a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00525

Datum:

04-04-2023

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

I. Het betreft een televisiecommercial waarin wordt gezegd: “Nu bij Woonsquare 21% btw korting op alle banken, bedden, kasten, stoelen en nog veel meer. Kom langs in een Woonsquare winkel en houd de btw in je portemonnee.”

Intussen zijn verschillende meubels te zien, waaronder een bank. Bij de bank staat de volgende tekst: “899 NU vanaf 742,98”, terwijl rechtsboven in beeld staat: “Alles met 21% BTW korting”.

II. Een uiting op de website woonsquare.nl, waarin staat: “Alles met 21% BTW korting” en “geldig op de gehele collectie”. In de uiting zijn diverse meubelen afgebeeld met daarbij een doorgehaalde en een vetgedrukte prijs, zoals bijvoorbeeld:

“Blenheim hoekbank € 999 € 825,62” en: “Lucca hoekbank € 1299,00 € 1073,55” en de tekst “21% BTW korting”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Geadverteerd wordt met “21% btw korting”. Deze korting wordt volgens klager gegeven op de prijs exclusief btw, terwijl gebruikelijk is dat een korting wordt verleend op de consumentenprijs. In werkelijkheid wordt een korting gegeven van 17,36%. Klager vindt de uitingen misleidend. Adverteerder had volgens hem beter kunnen meedelen dat zij de btw voor haar rekening neemt. 

 
Het verweer
 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
Van misleiding is geen sprake. Waar gesproken wordt over “21% btw korting” wordt het in Nederland geldende btw-tarief vermeld. Om nog duidelijker te maken wat deze korting inhoudt, wordt bij elk artikel de actieprijs uitgerekend, zodat de consument kan zien wat de korting is. Aanvullend bevatten de folders van Woonsquare rekenvoorbeelden waarin de korting wordt uitgelegd, zoals:
“Voorbeeld aanbiedingsprijs: € 799,- min 21% BTW korting
€ 799,-:1,21= € 660,33”. 
Voor een ieder is dus voldoende duidelijk wat de actie inhoudt en wat men kan verwachten, aldus adverteerder.
Volgens klager wordt de korting gegeven op de prijs exclusief btw. Dit klopt niet, want de prijs exclusief btw is juist de actieprijs; de 21% btw die in de verkoopprijs zit, wordt als korting gegeven.  
Verder stelt klager dat adverteerder beter had kunnen meedelen dat zij de btw voor haar rekening neemt. Volgens adverteerder kan dat juist verkeerd worden opgevat, in die zin dat mensen denken dat er helemaal geen btw hoeft te worden betaald. Dit laatste is niet het geval. Adverteerder geeft de btw als korting en in Nederland bedraagt de btw voor deze goederen 21%.
 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter heeft de klacht toegewezen en de reclame-uiting in strijd geacht met artikel 7 en artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Een kopie van de beslissing van de voorzitter is aan deze uitspraak gehecht.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Het bezwaar wordt als volgt samengevat.

Er is volgens Woonsquare maar één manier om het bedrag minus btw te berekenen, namelijk het bedrag delen door 1,21, zoals ook valt terug te lezen op de website van de belastingdienst. Tevens toont Woonsquare bij alle reclame-uitingen de uiteindelijke prijs van het product, zodat de consument duidelijk weet welke prijs gevraagd wordt. De conclusie van de voorzitter dat er geen verwijzing naar de berekening in de vorm van een rekenvoorbeeld is opgenomen, is onjuist. In de door klager overgelegde schermopname van de website staan op alle essentiële plekken rekenvoorbeelden. Ook in de tv-commercial is duidelijk te zien hoe de prijs tot stand komt en wat de uiteindelijke prijs is.

De mededeling “Alles met 21% BTW korting” kan volgens Woonsquare niet anders geïnterpreteerd worden dan dat je als consument de btw als korting krijgt. Andere manieren om de actie te communiceren zijn juíst verwarrend en misleidend, aldus Woonsquare. Zij geeft voorbeelden van reclames die verwarrend zouden zijn.

 

De reactie op het bezwaar

Volgens klager wordt de consument op het verkeerde been gezet doordat hij de normaalprijs en de uiteindelijke prijs ziet, en de berekening daarvan niet zelf gaat controleren. Anders dan Woonsquare veronderstelt, zal de consument denken dat hier een voordeel van 21% wordt gegeven, terwijl dit in feite een voordeel van 17,36% is. De consument wordt misleid doordat korting normaal gesproken altijd over de uiteindelijke consumentenprijs wordt berekend. Volgens klager ziet Woonsquare inmiddels ook in dat dit niet de meest gelukkige manier van adverteren is geweest. Hij heeft een uiting uit een nieuwe folder van Woonsquare overgelegd waarin bij de aanprijzing van een bank staat: “normaal 999,-, nu 849,-, met 15% extra XL-korting”. Hierbij is de korting ook daadwerkelijk 15%, aldus klager.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder benadrukt dat er (wel) maar één manier is om het bedrag minus btw te berekenen. In haar pleitnota heeft zij een rekenvoorbeeld gegeven, dat volgens haar verschijnt als men op Google de vraag “Hoe reken je 21% btw uit?” intypt.

1. Verkoopprijs exclusief btw is 100

2. btw-percentage is 21

3. Te berekenen btw= 21%x100=21   

4. Totaalprijs inclusief btw is 100+21=121

5.Oftewel prijs:1,21=prijs exclusief btw

Woonsquare toont bij alle uitingen de uiteindelijke prijs van het product, zodat de consument duidelijk weet welke prijs gevraagd wordt. De consument hoeft dus niet zelf de berekening te maken en wordt niet op het verkeerde been gezet. In de schermopname die klager heeft overgelegd staan ook op diverse essentiële plekken rekenvoorbeelden.

Volgens Woonsquare is de conclusie van de voorzitter, dat de consument zou kunnen denken dat zij 21% korting krijgt op de normaalprijs, dan ook onterecht. Het uiteindelijke bedrag moet de verleiding brengen. Woonsquare acht het daarbij niet aannemelijk dat de consument ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. Uit het oordeel van de voorzitter volgt dat een zeer gangbare actie binnen de Nederlandse retail kennelijk misleidend en oneerlijk zou zijn. Er zijn bij Woonsquare niet eerder klachten over deze manier van adverteren gekomen. Bij een actie van jaren geleden heeft Woonsquare de zin “Alles btw-vrij kopen” verwijderd, omdat klanten toen met vragen kwamen als zij op de rekening toch een kostenpost “btw” zagen.

 

Het oordeel van de Commissie

In de tv-commercial wordt gezegd: “Nu bij Woonsquare 21% btw korting op alle banken, bedden, kasten, stoelen en nog veel meer. Kom langs in een Woonsquare winkel en houd de btw in je portemonnee.” Bij een bank staat de volgende tekst: “899 NU vanaf 742,98”, terwijl rechtsboven in beeld staat: “Alles met 21% BTW korting”. Op de website staat (onder meer): “Alles met 21% BTW korting”, waarbij diverse meubelen zijn afgebeeld met daarbij een doorgehaalde en een vetgedrukte prijs, zoals bijvoorbeeld: “Blenheim hoekbank € 999 € 825,62”.

De gemiddelde consument is ervan op de hoogte dat in de koopprijs van een product 21% btw is begrepen. Deze consument zal de mededeling “Alles met 21% BTW korting” en daarmee vergelijkbare bewoordingen gemakkelijk kunnen opvatten als een 21%-kortingsactie. In werkelijkheid houdt de btw-actie van Woonsquare in dat niet een korting van 21%, maar van (afgerond) 17,4% wordt verleend op de verkoopprijs inclusief btw. Immers, als men over (de doorgestreepte) prijs van € 899 een korting van 17,4% berekent, komt men op de actieprijs van € 742,98. Adverteerder heeft in dit verband onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument de actie zonder meer zo zal opvatten dat men de doorgestreepte prijs door 1,21 moet delen (wat neerkomt op een vermindering van 17,4%) om op de actieprijs te komen.  

Om te voorkomen dat bij de gemiddelde consument onjuiste verwachtingen worden gewekt over de hoogte van het tijdens de btw-actie te behalen voordeel, moet de consument over de te ontvangen korting helder worden geïnformeerd. Van de gemiddelde consument kan immers niet zonder meer worden verwacht dat hij ervan op de hoogte is dat het bedrag inclusief btw niet met een rekenpercentage van 21% maar van 17,36% moet worden verminderd om op juiste wijze terug te rekenen naar het bedrag exclusief btw. De Commissie merkt hierbij op dat zij, anders dan Woonsquare, de naast elkaar afgebeelde doorgestreepte en vetgedrukte prijs niet als een “rekenvoorbeeld” beschouwt omdat uit deze twee bedragen niet volgt welk kortingspercentage wordt gehanteerd. 

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de consument “21% btw korting” zal opvatten als 21% korting op de (doorgestreepte) verkoopprijs. Nu het kortingspercentage in werkelijkheid kleiner is dan 21%, bevatten de tv-commercial en de bestreden uitingen op de website onduidelijke informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter op andere gronden en acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

 

De beslissing van de voorzitter
d.d.17 januari 2023

 

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1. Een televisiereclame van Woonsquare, waarin onder meer wordt gezegd: “Nu bij Woonsquare 21% btw korting op alle banken, bedden, kasten, stoelen en nog veel meer. Kom langs de Woonsquare winkel en houd de btw in je portemonnee. Intussen zijn verschillende meubelen te zien waaronder een bank. Bij die bank staat een doorgestreepte prijs van “899” met daaronder de vermelding: “Nu vanaf 742,98”. Tegelijkertijd staat rechtsboven in beeld: “Alles met 21% btw korting”.

2. Een uiting op de website www.woonsquare.nl. Daarin staat onder meer: “Alles met 21% btw korting” en “geldig op de gehele collectie”. In de uiting zijn diverse meubelen afgebeeld met daarbij de vermelding “21% btw korting” en een doorgestreepte hogere prijs met daaronder een groter gedrukte lagere prijs.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Geadverteerd wordt met “21% btw korting”. Deze korting wordt gegeven op de prijs exclusief btw, terwijl gebruikelijk is dat een korting wordt verleend op de consumentenprijs. In werkelijkheid wordt er een korting gegeven van 17,36%. Klager vindt de uitingen misleidend. Adverteerder had beter duidelijkheid kunnen geven door mee te delen dat zij de btw voor haar rekening neemt.  
 

Het verweer

 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
Van misleiding is geen sprake. Waar gesproken wordt over “21% btw korting” wordt het in Nederland geldende btw tarief vermeld. Om nog duidelijker te maken wat deze korting inhoudt, wordt bij elk artikel de actieprijs uitgerekend vermeld, zodat de consument kan zien wat de korting bedraagt. Aanvullend bevatten de folders van Woonsquare rekenvoorbeelden waarin de korting wordt uitgelegd, zoals:
“Voorbeeld aanbiedingsprijs: € 799,- min 21% BTW korting
€ 799,-:1,21= € 660,33”.  
Voor eenieder is dus voldoende duidelijk wat de actie inhoudt en wat men kan verwachten, aldus adverteerder.
Volgens klager wordt de korting gegeven op de prijs exclusief btw. Dit klopt niet, want de prijs exclusief btw is juist de actieprijs. De 21% btw die in de verkoopprijs zit, wordt juist als korting gegeven.  
Verder stelt klager dat adverteerder beter had kunnen meedelen dat zij de btw voor haar rekening neemt. Volgens adverteerder zou dat juist verkeerd kunnen worden opgevat, in die zin dat mensen denken dat er helemaal geen btw hoeft te worden betaald. Dit laatste is niet het geval. Adverteerder geeft de btw als korting en in Nederland bedraagt de btw voor deze goederen 21%.
 

Het oordeel van de voorzitter 

De kern van de klacht is dat de bestreden uitingen onduidelijk zijn voor wat betreft de precieze korting die men in het kader van de actie “Alles met 21% btw korting” kan verwachten. Volgens klager bedraagt deze korting geen 21%, maar 17,36%. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Adverteerder heeft niet weersproken dat er in werkelijkheid sprake is van een korting van 17,36%. Bij verweer heeft zij erop gewezen dat bij elk artikel de actieprijs uitgerekend is vermeld, zodat de  consument kan zien wat de korting bedraagt en dat aanvullend in de folders van Woonsquare rekenvoorbeelden zijn opgenomen, waarin de korting wordt uitgelegd, zoals:

“Voorbeeld aanbiedingsprijs: € 799,- min 21% BTW korting
€ 799,-:1,21= € 660,33”. 

Weliswaar wordt bij één van de artikelen in de televisiereclame een doorgestreepte prijs van “899” en een vanaf prijs van “742,98” vermeld, en worden in de uiting op de website bij diverse meubelen een doorgestreepte hogere prijs en een lagere prijs vermeld, zodat de consument weet welke (vanaf) prijs men in het kader van de onderhavige actie uiteindelijk voor die producten  betaalt, maar voor de gemiddelde consument is onvoldoende duidelijk welke berekeningswijze aan deze uiteindelijke prijs ten grondslag ligt. Volgens het verweer bevatten de folders van Woonsquare een uitleg van die berekeningswijze, in de vorm van rekenvoorbeelden. Nu een dergelijke uitleg of een verwijzing daarnaar niet is opgenomen in de bestreden uitingen, terwijl die uitleg bij de gemiddelde consument niet bekend kan worden verondersteld, is er sprake van het ontbreken van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Zonder uitleg van de berekeningsmethode zal de consument ten onrechte kunnen denken aan een actie waarbij 21% korting op de normale prijs wordt gegeven. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken