a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00111

Datum:

23-03-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van Schoonenberg in de vorm van een vensterenvelop met daarin een brief, gericht “Aan de bewoner(s) van

 …. (adres van klager)”.

In de linker bovenhoek van de envelop staat:

“Schoonenberg

 world of hearing”, met daaronder een postbusadres.  

Rechts van het venster staat:

“                           Nationale

 (in hoofdletters) Hoortestdagen

                                 2023”, met daaronder:

“23 & 24    

 februari”.

Onder het venster is te lezen:

(in hoofdletters) “Belangrijk:

                           Uw afspraak voor uw gratis hoortest!”.   

 

In de brief staat onder de aanhef “Afspraakbevestiging voor uw gratis hoortest op 23 of 24 februari  2023” onder meer:

“Geachte heer/mevrouw,
Wist u dat gehoorverlies geleidelijk begint en dat u het vaak zelf niet eens door heeft? Het is
daarom belangrijk om het gehoor regelmatig te testen. Zo kunnen de eerste signalen ruim op
tijd worden herkend. En hoe eerder beginnend gehoorverlies wordt ontdekt, hoe beter we er
iets aan kunnen doen.
Daarom organiseert World of Hearing de “Nationale Hoortestdagen 2023”. Op deze dagen kunt
u bij u in de buurt een gratis hoortest doen. Dit is de eerste stap, dus deze hebben wij alvast
vrijblijvend voor u ingepland. U kunt gewoon binnenlopen en heeft geen verwijzing nodig
van een arts.
(…)
In de bijlage van deze brief vindt u een afsprakenkaart met uw uitnodiging, inclusief de
routebeschrijving naar de Schoonenberg winkel bij u in de buurt
(…)
 
Met vriendelijke groet
Team World of Hearing”.
 
Onderaan de brief staat onder meer
“Wilt u geen reclamepost meer ontvangen op dit adres, ga naar www.postfilter.nl. (…)”.

 

De brief is vergezeld van een bijlage met de aanhef “Uw afspraak bevestiging”.

Daaronder staat: “We zien u graag op donderdag 23 of vrijdag 24 februari voor uw gratis hoortest”, gevolgd door een schema met gegevens over onder meer datum, tijd en locatie.

 

Samenvatting van de klacht

Klager bewoont een complex met veel -naar hij stelt- vergeetachtige/soms verwarde senioren. De  envelop met de tekst “BELANGRIJK: Uw afspraak voor een gratis hoortest!” suggereert dat de ontvanger een afspraak heeft die men misschien vergeten is. Klager vindt dit misleidend. Hij vermoedt ook dat er is geselecteerd op postcodegebieden met oudere bewoners.

 

Samenvatting van het verweer

De klacht verbaast adverteerder enigszins. In het verleden is er namelijk correspondentie geweest over dit onderwerp en dit heeft geleid tot de (aangepaste) uiting, waar klager nu naar verwijst. Over deze uiting merkt adverteerder het volgende op.

<>—–Adverteerder verwijst naar de privacyverklaring op haar website.
De paar klachten die vervolgens nog zijn ingediend, zijn direct door de Reclame Code Commissie  afgewezen, aldus adverteerder.
 
Het kan zo zijn dat de consument het concept van deze specifieke uiting niet kan waarderen. Het doel is de nieuwsgierigheid te triggeren, zodat de envelop wordt geopend. Het gaat immers om een reclame-uiting. In de brief wordt heel duidelijk gemaakt dat het gaat om een uitnodiging voor de  hoortestdagen van adverteerder, waar men gratis en vrijblijvend gebruik van kan maken. Van misleiding is dan ook geen sprake, meer in het bijzonder gelet op bovenbedoelde 5 punten.
 


Verzoek (van secretariaat van SRC) aan adverteerder om nadere informatie te verstrekken en reactie

 
Aan adverteerder is gevraagd om een kopie van de in het verweer bedoelde correspondentie toe te sturen, zo mogelijk met een dossiernummer. Adverteerder heeft geantwoord dat zij deze correspondentie, van meer dan vijf jaar geleden, niet meer in haar bezit heeft. 

 

Het oordeel van de voorzitter 

De mededeling “Belangrijk: Uw afspraak voor uw gratis hoortest!” wekt de indruk dat de ontvanger van de bestreden uiting met de afzender, Schoonenberg, een afspraak heeft gemaakt voor een gratis hoortest en dat hij door middel van deze uiting aan deze afspraak wordt herinnerd. Pas na het openen van de envelop blijkt dat Schoonenberg, zonder overleg met de ontvanger, “alvast” een afspraak voor een hoortest heeft “ingepland” en dat de uiting “reclamepost” betreft.

Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de bestreden uiting niet duidelijk als reclame herkenbaar en daardoor in strijd met artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat op de envelop de afzender is vermeld en gewezen wordt op de “Nationale hoortestdagen 2023” maakt het oordeel van de voorzitter niet anders.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de bestreden uiting in strijd met artikel 11.1 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken