a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00486

Datum:

24-10-2023

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Herkenbaarheid adverteerder

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame

Het gaat om een blog op de website www.doortjesblog.nl.

De blog heeft de titel “Dit is waarom preventief medisch onderzoek belangrijk is”.

De blog gaat in op preventief medisch onderzoek en daarin is onder meer het volgende te lezen:

“[…]

Maar welke voordelen brengt dit nog meer met zich mee?

[…]

Een preventief onderzoek kan ervoor zorgen dat je aandoeningen in een vroeg stadium al kan opsporen.

[…]

Door het onderzoek regelmatig te ondergaan kan je voorkomen dat er geen behandelingen meer mogelijk zijn en is de kans op genezing vele malen groter.

[…]

Een ander voordeel van een preventief gezondheidsonderzoek is dat er ook minder ernstige schade aan het lichaam overblijft. De ziekten en aandoeningen kunnen immers niet alleen jouw gezondheid zelf aantasten, maar ook op een later moment nog schade aanbrengen aan onderdelen van het lichaam. Ieder onderzoek leidt jou daarom weer naar een andere oplossing.

[…]”.

Als wordt geklikt op de tekst “preventief gezondheidsonderzoek”  wordt doorgelinkt naar de website van Prescan, namelijk https://www.prescan.nl/kennisbank/preventief-medisch-onderzoek.

Samenvatting van de klacht

De links in de blogpost verwijzen naar Prescan. Het is verraderlijk dat nergens duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van een advertentie.

 

Samenvatting van het verweer van Doortjesblog

Doortjesblog heeft samengevat het volgende aangevoerd.

Op de hoofdpagina van Doortjesblog staat een kleine samenvatting van iedere blog. In de samenvatting over de bestreden blog staat dat het om een samenwerking gaat. Ook als in de blog gezocht wordt op zoekwoorden dan komt het zoekresultaat in beeld met daarbij de vermelding “samenwerking”. Dit is hoe samenwerkingen altijd worden aangeduid, juist om ervoor te zorgen dat lezers zien dat het om een samenwerking gaat voordat zij het artikel openen. Verweerder verwijst in dit verband naar de bijgevoegde schermafbeeldingen.

Dit specifieke artikel van Prescan gaat over preventief medisch onderzoek, zoals ook in de titel is vermeld. Het gaat niet om een verplicht medisch onderzoek, maar om een onderzoek op vrijwillige basis. Er worden regelmatig artikelen geplaatst over gezondheid en gezond leven en het had ook heel goed gekund dat dit artikel zonder samenwerking was geschreven. Als dit zo was geweest, dan was ook doorgelinkt naar een aanbieder. Omdat de ervaring leert, dat lezers dit graag willen weten. Als dit namelijk niet wordt vermeld, dan komen er tientallen verzoeken via de e-mail en social media binnen. Dat neemt niet weg dat er in dit geval inderdaad sprake was van een samenwerking en ervan uit werd gegaan dat dit duidelijk was door de vermeldingen in de blog.

Prescan heeft laten weten het artikel liever offline te halen en dit is inmiddels gebeurd.

 

Samenvatting van het verweer van Prescan

Prescan heeft samengevat het volgende aangevoerd.

Het is aan de plaatser van de blog om te vermelden dat het om een samenwerking gaat. Dat is in dit geval niet gebeurd. Naar aanleiding van de klacht wordt het proces van het controlebeleid op de naleving van de wet- en regelgeving op dergelijke samenwerkingen verder aangepast.

In dit specifieke geval is gevraagd het blog te verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) Kern van de klacht is dat volgens klager de blogpost van verweerders niet herkenbaar is als reclame.

2) De reclame is gepubliceerd als een blogpost op een website die onder meer redactioneel ogende inhoud bevat. Op de hoofdpagina van de website www.doortjesblog.nl staat de titel van de blog “Dit is waarom preventief medisch onderzoek belangrijk is” met een korte samenvatting van de blog. Achter de korte samenvatting staat het woord samenwerking tussen haakjes. Als echter wordt doorgeklikt naar de daadwerkelijke blog, die op een aparte webpagina wordt geopend, dan is niet te zien dat er sprake is van een betaalde samenwerking. De blog bevat een hyperlink (namelijk de  tekst “preventief gezondheidsonderzoek”), als men daarop klikt komt men uit op de website van Prescan en is meer informatie te vinden over preventief gezondheidsonderzoek dat Prescan kan uitvoeren. In de bestreden blog zelf staat dus niet dat er sprake is van een advertentie en/of betaalde samenwerking.

3) De vermelding op de hoofdpagina van Doortjesblog dat er sprake is van een samenwerking, is in het licht van het voorgaande onvoldoende om duidelijk te maken dat de blog in feite een reclame is in samenwerking met Prescan en dat deze uiting dus een ander karakter heeft dan de artikelen met een niet betaalde inhoud. Uit de inhoud van de blog had duidelijk moeten blijken dat het om reclame voor Prescan gaat. Nu dit niet het geval is en niet in geschil is dat het om betaalde inhoud gaat, hebben verweerders gehandeld in strijd met punt 10 van de bij artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) behorende bijlage I. Hierin is bepaald dat onder alle omstandigheden misleidend is redactionele inhoud waarvoor de adverteerder heeft betaald in de media te gebruiken om reclame te maken voor een product, zonder dat dit duidelijk uit de inhoud of uit duidelijk door de consument identificeerbare beelden of geluiden blijkt (advertorial). Om die reden is sprake van misleidende en oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

4) De voorzitter heeft kennisgenomen van de stelling van verweerders dat de blog is verwijderd. Gelet daarop wordt de aanbeveling gedaan ‘voor zover nog nodig’.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 van de NRC. De voorzitter doet een aanbeveling om niet meer op dergelijke wijze te adverteren, voor zover nog nodig.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken