a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2024/00222

Datum:

18-06-2024

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de productpagina op de website van Gelasta voor pvc-planken van het soort “Callisto 4101 Natural Oak Light”. Bij het kopje “Technische specificaties PVC” staat het volgende (voor zover voor de klacht relevant):

“Aantal verschillende planken 8”.

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder maakt reclame voor planken met acht unieke prints. Klager verwachtte acht unieke planken. Het zijn echter vier planken, waarvan de adverteerder beweert dat het omdraaien van de plank zorgt voor een nieuwe unieke opdruk. Het klopt dat de planken op twee manieren kunnen worden gemonteerd, maar klager is er niet van overtuigd dat daarmee kan worden gesproken van een unieke print. Ieder paneel grenst, in het geval van rechte stroken, aan zes andere panelen. Het gevoel van echt hout verdwijnt heel snel bij herhaling van patronen. Het is om die reden gebruikelijk dat minstens zeven unieke panelen worden gebruikt om herhaling bij direct aangrenzende panelen te voorkomen. Door de manier van marketing lijkt de adverteerder te willen voldoen aan het minimum van zeven planken zonder dat het om daadwerkelijk om unieke panelen gaat. Klager heeft nog geverifieerd bij adverteerder of het niet om een verpakkingsfout gaat, maar dat was niet het geval.

 

Samenvatting van het verweer

De uiting is in de ogen van adverteerder wel correct, maar kan enige uitleg behoeven. Adverteerder werkt met woninginrichters. Adverteerder verwacht van woninginrichters die een vloer kopen en gaan leggen dat zij zich correct laten informeren. Binnen de gehele vloerenmarkt wordt op dezelfde wijze informatie verstrekt over vergelijkbare producten. Nu blijkt dat een consument de informatie anders interpreteert, gaat adverteerder de uiting aanpassen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De voorzitter vat de klacht aldus op dat de bestreden uiting volgens klager misleidend is, omdat deze ten onrechte de indruk wekt dat in een verpakking planken zitten met acht unieke prints, terwijl is gebleken dat het om slechts vier planken gaat.

2. Bij de technische specificaties in de bestreden uiting staat bij het ‘aantal verschillende planken’ het aantal acht, waarmee is bedoeld dat het om vier planken gaat met een verschillende boven- en onderkant. De consument kan zelf kiezen welke kant wordt gebruikt. Dat er in werkelijkheid vier planken in een verpakking zitten, blijkt echter niet uit de uiting. Hierdoor zal de gemiddelde consument verwachten dat er acht verschillende planken in de verpakking zitten. De bestreden uiting is zodoende voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van een van de voornaamste kenmerken van het daarin geadverteerde product. Nu de gemiddelde consument er (hierdoor) bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend al bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

3. De voorzitter heeft kennisgenomen van de mededeling van adverteerder dat de bestreden uiting zal worden aangepast. Gelet hierop zal de voorzitter een aanbeveling doen voor zover nog nodig.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken