a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2024/00276

Datum:

25-06-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.laminaat-plaza.nl voor zover daarop in een blauw vlak de volgende tekst staat:
“Deze week gratis ondervloer en plinten bij aankoop laminaatvloer*”.
Direct hieronder staat:
“*Geldt niet bij 6mm vloeren of vraag naar de actievoorwaarden.”

 

Samenvatting van de klacht

Door de bestreden reclame-uiting ging klager ervan uit dat de actie inhield dat hij bij de bestelling van een 8mm laminaatvloer plinten gratis zou krijgen in de betreffende week. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Klager legt een offerte over waaruit blijkt dat hij “slechts” 20% korting op de plinten kreeg. In de uiting wordt verwezen naar de actievoorwaarden, maar die staan niet op de website. Klager heeft toen telefonisch contact opgenomen met de klantenservice, maar kreeg telkens een andere uitleg van de actievoorwaarden. De reclame-uiting is volgens klager misleidend.

 

Het verweer

De actievoorwaarden staat op de website vermeld, op de pagina van de klantenservice onder veelgestelde vragen. Hier staat:
U krijgt de eerste 15 meter aan plakplinten gratis bij producten waar “gratis deel plint” bij staat vermeld. De voorwaarde hiervoor is dat u minimaal 50 m2 van deze vloer afneemt.
Deze actie geldt uitsluitend voor vloeren waarbij dit vermeld staat op onze website. Het gaat om de basis black protector ondervloer van 2 mm. Deze ondervloer is alleen geschikt voor een egale betonvloer. Bij twijfel of uw vloer egaal is, informeer dan in onze showroom of neem contact met ons op. Voorwaarde hiervoor is wel dat u minimaal 50 m2 van deze vloer afneemt
.”

 

Het oordeel van de voorzitter

1. Uit een reclame-uiting moet duidelijk blijken wat het aanbod inhoudt, om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet. Aan deze voorwaarde is in de bestreden uiting niet voldaan. De gemiddelde consument zal er op basis van de totale reclame-uiting vanuit gaan dat hij/zij bij de aankoop van een laminaatvloer, met uitzondering van “6mm vloeren”, de ondervloer en plinten daar gratis van adverteerder bijkrijgt. Dat er daarnaast blijkbaar nog meer laminaatvloeren zijn uitgezonderd van de actie en er aanvullende voorwaarden gelden om gebruik te kunnen maken van deze actie, zoals een minimale afname aan m2 vloer, blijkt onvoldoende duidelijk uit de uiting. Anders dan adverteerder lijkt te veronderstellen, is de algemene verwijzing “of vraag naar de actievoorwaarden” onvoldoende om de consument erop attent te maken dat er, naast de expliciet genoemde uitzondering van “6mm vloeren”, nog andere belangrijke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de als “gratis” aangeprezen ondervloer en plinten. Dit betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze informatie dient duidelijk in de uiting zelf te zijn opgenomen. Een algemene verwijzing naar de actievoorwaarden is daarvoor in dit geval onvoldoende.

2. Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken