen in je cellen je DNA repareren. Dit heeft de volgende effecten op jouw lichaam:
• Je bent vitaler
• Je hebt meer energie
• Je verbetert je hersenactiviteit
• Zorgt voor een verjonging van je biologische leeftijd met mogelijke gevolgen als het verdwijnen  van rimpels en grijze haren
• Het helpt bij het ondersteunen van een goed lichaamsgewicht
• Zorgt voor een verlaging van het aantal ontstekingen in je lichaam
• Vertraagt je fysiologische achteruitgang
• Verbetert je hartfunctie en beschermt je hart
• Verbetering van de status van Alzheimerpatiënten
Zie voor meer informatie “Hoe het werkt” en “NMN Onderzoeken”.
 
@ Waarom NMN van FOYLab?
• De beste kwaliteit NMN op de markt (Uthever NMN)
• > 99% zuivere NMN
FOYLab verkoopt de beste kwaliteit NMN (…)”.

 

Samenvatting van de klacht

De uiting bevat niet toegestane gezondheidsclaims voor een supplement. Als voorbeelden van dergelijke claims noemt klager onder meer: “verbeterde hersenactiviteit, verdwijning grijze haren, ontstekingen verminderen”. Verder vindt klager de uiting misleidend, waar verwezen wordt naar “vertraging bij alzheimer”.   

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG 

Desgevraagd heeft de Keuringsraad het secretariaat van de Stichting Reclame Code als volgt geïnformeerd.

De uiting betreffende NMN valt binnen de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en is derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien.

In de bestreden uiting wordt een gezondheidsproduct met NMN (nicotinamide mononucleotide) aangeboden. In november 2022 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat NMN een ongeautoriseerd novel food is. De veiligheid van NMN kon niet worden vastgesteld en moet dus eerst onderzocht worden. De verkoop van NMN is in de gehele Europese Unie niet toegestaan. Voor NMN loopt op dit moment ook nog geen goedkeuringsproces.
 
Verder is in de uiting gebruik gemaakt van medische claims/geneeskundige aanprijzingen zoals “Vertraagt je fysiologische achteruitgang”, “Verbetert je hartfunctie en beschermt je hart”, “Verbetering van de status van Alzheimerpatiënten”, “verbetert je hersenactiviteit” en “verlaging van het aantal ontstekingen”. Deze claims zijn niet toegestaan voor een gezondheidsproduct (in dit geval een voedingssupplement). De uiting is in strijd met de artikelen 5.1 en 5.2 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) en zou daarom niet van een toelating zijn voorzien. Indien gebruik zou zijn gemaakt van toegestane gezondheidsclaims, dienen deze te zijn gekoppeld aan een ingrediënt waarvoor de betreffende claim in het kader van EG 1924/2006 is geautoriseerd, dan wel ‘on hold’ staat (kruiden). NMN kent geen geautoriseerde of on hold gezondheidsclaims.

 

Samenvatting van het verweer

Iets beweren over een product lijkt adverteerder niet verkeerd, zolang daarbij het hele verhaal wordt verteld en wordt verwezen naar goede bronnen. Adverteerder begrijpt dat er voorzichtig moet worden gecommuniceerd bij het vermarkten van haar producten. Zij denkt dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om in de informatie over haar product ook wetenschappelijke bevindingen te betrekken.

Er zijn heel wat gebruikers van het onderhavige product, met name in de VS. Zij delen hun ervaringen op het internet. Sommige effecten die worden genoemd staan (hoewel mogelijk subjectief) op adverteerders website. Adverteerder denkt dat wel duidelijk is dat het hierbij over individuele ervaringen gaat en niet om een onderzoeksresultaat of een universeel resultaat. Daarnaast verwijst adverteerders website naar onderzoeksresultaten of beschrijft deze goed
onderbouwde en wetenschappelijk geaccepteerde anatomische processen, aldus adverteerder.
Het is haar bedoeling om klanten een product aan te bieden dat ze meestal al uit eigen beweging zochten en waar ze gezonder van kunnen worden.
 
Adverteerder, die het onderhavige bedrijf “erbij” heeft en niet leeft van de inkomsten ervan hoopt deze kwestie informeel te kunnen oplossen. Als er sprake is van een formeel proces, dan heeft adverteerder meer voorbereidingstijd nodig.
 

Het oordeel van de Commissie

In (artikel 3 lid 2 onder a van) de Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen (ofwel “novel foods”) zijn deze als gedefinieerd als:

“alle levensmiddelen die binnen de Unie vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt, ongeacht de datums waarop lidstaten tot de Unie zijn toegetreden, en die onder ten minste een van de volgende categorieën vallen”, waarna de categorieën “i)” tot en met “ix)” worden omschreven.
In artikel 6 van voornoemde verordening is bepaald:

“1. Overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 stelt de Commissie een Unielijst op van nieuwe 
voedingsmiddelen die in de Unie in de handel mogen worden gebracht (“de Unielijst”) en werkt die lijst bij.

2. Alleen nieuwe voedingsmiddelen die zijn toegelaten en in de Unielijst zijn opgenomen, mogen als zodanig in de Unie in de handel worden gebracht of in of op levensmiddelen worden gebruikt, overeenkomstig de in die lijst gestelde gebruiksvoorwaarden en etiketteringsvoorschriften”.
 
In de bestreden uiting wordt een “NMN Kuur” aangeprezen. Volgens de bij de Keuringsraad KOAG/KAG ingewonnen informatie betreft deze kuur een gezondheidsproduct met NMN (ofwel nicotinamide mononucleotide) en is de verkoop van NMN in de gehele Europese Unie niet toegestaan. Ter toelichting van dit verbod heeft de Keuringsraad meegedeeld dat de Europese Commissie in november 2022 heeft geoordeeld dat NMN een “ongeautoriseerd novel food” is, dat de veiligheid van NMN niet kon worden vastgesteld en daarom eerst moet worden onderzocht en dat er op dit moment nog geen goedkeuringsproces loopt voor NMN.

Gezien de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de verkoop van NMN in de Europese Unie (nog) niet is toegestaan, en nu niet is gesteld of gebleken dat NMN wel is toegelaten en is opgenomen in de Unielijst als bedoeld in artikel 6 lid 2 van Verordening (EU) 2015/2283, acht de Commissie de bestreden uiting in strijd met artikel 4 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Deze bepaling luidt: “Reclame voor gezondheidsproducten is verboden indien deze niet vervaardigd of verhandeld mogen worden”.

Nu, naar de Commissie begrijpt, de veiligheid van NMN op dit moment niet is vastgesteld en nog moet worden onderzocht, kan niet worden uitgesloten dat het gebruik van NMN risico’s voor de menselijke gezondheid met zich brengt. Hierin ziet de Commissie aanleiding om haar uitspraak als “Alert” te laten verspreiden, waardoor deze onder de aandacht zal worden gebracht van een breed publiek. Deze bevoegdheid van de Commissie is neergelegd in artikel 34 van het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 4 CAG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze aanbeveling als Alert laten verspreiden.  

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken