a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2021/00207

Datum:

13-07-2021

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Uitgaande van de uitingen waarvan afdrukken aan de Commissie zijn overgelegd, betreft het verschillende mededelingen op de website nl.solis.com (a) en een uiting op de website van bol.com (b).

 

Ad a.

Op de website nl.solis.com staat onder meer:

“elektrische apparaten van Zwitserse kwaliteit” en onder het kopje “Service”: “Met uw aankoop heeft u gekozen voor een premium class, Swiss made product”.

Onder het kopje “Over Solis” staat onder meer: “Zwitserse kwaliteit verovert de wereld” en “SWISS MADE betekent voor Solis veel meer dan het maken van producten in eigen land. Het gaat om kwaliteit en welzijn voor onze klanten. Iets wat als een rode draad door onze organisatie is terug te vinden. Van onderzoek en ontwikkeling tot de productie en van verkoop tot marketing, alles is bij ons gewijd aan kwaliteit en het welzijn van onze klant. (…) Solis is Zwitserse perfectie”.  

Onder het kopje “Solis of Switzerland” staat onder meer: “De door Solis in Zwitserland vervaardigde producten worden wereldwijd gebruikt”.

Verder staat onder de foto van een tafelgrill een logo:

“SWISS Made” met daarbij een afbeelding van de Zwitserse vlag.

Op nl.solis.com is ook te lezen:  

“Zwitserse kwaliteit verovert de wereld.

Sinds de oprichting meer dan 100 jaar geleden, is het succesvolle Zwitserse bedrijf Solis haar gedachtegoed en handelswijze altijd trouw gebleven”.

 

Ad b.

In de uiting op bol.com staat onder het kopje “Solis Of Switzerland” onder meer:

De door Solis in Zwitserland vervaardigde producten worden wereldwijd gebruikt”.

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

 

Solis adverteert systematisch voor haar producten met aanduidingen als “Zwitsers”, van “Zwitserse kwaliteit”, “Swiss Made”, gemaakt en ontwikkeld “in eigen land” (te weten: Zwitserland), “door Solis in Zwitserland vervaardigd”, “een premium class, Swiss made product” en “Solis is Zwitserse perfectie”. Deze claims zijn misleidend en onwaar, omdat de producten in werkelijkheid, althans grosso modo, uit China komen.
Dergelijke aanduidingen staan behalve op de website: https:/l.solis.com ook op de website van bol.com, De Bijenkorf, Coolblue, Amazon, Wehkamp, Fonq en diverse andere webwinkels, aldus klager. Ook worden deze gebruikt in de detailhandel en horeca groothandel, zo stelt klager.
 
Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager naar de als bijlage 1 aan de Commissie overgelegde e-mail van 7 april 2021 van klager aan Solis, waarin de onderhavige kwestie is gesignaleerd en tekst en uitleg is gevraagd. De inhoud maakt deel uit van de klacht, aldus klager. Solis heeft gereageerd met een afwijzend bericht van 8 april 2021, dat als bijlage 2 bij de klacht is overgelegd.

 

De uitingen van Solis zijn ongenuanceerd en eenduidig: het gaat om Zwitserse producten.
Ook op de verpakkingen ontbreekt de essentiële informatie over de werkelijke herkomst.
Het opgeroepen beeld blijft daarmee in stand en de consument ontbeert de juiste en voor
de aankoopbeslissing belangrijke informatie.
 
Pas ná aankoop kan (met de nodige moeite) vastgesteld worden waar de producten
vandaan komen. Klager kwam er bij toeval achter. De typeplaatjes van de apparaten,
bevestigd op de bodem, laten in (dikwijls zeer) kleine letter zien: “Made in P.R.C.”. Dat is
voor de gemiddelde consument aanzienlijk moeilijker te duiden dan het gangbare:
“Made in China”, aldus klager.

Naar aanleiding van de afwijzende reactie van adverteerder bezocht klager een aantal verkooppunten. Bij alle apparaten die hij (uit de doos) kon bekijken, trof klager bodemplaatjes aan met “Made in P.R.C”. Geen enkel product was geproduceerd in Zwitserland. In dit verband verwijst klager naar bijlage 4 bij de klacht.

 

Ook aan de mededeling dat de producten in Zwitserland ontworpen zouden zijn, moet
worden getwijfeld, aldus klager. Het lijkt erop dat Solis ze “as is” inkoopt of laat inkopen in
China, met haar eigen merk erop. In een kookwinkel werd klager erop gewezen dat vrijwel alle apparaten van Solis identiek zijn aan apparaten van het merk Sage, een merk van de Australische beursgenoteerde elektronica-onderneming Breville Pty Ltd. De winkelier merkte Sage aan als de originele bron. Uit een bodemplaatje van een (identiek) apparaat van Sage in deze winkel blijkt ook dat de betreffende Citrus Press in Australië is ontworpen en in China is gemaakt. Klager verwijst naar bijlage 7 bij de klacht. Het product kan moeilijk op twee plaatsen tegelijk ontworpen zijn en zonder aannemelijke uitleg van adverteerder moet het er voor worden gehouden dat de uitingen van Solis ook op dit punt misleidend en in strijd met de waarheid zijn.
 
Naar de mening van klager zijn de bestreden uitingen in strijd met de artikelen 2, 3, 5, 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hij verzoekt de Commissie de klacht toe te wijzen en de uitspraak als Alert te laten verspreiden.

 

Het verweer
 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Solis is als 100% onderdeel van een Zwitsers familiebedrijf trots op haar afkomst en historie. Zij staat nog steeds achter haar reactie op klagers e-mail van 7 april 2021.
Klager lijkt teleurgesteld dat het door hem gekochte product niet helemaal aan zijn verwachtingen voldoet. De informatie ter onderbouwing van de klacht heeft klager achteraf verzameld en het komt Solis voor dat in de klacht wordt gesuggereerd dat Solis helemaal niet Zwitsers is. Aangezien Solis een klacht als de onderhavige in elk geval de afgelopen 10 jaar niet heeft ontvangen, heeft zij klager uitgenodigd om in haar productie- en ontwikkelingslocatie te komen kijken.
 
Alle producten waarbij Solis “volledig” kan zeggen dat deze “Swiss Made” zijn geproduceerd, voorziet zij van het logo “Swiss Made”. Aangezien de betreffende regelgeving in de loop der jaren extreem streng is geworden, zijn helaas steeds minder producten daadwerkelijk Swiss Made.
Nagenoeg alle producten van Solis zijn ontworpen en ontwikkeld door het Zwitserse ontwikkelingsteam van Solis in haar “productie” in Zuid-Zwitserland. Verder zijn alle producten van Solis volgens de regelgeving voorzien van een label waaruit blijkt waar de massaproductie heeft plaatsgevonden.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.
De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot die uitingen waarvan klager afdrukken aan de Commissie heeft overgelegd en waarvan zij aldus kennis heeft kunnen nemen. Het gaat derhalve om de hiervoor onder “De uitingen” omschreven uitingen. De in de klacht bedoelde uitingen op de websites van De Bijenkorf, Coolblue, Amazon, Wehkamp, Fonq en  andere webwinkels en in de detailhandel en horeca groothandel, zullen buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de in de klacht bedoelde “verpakkingen”, waarvan geen afdrukken aan de Commissie zijn overgelegd.   
 
2.
De klacht luidt in de eerste plaats dat in de bestreden uitingen ten onrechte wordt gesuggereerd  dat de in die uitingen bedoelde producten van Solis in Zwitserland zijn geproduceerd. Onder verwijzing naar bij de klacht overgelegde foto’s van bodemplaatjes van verschillende producten van Solis met de tekst “Made in P.C.R.” heeft klager aangevoerd dat de producten van Solis in werkelijkheid, althans grotendeels, uit China komen. Solis heeft dit niet, althans onvoldoende  weersproken. Zij heeft voor wat betreft de productie van haar producten volstaan met de mededeling dat zij alle producten, waarbij zij “volledig” kan zeggen dat deze “Swiss Made” zijn, voorziet van het logo “Swiss Made”, dat wegens extreem strenge regelgeving steeds minder producten daadwerkelijk Swiss Made zijn en dat alle producten van Solis volgens de regelgeving zijn voorzien van een label waaruit blijkt waar de massaproductie heeft plaatsgevonden. Solis heeft niet aan de Commissie toegelicht welke van de in bestreden uitingen bedoelde producten daadwerkelijk “Swiss Made” zijn.
Naar het oordeel van de Commissie wordt in de bestreden uitingen de indruk gewekt dat de in die uitingen bedoelde producten  in Zwitserland zijn geproduceerd, met name door de mededelingen: “Met uw aankoop heeft u gekozen voor een premium class, Swiss made product”, “SWISS MADE betekent voor Solis veel meer dan het maken van producten in eigen land. Het gaat om kwaliteit en welzijn voor onze klanten”, “De door Solis in Zwitserland vervaardigde producten worden wereldwijd gebruikt” en het logo “SWISS Made” met daarbij een afbeelding van de Zwitserse vlag onder de foto van een tafelgrill. Op de website nl.solis.com wordt voornoemde indruk nog versterkt door de mededelingen “elektrische apparaten van Zwitserse kwaliteit”, “Zwitserse kwaliteit verovert de wereld” en “Solis is Zwitserse perfectie”. Dat steeds daadwerkelijk sprake is van in Zwitserland vervaardigde producten, is niet aannemelijk gemaakt.
 
Gelet op het bovenstaande gaan de bestreden uitingen gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de geografische oorsprong als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  

 

3.

Voor zover klager twijfels uit bij “de mededeling dat de producten in Zwitserland ontworpen zouden zijn” stelt de Commissie vast dat haar niet geheel duidelijk is op welke mededeling klager precies doelt. In de afdrukken van de bestreden uitingen heeft de Commissie het woord “ontworpen” niet gevonden. Voor zover klager het oog heeft op het woord “ontwikkeling” in het tekstgedeelte “SWISS MADE betekent voor Solis veel meer dan het maken van producten in eigen land. Het gaat om kwaliteit en welzijn voor onze klanten. Iets wat als een rode draad door onze organisatie is terug te vinden. Van onderzoek en ontwikkeling tot de productie en van verkoop tot marketing, alles is bij ons gewijd aan kwaliteit en het welzijn van onze klant” is de Commissie van oordeel dat in het woord “ontwikkeling”, beschouwd in de context daarvan, niet de suggestie besloten ligt dat de ontwikkeling van de producten noodzakelijk in Zwitserland plaatsvindt. Over die “ontwikkeling” wordt in het bijzonder gesteld: “Van onderzoek en ontwikkeling tot de productie en van verkoop tot marketing, alles is bij ons gewijd aan kwaliteit en het welzijn van onze klant”. De gemiddelde consument zal deze mededeling opvatten in die zin dat onder meer bij de ontwikkeling van de producten “kwaliteit en het welzijn” van de klant belangrijke aandachtspunten zijn voor Solis.

Gelet op het voorgaande acht de Commissie dit onderdeel van de klacht ongegrond.   

 

4.

De Commissie ziet in de omstandigheden van het onderhavige geval geen aanleiding om haar uitspraak door middel van een Alert onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

5.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Gelet op het oordeel onder 2 acht de Commissie de uitingen in strijd met artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken