a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00386

Datum:

16-09-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website volero.nl waarop vloerkleden worden aangeboden. Klager heeft een print overgelegd van de pagina van deze website waarop een “Patchwork vloerkleed – Moods Rustic No. 16” wordt aangeboden in de maat “190/290cm”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder biedt op haar website vloerkleden aan waarvan de op de website vermelde formaten kunnen afwijken van het werkelijke formaat. Een kleed waarvan de specificatie dat dit 200 cm is, kan in werkelijkheid 190 cm zijn zonder dat de consument hierop wordt gewezen. Klager acht de reclame-uiting hierdoor misleidend. De consument wordt op onjuiste wijze geïnformeerd over het product, hetgeen in strijd is met artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC)

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder gebruikt de maatvoering niet als reclame-uiting. Adverteerder kan hierdoor de klacht niet koppelen aan één van haar actuele reclames. Adverteerder maakt de kanttekening dat bij textiel het voeren van een exacte maatvoering niet mogelijk is. Dit is inherent aan textielproducten en het gevolg van diverse factoren die bij deze producten een rol spelen, zoals de structuur van de garen en temperaturen. Zowel bij kleding, beddengoed als bij vloerkleden kan de exacte maat na de productie iets afwijken. Dit is terug te vinden in de algemene voorwaarden van adverteerder. Het kan dus zijn dat de maatvoering van een vloerkleed afwijkt. Klager mag het kleed retour zenden en zal dan zijn geld terugkrijgen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Adverteerder stelt dat zij de maatvoering niet als reclame-uiting gebruikt. De uiting als geheel is echter een reclame-uiting en de maatvoering maakt daarvan onlosmakelijk deel uit. De voorzitter van de Reclame Code Commissie is daarom bevoegd te oordelen over de vraag of de informatie over de maatvoering juist is en de uiting als zodanig door de informatie over de maten al dan niet voldoet aan de NRC. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de door klager overgelegde print van de website waarop een specifiek vloerkleed wordt aangeboden, zoals hierboven omschreven.

2)  Niet in geschil is dat de afmetingen van het door klager bedoelde kleed (kunnen) afwijken van de maten die hij voorafgaand aan de bestelling op de website zag. Voor zover de voorzitter op basis van de overgelegde reclame-uiting kan beoordelen (deze is slechts deels zichtbaar) wordt daarin niet geattendeerd op het feit dat de maten van het product kunnen afwijken van de op de website genoemde maten. Uit het verweer begrijpt de voorzitter dat deze afwijking inherent is aan het soort product, dat zich door zijn aard niet leent voor een exacte maatvoering. De uiting suggereert evenwel anders. Hierin wordt zonder voorbehoud of toelichting een exacte maat genoemd. De gemiddelde consument, die niet uit eigen wetenschap op de hoogte kan worden geacht van het feit dat de genoemde maten in feite slechts zijn bedoeld als een indicatie, zal daardoor erop vertrouwen dat het product daadwerkelijk de maat heeft die in de uiting wordt genoemd.

3)  Adverteerder verwijst naar de algemene voorwaarden waarin de afwijking van de maatvoering zou staan. Dat deze informatie wel in de algemene voorwaarden staat, is evenwel ontoereikend. Het is niet toegestaan essentiële informatie uitsluitend in de algemene voorwaarden te vermelden. Belangrijk te achten informatie, zoals in dit geval de mogelijke afwijking in de maatvoering, hoort thuis in de reclame-uiting zelf en kan naar het oordeel van de voorzitter daarin ook op eenvoudige wijze worden verwerkt. Nu hieraan niet is voldaan, is sprake van het niet tijdig verschaffen van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken