a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2020/00370

Datum:

20-08-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft reclame voor het product “JustFire AIRCO7000 Mobiele Airco” op www.bol.com.

Daarin staan onder het kopje “JustFire AIRCO7000 Mobiele Airco” een relatief grote foto van een airco en daaronder twee kleinere foto’s van een airco.

Rechts van de foto’s staat onder meer:

“229,- 

(…)
Verkoop door partner van bol.com Justfire Holding B.V.”.

 

De klacht

De klacht tegen de bestreden reclame-uiting wordt als volgt samengevat.

Klager bestelde de airco, in de veronderstelling dat deze werd weergegeven door middel van de grote foto. Deze foto krijgt men ook te zien per e-mail, met de mededeling: “dit heeft u besteld”.

In werkelijkheid ontving klager echter een ander (blauw gekleurd en naar zijn mening lelijk) model, dat is afgebeeld in één van de kleinere foto’s.

Volgens klager is niet het juiste artikel geleverd en is hem dat ook bevestigd. Een en ander is 1,5 maand geleden gebeurd en klager heeft zowel bol.com als Justfire erop gewezen dat er sprake is van misleiding, door “de verkeerde foto” op de site te laten staan.  

 

Het verweer van verweerder sub 1

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De bewuste airco is aangeboden door een verkooppartner van bol.com, namelijk Justfire
Holding B.V. (hierna: Verkooppartner). De Verkooppartner heeft het betreffende aanbod zelf
op de website van bol.com geplaatst en de betreffende afbeeldingen toegevoegd.
 
 De airco wordt namelijk op het zogenaamde ‘kopen bij andere verkopers’ platform (hierna
het ‘platform’) op de bol.com website aangeboden. Dit is een verkoopplatform, dat derde partijen in staat stelt om (via de bol.com website) producten aan te bieden en te verkopen onder hun eigen naam en voor hun eigen rekening en risico. Deze verkopers beslissen daarbij zelf welke producten ze op het platform aanbieden. Klanten kopen de producten rechtstreeks bij de aangesloten verkoper en sluiten met deze verkoper een koopovereenkomst, zonder dat bol.com daarbij partij wordt. Ook de eventuele aftersales loopt via de verkoper in kwestie. Bol.com faciliteert enkel het platform en verzorgt de afhandeling van de betaling. De bij dit platform aangesloten partijen beslissen dan ook zelf welke producten ze onder welke condities op het platform aanbieden. Het aanbod wordt door hen via een interface rechtstreeks doorgeladen op het platform.
 
Omdat het gaat om het aanbod van een externe verkoper, heeft bol.com geen kennis van
hetgeen daadwerkelijk aan de klant wordt geleverd. De externe verkoper is verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst en daarmee het leveren van een product dat overeenstemt met het aanbod op de website. Het is deze verkoper die op het platform zelf zijn aanbod bepaalt en de productspecificaties met bijbehorende afbeeldingen aanlevert.
 
Gelet op het voorgaande moet klager niet bol.com aanspreken maar de Verkooppartner. Bol.com is geen adverteerder in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), omdat het gaat om een uiting afkomstig van de Verkooppartner bij een product aangeboden, verkocht en geleverd door de Verkooppartner.
De reclame-uiting is niet van bol.com afkomstig en daarom is bol.com niet de partij die
verantwoordelijk is voor de vermeende schending van de NRC. Bol.com verzoekt de Commissie dan ook primair om de klacht niet in behandeling te nemen.
 
Indien de klacht toch wordt behandeld, verzoekt bol.com de Commissie om geen aanbeveling te doen, omdat de productpagina inmiddels is aangepast. Naar aanleiding van de klacht heeft bol.com contact opgenomen met de Verkooppartner en verzocht alleen productafbeeldingen te tonen die overeenkomen met het aanbod. Zoals de Commissie kan zien -verwezen wordt naar een in het verweer opgenomen link naar www.bol.com- is de productpagina aangepast en is er nog één afbeelding beschikbaar die volgens de Verkooppartner correspondeert met zijn aanbod.
 

Het verweer van verweerder sub 2

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Verweerder zegt onder meer niet inhoudelijk op de klacht te zullen reageren, maar stelt ook: “De beweringen kloppen niet. Wij leveren alle types uit”.  
 

Het oordeel van de voorzitter  

1)  Ten aanzien van het verweer van verweerder sub 1 dat zij niet verantwoordelijk is voor de bestreden reclame-uiting en dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht voor zover die tegen haar is ingesteld, is van belang dat in dossier 2017/00613 een vergelijkbaar verweer van verweerder sub 1 is afgewezen. De voorzitter verwijst naar hetgeen in onderdeel 3 van het oordeel in die beslissing is vermeld en oordeelt in deze zaak dienovereenkomstig dat verweerder sub 1 mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de reclame-uiting. Klager is dus ontvankelijk in zijn klacht ook voor zover die tegen verweerder sub 1 is gericht. Ten aanzien van het inhoudelijke geschil oordeelt de voorzitter als volgt.
 
2)  Het betreft een op de website van bol.com geplaatste reclame-uiting van Justfire Holding B.V. voor het product “JustFire AIRCO7000Mobiele Airco”. Uit hetgeen in deze procedure in reactie
op de klacht naar voren is gebracht, begrijpt de voorzitter dat de bestreden uiting één of meer
afbeeldingen bevat, die niet overeenkomen met hetgeen in de tekst wordt aangeboden.

3)  Gelet op het laatste acht de voorzitter de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de uitvoering van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Voor zover de voorzitter kan constateren op basis van de in het verweer van bol.com opgenomen link, is de bestreden uiting inmiddels aangepast, in die zin dat de uiting nog slechts één afbeelding bevat. Gelet hierop acht de voorzitter het niet nodig om een aanbeveling te doen en wordt als volgt beslist.  
 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken