a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2023/00120

Datum:

17-04-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanprijzing van een zwarte “Memphis Koekenpan” (20 cm), op de website

www.greenpan.nl. In de uiting staat onder meer: “Daarnaast is de collectie geschikt voor de vaatwasser.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting voor zover daarin staat dat de pannen van deze collectie vaatwasserbestendig zijn. Klager heeft drie pannen van het merk gekocht, in november en december 2022. In februari 2023 heeft klager contact opgenomen met adverteerder, omdat zich op de onderkant van de pannen zogeheten “vliegroest” ontwikkelde, en daarnaast ook de antiaanbaklaag afbladderde. Van de klantenservice vernam hij dat de pannen weliswaar vaatwasserbestendig zijn, maar dat dit in de praktijk niet klopt en er meer klachten zijn over het ontstaan van roest op de pannen. Op de website staat volgens klager tegenstrijdige informatie, namelijk dat wassen op de hand wordt geadviseerd, maar ook dat de pannen vaatwasserbestendig zijn.  

 

Samenvatting van het verweer

 

De betreffende pannen zijn wél vaatwasserbestendig. Adverteerder motiveert dit als volgt.

In 2007 heeft adverteerder een keramische antiaanbaklaag (“Thermolon”) geintroduceerd. Van deze antiaanbaklaag werden verschillende versies gepatenteerd, waaronder Magneto™. De Memphis-reeks, waar de klacht op ziet, wordt gemaakt met de Magneto-techniek. Magneto wordt ook gebruikt voor andere merken zoals Greenpan, Greenchef, BK en KitchenAid. Volgens adverteerder wordt door interne en externe rapporten van derden bevestigd dat adverteerders pannen en de Magneto bodem vaatwasserbestendig zijn. Voor de Magneto-bodem werden onder andere tests uitgevoerd voor de BK Granito Koekenpan 30 cm, de BK Simply Ceramic soeppan 24 cm en KitchenAid. Deze tests werden uitgevoerd overeenkomstig de algemeen erkende NEN-EN 12875-1:2005 standaard (Bestandheid van huishoudelijke artikelen tegen machinaal afwassen – Deel 1: Referentiebeproevingsmethode voor huishoudelijke artikelen) om tot een objectief vergelijkbaar resultaat te komen. Deze modellen worden alle in dezelfde fabriek met dezelfde techniek geproduceerd en met regelmaat getest. Adverteerder is er daarom van overtuigd dat het ontwerp van de Memphis koekenpan (vorm, toegepaste materialen en technieken) volstaat om deze “vaatwasserbestendig” te mogen noemen. Het rapport met daarin de verschillende tests (2022) heeft zij overgelegd.

Daarnaast werd een ander model pan met dezelfde Magneto bodem getest op geschiktheid voor de vaatwasser door TÜV Rheinland waarbij het resultaat “zeer goed” is. Ook dit rapport (2021) heeft adverteerder bij haar verweer overgelegd.

Volgens adverteerder is het afbladderen van de antiaanbaklaag bij de pan van klager mogelijk het gevolg van een fout in de productie of van onjuiste handelingen, maar lijkt er geen verband te bestaan tussen het vaatwassergebruik en het afbladderen. Er kan sprake zijn van een individueel defect, maar dat betekent niet dat de uiting misleidend is. Bij een defect vraagt adverteerder altijd het product op, zodat zij dit kan onderzoeken. In het geval van klager zijn de pannen geretourneerd aan bol.com, waardoor dit onderzoek (nog) niet heeft plaatsgevonden.  

Voor wat betreft hetgeen de klantenservice aan klager meegedeeld zou hebben, merkt adverteerder op dat de klantendienst alleen maar uitleg heeft gegeven over het verwijderen van vliegroest en aanbevelingen heeft gedaan om de levensduur van de producten te optimaliseren. 

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting waarin staat dat pannen van de Memphis collectie “geschikt voor de vaatwasser” zijn, omdat al snel na aankoop van (onder andere) de aangeprezen Memphis koekenpan bleek dat er op de onderzijde van de pan zogeheten ‘vliegroest’ verscheen en dat tegelijkertijd de antiaanbaklaag afbladderde. Volgens klager zijn de roest en het afbladderen veroorzaakt door gebruik van de vaatwasmachine. De claim dat het product vaatwasserbestendig is, is daarom volgens klager onjuist, waardoor de uiting misleidend is. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Gelet op de gemotiveerde betwisting van klager ligt het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling dat de Memphis collectie “geschikt voor de vaatwasser” is aannemelijk te maken. Adverteerder heeft hiertoe twee onderzoeken overgelegd. Uit deze onderzoeken, waarin specifiek op reiniging in de vaatwasser is getest, blijkt dat producten met dezelfde antiaanbaklaag als in de Memphis (koeken)pan is gebruikt, vaatwasserbestendig zijn. De voorzitter leidt bovendien uit de overgelegde onderzoeken af dat daarin de volledige pan is getest, dus zowel de antiaanbaklaag als de buitenkant. Adverteerder heeft daarnaast aannemelijk gemaakt dat de onderzoeksresultaten ook van toepassing zijn op de Memphis koekenpan van klager. Naar het oordeel van de voorzitter is met de uitkomsten van deze onderzoeken voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanduiding “geschikt voor de vaatwasser” bij de betreffende pan juist is en de uiting niet misleidend is.  

 

De beslissing van de voorzitter

De klacht wordt afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken