a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2020/00335

Datum:

25-08-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website wish.com voor zover daarop een “Solar LED Underwater Light” werd aangeboden met de vermelding “Items are sold and shipped by USA Warehouse”.

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

Klaagster heeft het product gekocht omdat in de uiting stond dat het werd verkocht en verzonden door USA Warehouse. Bij het traceren van het pakket bleek dit zich in China te bevinden. Klaagster was geschokt toen zij zag dat het bestelde product uit China kwam in plaats van de Verenigde Staten van Amerika waarmee geadverteerd werd. Klaagster koopt nooit goederen uit China omdat in dat land arbeiders onder slechte omstandigheden moeten werken voor weinig loon. Klaagster stelt dat de uiting op grond van het voorgaande in strijd met de waarheid is. Het bleek niet mogelijk de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.

 

Samenvatting van het verweer

De website van verweerder (‘Wish’) is een elektronische marktplaats waarop externe verkopers (“Merchants”) producten te koop aanbieden. Bij elke advertentie wordt de identiteit van de Merchant als volgt vermeld: “Artikelen worden verkocht en verzonden door [Naam van de Merchant]”. Dit is vergelijkbaar met de praktijken van andere e-commerce platforms, zoals Amazon. De Merchant die het door de klaagster gekochte product heeft verkocht, heet “USA Warehouse”. Dienovereenkomstig staat in de advertentie “Items are sold and shipped by USA Warehouse”. Verderop de webpagina wordt opnieuw vermeld dat het product wordt “verkocht door” een bedrijf dat handelt onder de naam “USA Warehouse”. Blijkbaar leidde de naam van de Merchant bij de klaagster tot het misverstand dat het product door een in de VS gevestigde onderneming zou worden verkocht of verzonden, en niet in China zou zijn gemaakt. Klaagster had moeten weten dat de handelsnaam van een bedrijf niet (althans niet noodzakelijk) de oorsprong van de door dat bedrijf verkochte producten onthult. Producten die worden verkocht door een Amerikaans bedrijf, kunnen in China zijn vervaardigd. Verweerder heeft geen controle over de handelsnaam die een Merchant kiest voor het voeren van zijn bedrijf en is niet in de positie om bedrijven te beletten een bepaalde handelsnaam te gebruiken. Verweerder eist van haar Merchants dat zij zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het afzien van misleidende reclamepraktijken. Verweerder biedt aan Merchants de mogelijkheid om relevante adresgegevens weer te geven in de sectie “Store Info”. Dat klaagster pas restitutie kan ontvangen nadat zij de producten heeft ontvangen, is in overeenstemming met het retourneringsbeleid van verweerder en wettelijk toegestaan. Desalniettemin is verweerder bij wijze van uitzondering bereid tegemoet te komen aan de wens van de klaagster om de bestelling te annuleren en het aankoopbedrag te restitueren. De kennelijk onjuiste interpretatie van de handelsnaam van de Merchant rechtvaardigt evenwel niet de conclusie dat verweerder klaagster heeft misleid over de oorsprong van het door de Merchant verkochte product. Verweerder is op geen enkele wijze betrokken bij, noch verantwoordelijk voor, de wijze waarop de handelsnaam van een Merchant wordt gebruikt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Gelet op het expliciete bezwaar van klaagster tegen in China vervaardigde producten wegens de daar geldende arbeidsomstandigheden, begrijpt de voorzitter de klacht aldus dat klaagster de uiting misleidend vindt omdat daarin de indruk zou worden gewekt dat het door haar via Wish bij ‘USA Warehouse’ bestelde product in de Verenigde Staten van Amerika is geproduceerd, althans niet in China. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2)  Uit de uiting blijkt duidelijk dat met ‘USA Warehouse’ de naam van de Merchant is bedoeld (“Sold and shipped by USA Warehouse”). Klaagster meende blijkbaar op grond van deze enkele naamsvermelding dat het door haar bestelde product in de Verenigde Staten van Amerika zou zijn geproduceerd. Deze veronderstelling vindt geen steun in de uiting. Verweerder stelt terecht dat de handelsnaam ‘USA Warehouse’ niet impliceert dat de zaken in de Verenigde Staten van Amerika zijn geproduceerd. De gemiddelde consument zal rekening houden met de mogelijkheid dat deze Merchant, ongeacht waar zij is gevestigd, via Wish producten verkoopt en levert die in China zijn vervaardigd, zoals het door klaagster bestelde ‘Solar LED Underwater Light’. Op grond van het voorgaande is van misleiding geen sprake en beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken