a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00560

Datum:

23-01-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

De reclame-uiting betreft een uiting op de website van de VasoVaso Kliniek. Het gaat om een antwoord op een veelgestelde vraag over de kosten van een vasovasostomie. In de uiting staat het volgende (voor zover voor de klacht relevant):

“Let op: als na het eerste polikliniekbezoek geen behandeling volgt, zijn de kosten € 200,-.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat er telefonisch contact is opgenomen met een arts van de VasoVaso Kliniek om de mogelijkheden te bespreken. Er is niet overgegaan tot een behandeling. De kliniek heeft hierop een factuur toegestuurd van € 199,18 euro voor een telefonisch consult met een specialist. Klager stelt dat sprake is van een misleidende uiting, omdat op de website niet staat dat ook kosten in rekening worden gebracht in het geval van een telefonisch consult. Op de website wordt alleen gesproken over kosten in relatie tot een poliklinisch bezoek.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) In de bestreden uiting op de website van de VasoVaso Kliniek staat dat € 200,- in rekening wordt gebracht indien na het eerste polikliniekbezoek geen behandeling volgt. Klager vindt deze uiting misleidend, omdat daarin niet wordt vermeld dat deze kosten ook in rekening worden gebracht na een telefonisch consult.

2) Deze klacht slaagt. In de uiting wordt expliciet gesproken over een polikliniekbezoek. De gemiddelde consument zal dit begrijpen als een fysiek bezoek aan de polikliniek en niet als een telefonisch consult. Dat er ook in het geval van een telefonisch consult kosten in rekening worden gebracht en hoe hoog deze kosten zijn, betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze informatie dient duidelijk in de uiting zelf te zijn opgenomen. Nu dit in de uiting niet is gedaan, zal de gemiddelde consument niet verwachten dat ook bij een telefonisch consult (afgerond) € 200,- in rekening wordt gebracht indien geen verdere behandeling volgt.

3) Op grond van het voorgaande is sprake van het niet verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken