a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2023/00550

Datum:

09-01-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.nubuiten.nl voor zover daarop een “Aluminium overkapping met shutters zwart, 300 x 300 cm” wordt aangeboden met de mogelijkheid wanden bij te bestellen. Indien men dit laatste wenst te doen, kan men gebruik maken van een keuzemenu. In de uiting staan afbeeldingen van de overkapping met en zonder wanden waarbij op sommige afbeeldingen is te zien dat brede houten planken horizontaal boven elkaar zijn bevestigd. Daarnaast ziet men een afbeelding van een wand met een andere structuur. Hier zijn geen brede planken te zien maar een achtergrond met een smalle verticale nerfstructuur.

 

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

Op de website van adverteerder staat een overkapping met verticale houten planken als achterwand. Klager is naar de showroom van adverteerder gegaan om de overkapping te bekijken. Volgens de verkoper die klager daar sprak, kon deze overkapping via internet besteld worden, hetgeen klager heeft gedaan. Daarbij heeft klager gekozen voor twee houten wanden. Toen klager de overkapping ontving, bleek deze geleverd te zijn met horizontale houten planken van veel mindere kwaliteit. Uit navraag bij adverteerder bleek dat de overkapping met de verticale structuur die op de foto is te zien veel duurder is en bovendien momenteel niet kan worden geleverd.

 

Samenvatting van het verweer inclusief de dupliek

De klacht betreft een aluminium overkapping met shutters waarvoor optioneel wanden kunnen worden besteld. Adverteerder biedt op haar website deze optie alleen aan voor het profiel Zweeds Rabat. Klager heeft in de showroom het profiel Thermo Ayous gezien. Bij het laatste profiel kunnen de planken ook verticaal worden geplaatst. Tijdens het gesprek in de showroom is het adverteerder niet duidelijk geworden dat het klager specifiek om het Thermo Ayous profiel te doen was. Klager heeft vervolgens een overkapping besteld met Zweeds Rabat wanden. Dit is duidelijk aangegeven op de website, zowel in afbeeldingen als in tekst. Adverteerder kan de Thermo Ayous wand leveren. Klager is hierover niet juist geïnformeerd als gevolg van een miscommunicatie. Dit is alleen (nog) geen standaard keuze in de webshop.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen de aanbieding van een overkapping op de website van adverteerder. Deze overkapping bestaat (blijkens de productinformatie op de website) in de basisuitvoering uit vier palen en aluminium shutters. Ter illustratie zijn bij de aanbieding afbeeldingen te zien van de overkapping met één of twee houten wanden. Bij de afbeeldingen van de overkapping met wanden is een uitvoering met brede horizontale planken te zien alsook een uitvoering waarin de achterwand optisch uit één geheel lijkt te bestaan en waarbij de structuur van het hout (in de vorm van fijne nerven) verticaal loopt. Indien men een of meer wanden wenst te bestellen, dient men in het menu “Welke wanden wil je?” een daartoe strekkende keuze te maken. Men kan niet op de eerder genoemde afbeeldingen klikken om langs die weg te bestellen. Indien men in het menu kiest voor een overkapping met één of twee achterwanden, ziet men, zoals de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, vervolgens uitsluitend nog de versie met de brede horizontale planken. Deze versie blijft gedurende het verdere bestelproces als enige in beeld.

2)  Op grond van het voorgaande acht de voorzitter het aannemelijk dat de gemiddelde consument die op grond van de website een bestelling voor een overkapping met een of twee wanden plaatst, zal begrijpen dat hij voor de in de uiting genoemde prijs de versie met de brede horizontale planken ontvangt. Dit is immers de versie die men ziet zodra men de keuze voor een overkapping met een of twee wanden heeft gemaakt, en dit is tevens de versie die men tijdens het bestelproces als enige blijft zien. Deze versie wijkt optisch sterk af van de versie met de verticale structuur, zodat duidelijk is dat dit een andere versie is dan degene die men bestelt. Uit de opzet van de aanbieding volgt dat het hier om een optie gaat die men afzonderlijk bij adverteerder moet bestellen. Daarbij zal de gemiddelde consument rekening houden met een meerprijs nu deze optie door de fijne nerven onmiskenbaar een luxere uitstraling heeft dan de wanden met de brede planken. Adverteerder stelt dat zij de overkapping met een dergelijke achterwand op aanvraag kan leveren.

3)  De voorzitter begrijpt overigens dat bij klager mede verwarring over de wanden is ontstaan nadat hij de showroom van adverteerder heeft bezocht en daar de overkapping met het Thermo Ayous profiel heeft gezien. Daarbij heeft klager de informatie die hem toen werd verstrekt begrepen als de toezegging dat hij bij een bestelling de versie met dat profiel zou ontvangen. De inhoud van het verkoopgesprek valt echter buiten de afbakening van het begrip reclame in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code en onttrekt zich daardoor aan het oordeel van de voorzitter. De voorzitter dient zich te beperken tot de beoordeling van de informatie op de website van adverteerder. Op basis daarvan oordeelt de voorzitter dat de gemiddelde consument correct wordt geïnformeerd over de uitvoering die men bij een bestelling van een overkapping met één of twee wanden ontvangt, te weten een versie met brede horizontale planken. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken