a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2021/00419

Datum:

10-11-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Sola voor zover hierop over “Bestekset 9 persoons 90-delig Donau” wordt gezegd: “Zilverweit edelstaal 18/10” en “Vaatwasserbestendig Ja”.

 

Samenvatting van de klacht

De productinformatie op de website komt niet overeen met het werkelijk product, nu het product:
1. niet vaatwasmachinebestendig blijkt de zijn en
2. de messen van messenstaal zijn en niet van zilverwit edelstaal 18/10.

 

Samenvatting van het verweer

Ad 1. Klager heeft het product ontvangen met daarbij een onderhoudsboekje (“Garantiebewijs en Onderhoud”). In het onderhoudsboekje staan voorschriften om onder meer vlek- en corrosievorming te voorkomen. Zo dient bijvoorbeeld het bestek na gebruik kort afgespoeld te worden, zodat de kookzouten en (zure) etensresten niet kunnen inwerken. Verder dient het bestek verwijderd te worden uit de vaatwasmachine zodra het wasprogramma is afgerond. De door adverteerder opgestelde voorschriften zijn gebruikelijk en beletten het normale gebruik van het bestek niet. Niet valt in te zien hoe het opstellen van deze voorschriften de bestreden mededeling dat het product vaatwasserbestendig is onjuist zou maken. Klager heeft aan adverteerder meegedeeld dat hij de hiervoor genoemde voorschriften niet heeft gevolgd wegens milieuoverwegingen. Hij laat het gebruikte bestek dagenlang in de vaatwasmachine zitten. Dit zal door de gemiddelde consument niet bestempeld worden als normaal gebruik. Bij het opvolgen van opvolgen van de voorschriften, kan de bestekset jarenlang zonder problemen worden gewassen in een vaatwasmachine.
Ad 2. Het klopt dat de messen in de bestekset een iets andere samenstelling hebben dan de overige delen van de set. De reden daarvoor is dat op de messen meer druk komt te staan dan op de vorken of lepels, en zij dienen lang scherp te blijven. In het hiervoor genoemde onderhoudsboekje staat daarom dat de messen zijn vervaardigd van ‘messenstaal’. Het is niet gebruikelijk consumenten te informeren over de exacte samenstelling van producten. Het zou tot verwarring leiden bij consumenten als zij steeds geconfronteerd zouden worden met de exacte samenstelling van het product ten aanzien van de percentages chroom en nikkel in het product. Adverteerder mocht daarom volstaan met de algemene omschrijving ‘Zilverwit Edelstaal’. De messen hebben overigens dezelfde eigenschappen en zien er hetzelfde uit als de overige delen van de bestekset.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Het geschil betreft in de eerste plaats de vraag of adverteerder de bewuste bestekset zonder meer mag aanprijzen als ‘vaatwasserbestendig’. De voorzitter beantwoordt deze vraag ontkennend. Er gelden immers specifieke voorschriften om het product in de vaatwasser te reinigen die de consument niet zonder meer zal verwachten bij de claim ‘vaatwasserbestendig’. Uit de uiting blijkt niet van het bestaan van dergelijke voorschriften. Aldus is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  Ten aanzien van de samenstelling van het product oordeelt de voorzitter als volgt. In de uiting staat dat het product is vervaardigd van “Zilverwit edelstaal 18/10”. Dit duidt het specifieke type staal aan waarvan het product is gemaakt, blijkbaar om de goede kwaliteit daarvan weer te geven. Deze aanduiding is juist voor wat betreft de lepels en vorken van de bestekset. De messen zijn echter van een ander materiaal (door adverteerder aangeduid als: “messenstaal”) vervaardigd. Dat dit niet Zilverwit edelstaal 18/10 is, is de essentie van de klacht. Adverteerder heeft deze klacht niet weersproken. Daarbij merkt de voorzitter op dat klager in de door hem overgelegde correspondentie met adverteerder specifiek vraagt de messen om te ruilen “voor vaatwasmachinebestendige messen”, zodat de problemen zich blijkbaar alleen voordoen met de messen. Tegen deze achtergrond acht de voorzitter het onjuist de bestekset aan te prijzen als ‘Zilverwit edelstaal 18/10’ zonder vermelding dat dit alleen geldt voor de vorken en lepels. Aldus is ook op dit punt sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC die de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting ook in zoverre misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken