a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2023/00583

Datum:

19-12-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een webpagina op de website van Meubelzorg waarop staat vermeld, voor zover relevant:

“ Mocht er wat met uw stoel zijn, dan hanteren wij de wissel service, oude stoel mee en direct een nieuwe, geen gesleutel, geen lange wacht tijden, geen gezeur over onderdelen, uw kunt zitten en op staan, ten alle tijden. Dat is pas een service zonder gezeur!”

 

Samenvatting van de klacht en repliek

Klager heeft een stoel bij adverteerder gekocht. De stoel van klager is tijdens de garantieperiode defect gegaan. Anders dan in de bestreden reclame-uiting is beloofd, heeft adverteerder geen wisselservice aangeboden (adverteerder heeft slechts aangeboden het defect te repareren).

Volgens klager is de reclame-uiting pas enige tijd na de klacht gewijzigd.

 

Samenvatting van het verweer en dupliek

Adverteerder heeft de reclame-uiting al enige tijd geleden, hoogstwaarschijnlijk voor de klacht van klager, aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. In de reclame-uiting wordt gesteld dat zodra er iets mis is met een stoel die een consument bij adverteerder heeft gekocht, deze kan worden gewisseld. In geval van klager is deze wisselservice niet aangeboden.

2. De voorzitter is van oordeel dat de reclame-uiting onjuiste informatie bevat over de reikwijdte van de verplichtingen van adverteerder (meer in het bijzonder over haar verplichtingen over defecte producten) als bedoeld in artikel 8.2 sub c Nederlandse Reclame Code (NRC). Dit kan de gemiddelde consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen, dat anders niet was genomen. Om die reden is de reclame van adverteerder misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. De voorzitter beslist daarom als volgt, waarbij rekening zal worden gehouden met het feit dat adverteerder de reclame-uiting al heeft aangepast.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer in strijd met dit artikel reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken