a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2023/00109

Datum:

13-04-2023

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft twee reclame-uitingen van Praxis voor het product “Golden Flame haardhout”, namelijk

1.

Een reclamebord in de winkel. Daarop wordt over dit product onder meer gesteld:

“21,5 dm2  (gelet op hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, is hier kennelijk bedoeld: “21,5 dm3”)  

 Per zak

 6.49”.  

2.

Een uiting op www.praxis.nl.  

Klager heeft een afdruk overgelegd van het reclamebord. (…)  Van de uiting op de website heeft klager geen afdruk overgelegd.

 

Samenvatting van de klacht

Klager kocht 24 netten van het onderhavige haardhout. Bij het stapelen van 15 van deze netten in een houthok heeft klager vastgesteld dat een net geen “21,5 dm3”, maar slechts “13,5 dm3” haardhout bevat. Ter compensatie heeft Praxis 14 (extra) netten aan klager aangeboden, maar de onderhavige aanbieding blijft in de winkel en op de website staan, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

Navraag bij de leverancier van het haardhout wijst uit dat het in Nederland gebruikelijk is om de inhoudsmaat van de zak te vermelden, terwijl het in het buitenland gebruikelijk is om de daadwerkelijke inhoud te vermelden. Daarom staan er op de verpakking, waarvan een afdruk in het verweer is opgenomen, twee verschillende maten: “Inhoud NL: 21,5 dm3 / Inhoud BE: 10 dm3”.

Praxis realiseert zich dat de door haar gehanteerde reclame-uitingen onvoldoende duidelijk maken dat het volume van “21,5 dm3” de inhoudsmaat van de zak betreft en niet een voldoende duidelijke aanduiding is van de werkelijke inhoud. Daarom zal Praxis haar uitingen aanpassen en in overleg treden met de leverancier over een aanpassing van de tekst op de verpakking.  
 

Het oordeel van de voorzitter 

Op het bestreden reclamebord staat over het product “Golden Flame haardhout”: “21,5 dm2 ” , waarmee -zoals hierboven is vermeld- kennelijk is bedoeld: “21,5 dm3”.  Verder is niet weersproken dat in de bestreden uiting op de website met betrekking tot dit product een inhoud van “21,5 dm3” is vermeld.

Klager heeft geconstateerd dat een net van dit haardhout geen 21,5 dm3, maar 13,5 dm3 haardhout bevat, waarna adverteerder heeft meegedeeld dat voornoemde 21,5 dm3 betrekking heeft op de inhoudsmaat van de zak en niet op de werkelijke inhoud ervan. Adverteerder heeft erkend dat de bestreden uitingen wat dit betreft onduidelijk zijn en heeft meegedeeld dat zij deze zal aanpassen.

Gelet op het bovenstaande zijn de bestreden uitingen voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de hoeveelheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er hierdoor bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.    

Aangezien adverteerder heeft meegedeeld dat zij haar reclame-uitingen zal aanpassen, zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de bestreden uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken