a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2020/00021

Datum:

30-01-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting van verweerder op haar online platform missnatural.nl.

Onder de kop “GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor nieuw GREEN VACCIN!”

staat onder meer:
“Ben je zwanger en uitgerekend voor 1 augustus 2020? Dan zijn wij op zoek naar jou! Want in deze belangrijke periode verandert er heel veel in jouw leven, je moet veel grote beslissingen gaan maken en die zijn meestal nu niet voor jou alleen, maar ook voor jouw baby. Denk bijvoorbeeld aan het vaccineren van jou ongeboren/geborgen zoontje of dochter. Doe je dit wel of niet? Maak deze keuze niet vanuit angst en onwetendheid!

Wel of niet vaccineren?

Ondanks dat dit een keuze is die jij natuurlijk helemaal zelf mag maken ben ik duidelijk van mening dat het beter is om geen vaccinaties uit te voeren bij jouw ongeboren of pasgeboren baby. Het inspuiten van lichaamsvreemde (gif)stoffen in de bloedbaan is weerzinwekkend. Daarnaast helpt het vaccineren totaal niet in veel gevallen en blijkt het dus nutteloos te zijn tegen de vaccineerde ziekte. Verder komt de Nederlandse regering niet met bewezen argumenten dat alle vaccins veilig zijn en kom je als je de bijsluiter leest achter veel merkwaardige zaken. dat alle vaccins veilig zijn en kom je als je de bijsluiter leest achter veel merkwaardige zaken.”

(…)

Bij de tekening van een zwangere vrouw en een injectiespuit die op haar buik is gericht, staat de tekst: “Vaccineren is een keuze!”

(…)

“Verhoog zelf je immuunsysteem

Als we dan tijdens de zwangerschap een verminderde weerstand zouden hebben, dan is een vaccinatie al helemaal geen goed idee! Dan kun je beter een goede multi gaan gebruiken en je voeding aanpassen. Een Green Vaccin zeg maar! En hoe kun je op een eenvoudige manier extra essentiële voedingsstoffen binnen krijgen? Nou door het maken van groene smoothies! Ik sprak mijn ongenoegen over de nieuwe vaccinatie voor vrouwen die 22 weken zwanger zijn met Miss Natural partner Joost Duisterwinkel van Versapers. En hij vertelde mij dat zijn zoon van bijna vier jaar niet gevaccineerd is en nooit ziek terwijl hij al in ruim 23 landen is geweest.

Gezocht: 100 aanstaande moeders

Joost en ik zijn daarom samen een campagne gestart (…) om 100 aanstaande moeders te motiveren om op een natuurlijke manier goed voor zichzelf en hun baby te zorgen om zo zelf bewust te kiezen om geen vaccinatie tijdens de zwangerschap te nemen. Hierbij belonen wij deze moeders met een Vacublend naar keuze t.w.v. €399,-.

Zijn wij op zoek naar jou?

Ben jij:

Zwanger en uitgerekend te bevallen voor 1 augustus 2020?
De moeder/vader die de keus maakt om haar/zijn kind niet te vaccineren?
De dappere beslisser om in te gaan tegen de ‘gevestigde orde’ en je zo blootstelt aan vele negatieve commentaren van pro-vaxers?
Goed geïnformeerd omtrent de voor en nadelen van vaccinaties en heb jij minimaal 8 uur zelfstudie gedaan over dit onderwerp of zal je dit doet?
De man/vrouw die zijn/haar partner heeft geïnformeerd over jouw vaccinatiekeuze en is dit een gezamenlijk besluit?

Meld je dan nu aan! Dit kan t/m 31 januari 2020.

Zo doe je dit:

1. (…)

2. Je betaald slechts €8,50 administratie- en handelingskosten met kortingscode: baby om jezelf te verzekeren van een Vacublend t.w.v. €399,-

3. Vervolgens vul je het online formulier in op www.versapers.nl, (…)

4. (…).

10 Redenen waarom je niet zou moeten vaccineren:

  1. Omdat het inspuiten van lichaamsvreemde (gif)stoffen in de bloedbaan weerzinwekkend is.
  2. Omdat vaccineren totaal niet helpt en in veel gevallen nutteloos blijkt tegen de gevaccineerde ziekte.
  3. Omdat er heel veel gevallen van vaccinatie schade zijn.
  4. Omdat er nog steeds geen dubbel blind vergelijkingsonderzoek is gedaan m.b.t. vaccinaties en dus geen bewezen resultaten
  5. Omdat we moeders willen stimuleren om hun kind op een natuurlijke manier het immuunsysteem van een kind sterker te maken.
  6. Omdat borstvoeding het enige is wat een kind in de eerste 6 maand van zijn leven binnen dient te krijgen.
  7. Omdat de NL regering en de WHO niet met bewezen argumenten komt dat alle vaccins veilig zijn.
  8. Omdat de medische wereld graag de boel misleid om aan jou meer geld te verdienen.
  9. Omdat het beter en goedkoper is voor je kind en jou.
  10. Omdat je een Vacublend cadeau krijgt!”

 

De klacht

De uiting bevat een oproep voor zwangere vrouwen om zich niet te laten vaccineren, maar een ‘groen vaccin’ te proberen, in ruil voor een blender. Bij de aansporing tot niet-vaccineren wordt onjuiste medische informatie verstrekt.

 

Het verweer

Miss Natural voert aan dat de actie om 100 blenders beschikbaar te stellen voor het bedrag van € 8,50 administratie- en handelingskosten niet van haar afkomstig is, maar van het bedrijf Versapers. Het gaat ook niet om een winactie. Men koopt de blender en er zijn 100 blenders beschikbaar wanneer zwangeren hier zelf voor kiezen:

“OPROEP: 100 aanstaande moeders gezocht die er bewust voor kiezen zich NIET TE LATEN VACCINEREN tijdens hun zwangerschap.”

Het betreft een bewustwordingscampagne om aandacht te vragen voor de veiligheid omtrent het vaccineren van zwangeren, aldus Miss Natural.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting zet Miss Natural haar bezwaren uiteen tegen het vaccineren van aanstaande moeders die 22 weken zwanger zijn en roept in dat kader 100 aanstaande moeders op om door het maken van groene smoothies (“green vaccin”) “op een natuurlijke manier goed voor zichzelf en hun baby te zorgen om zo zelf bewust te kiezen om geen vaccinatie tijdens de zwangerschap te nemen”. Deze moeders worden voor hun keuze ‘beloond’ met een Vacublend ter waarde van € 399,-.

2.

Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting, omdat Miss Natural Lifestyle met onjuiste medische informatie en ‘in ruil voor een blender’ aanstaande moeders oproept om af te zien van vaccinatie tijdens de zwangerschap en in plaats daarvan te kiezen voor een ‘green vaccin’.

Miss Natural voert aan dat sprake is van een bewustwordingsactie om aandacht te vragen voor de veiligheid omtrent het vaccineren van zwangeren en dat de ‘blenderactie’ niet van haar afkomstig is.

3.

Naar het oordeel van de Commissie moet de bestreden uiting worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de uiting betoogt Miss Natural – kort samengevat – dat het vaccineren van ongeboren baby’s “weerzinwekkend”, “nutteloos” en “niet bewezen veilig” is. Hierbij wordt de visie van Miss Natural op een duidelijk aanprijzende wijze gebracht en worden aanstaande moeders opgeroepen deze visie te volgen en zich tijdens hun zwangerschap niet te laten vaccineren. Hiermee is voldaan aan het voor ‘reclame’ geldende vereiste van openbare aanprijzing. Verder is de Commissie van oordeel dat de uiting niet is beperkt tot het aanprijzen van een denkbeeld, zoals Miss Natural mogelijk bedoelt met haar aanduiding ‘bewustwordingsactie’, maar moet worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting. De Commissie overweegt daartoe dat de uiting is geplaatst op de website waarvan ook de ‘Miss Natural shop’ deel uitmaakt, waarin Miss Natural producten van Miss Natural partners te koop aanbiedt. Een van deze partners is Versapers, het bedrijf waarmee Miss Natural samen de campagne voert om aanstaande moeders te laten afzien van vaccinatie en hen daarvoor te belonen met een Vacublend ter waarde van € 399,-. Met behulp van deze Vacublend “kun je op een eenvoudige manier extra essentiële voedingsstoffen binnen krijgen (…) door het maken van groene smoothies”, aldus de uiting. Door de commerciële context waarin Miss Natural haar visie op het vaccineren tijdens de zwangerschap geeft, is sprake van een commerciële reclame-uiting. Ook voor een commerciële uiting als de onderhavige geldt de vrijheid van meningsuiting, maar bestaat een ruimere marge om de uiting niet in overeenstemming met de NRC te achten.

4.

De Commissie begrijpt dat de vaccinatie waartegen Miss Natural zich in de uiting verzet de sinds december 2019 in het rijksvaccinatieprogramma opgenomen zogenaamde ’22 weken prik’ betreft, die de moeder en haar baby bescherming moet bieden tegen kinkhoest. Miss Natural noemt deze vaccinatie onder meer “weerzinwekkend”, omdat volgens haar sprake is van “het inspuiten van lichaamsvreemde (gif)stoffen in de bloedbaan” en “een cocktail vol schadelijke stoffen en zware metalen”. Verder stelt zij dat “vaccineren totaal niet helpt en in veel gevallen nutteloos blijkt tegen de gevaccineerde ziekte”, dat er “heel veel gevallen van vaccinatieschade zijn”, dat er met betrekking tot vaccinaties “geen bewezen resultaten zijn” en de regering en de WHO “niet met bewezen argumenten komen dat alle vaccins veilig zijn”. Miss Natural concludeert dat aanstaande moeders zich niet zouden moeten laten vaccineren en roept hen op om de “dappere” beslissing te nemen om “in te gaan tegen de ‘gevestigde orde’”. Voor 100 zwangere vrouwen die deze keuze maken wordt een blender ter waarde van € 399,- beschikbaar gesteld, die zij tegen betaling van € 8,50 “administratie- en handelingskosten” persoonlijk kunnen ophalen tijdens de Gezondheidsbeurs.

5.

Blijkens de website van het RIVM is de vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest in het rijksvaccinatieprogramma opgenomen om baby’s de eerste maanden na de geboorte te kunnen beschermen, nu baby’s zelf pas een vaccinatie tegen de voor hen ernstige ziekte kinkhoest kunnen krijgen als zij twee maanden oud zijn. Op deze website wordt verwezen naar de (positieve) resultaten van wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar de werkzaamheid en de veiligheid van de kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. De bestreden uiting spoort zwangere vrouwen uitdrukkelijk aan om van deze vaccinatie af te zien, omdat volgens Miss Natural vaccineren in (heel) veel gevallen riskant, schadelijk en nutteloos is. Dat hiervan daadwerkelijk sprake is, is echter niet wetenschappelijk erkend. Onder verwijzing naar de beslissing van het College van Beroep van 27 januari 2020 (dossier 2019/00595), overweegt de Commissie dat actieve beïnvloeding van het publiek tot het afzien van vaccineren ertoe kan leiden dat het gevaar op ernstige infectieziekten toeneemt en meer personen daardoor door deze ziekten kunnen worden getroffen, met alle gevolgen van dien. In de onderhavige uiting wordt de vaccinatie tegen kinkhoest zonder wetenschappelijke onderbouwing  uitdrukkelijk als gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid voorgesteld, waardoor het publiek afkerig van de vaccinatie kan worden gemaakt en om die reden kan besluiten om af te zien van de bescherming die de vaccinatie tegen kinkhoest biedt. Dit is het beoogde maar onacceptabele effect van de bestreden uiting. De uiting jaagt het publiek irreële angst aan voor de vaccinatie tegen kinkhoest. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid is als bedoeld in artikel 4 NRC, en tevens zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC.

6.

Miss Natural moet voor de hiervoor geconstateerde overtreding van de NRC verantwoordelijk worden gehouden. Zij heeft immers de uiting, waarin zwangere vrouwen worden opgeroepen af te zien van vaccinatie met een blender als beloning, op haar platform geplaatst. Hieraan doet niet af dat de Vacublend feitelijk ter beschikking wordt gesteld door Versapers.

7.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken