a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00447

Datum:

25-01-2023

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aanbieding van een “Eurom split-unit airco MDA Woods-18 5200 W inclusief montage”, die klager in juli 2022 op de website van Gamma zag. In de “Algemene informatie” over het apparaat staat onder meer: “Onze Eurom Split AC MDA Woods-18 is een mooie airconditioner met een geïntegreerd display. Deze Split Unit airconditioner kan jouw huis verkoelen met 18000 BTU (5200 Watt) en kan hem verwarmen met 18500 BTU (5400 Watt), je hebt dus het hele jaar profijt van deze Airconditioner. De airco is te bedienen met een meegeleverde infrarood afstandsbediening en via Wifi met de Eurom Smart App. (…) De Eurom Split AC MDA Woods-18 kan niet alleen jouw huis verkoelen en verwarmen, maar kan de ruimte ook ontvochtigen. Het is mogelijk om tot 43,2 liter per dag te ontvochtigen, het ontvochtigen is niet alleen beter voor mens en dier, maar ook is het een stuk beter voor het interieur. Een mooie Airco voor een verwarmd en verkoeld huis.”

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

In de advertentie staat dat het apparaat kan worden gebruikt als ontvochtiger. Ook wordt melding gemaakt van “Wifi met de Eurom Smart App” en dat alle installatiekosten zijn inbegrepen met uitzondering van specifieke situaties. Naar de mening van klager is het apparaat geen ontvochtiger, omdat deze functie gepaard gaat met verkoeling, waardoor het apparaat onbruikbaar is in de winter. Verder werkt de ‘Eurom Smart App’ (volgens klager een Chinese app) na het downloaden niet en heeft klager ongeveer € 190,- extra moeten betalen voor de installatie van de airco. Klager beschouwt het apparaat als nutteloos. Adverteerder weigert de advertentie aan te passen en het apparaat terug te nemen.

 

Samenvatting van het verweer

Uit de specificaties van het product blijkt dat ‘ontvochtiging’ een optie is, waarbij het aantal liters per uur is gemeld. Er is ook een app en er is sprake van ‘extra services’. Het feit dat klager ontevreden is over het apparaat en de installatie, betekent niet dat de reclame misleidend is.

 

Het oordeel van de Commissie

1) De Commissie begrijpt het eerste onderdeel van de klacht zo dat klager de reclame voor de aangeboden Eurom split-unit airco MDA Woods-18 5200 W misleidend vindt, omdat in de uiting niet wordt vermeld dat de airco om te ontvochtigen voortdurend moet koelen. Klager acht het apparaat hierdoor in de winter onbruikbaar.  

2) In de uiting wordt over de airco gezegd dat die “niet alleen jouw huis [kan] verkoelen en verwarmen, maar de ruimte ook [kan] ontvochtigen”. Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus gesuggereerd dat sprake is van drie afzonderlijk van elkaar te gebruiken functies van de airco. Daarbij wordt de ontvochtigingsfunctie apart aangeprezen als “niet alleen beter voor mens en dier, maar ook een stuk beter voor het interieur”. Dat de ontvochtigingsfunctie altijd gepaard gaat met koeling is door adverteerder niet weersproken. Nu deze omstandigheid er in de praktijk op zal neerkomen dat in de winter geen of minder gebruik kan worden gemaakt van de ontvochtigingsfunctie, betreft dit essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over de aanschaf van de aangeprezen airco te nemen. Nu deze informatie in de bestreden uiting ontbreekt en de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Hetzelfde geldt overigens wanneer de ontvochtiging niet een aparte functie zou zijn. In de uiting wordt immers gesteld: “De Eurom Split AC MDA Woods-18 kan niet alleen jouw huis verkoelen en verwarmen, maar kan de ruimte ook ontvochtigen.” Daarmee wordt voor wat betreft de ontvochtiging de link gelegd zowel met de koeling als met de verwarming. Uit het voorgaande volgt dat ontvochtiging alleen werkt bij koeling maar niet bij verwarming. Ook in zoverre is de uiting misleidend.

3) Voor het overige kan de klacht niet slagen. Blijkbaar werd er wel voorzien in een app, maar werkte deze niet bij klager. De Commissie kan, bij gebreke aan nadere informatie, niet beoordelen wat de oorzaak van dit laatste is. Evenmin kan de Commissie vaststellen dat adverteerder standaard extra kosten voor de installatie van de airco in rekening brengt. Uit de overgelegde stukken volgt dat de extra kosten in de situatie van klager verband houden met een extra waterpomp en een specifieke drainage. Dergelijke ‘services’ kunnen niet bij een standaard installatie inbegrepen worden geacht en doen daarom geen afbreuk aan de juistheid van de mededeling dat de aanbieding “inclusief montage” is.

4) De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen is overwogen onder punt 2 van het oordeel acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken