a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2019/00206

Datum:

12-06-2019

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie van Koopjedeal in de Amersfoortse Courant van 26 maart 2019, voor zover daarin een “6-pack Katoenen Pierre Cardin Boxershorts” wordt aangeboden voor € 19,99. Onder de afbeelding en de tekst van deze aanbieding staat onder meer:

“Materiaal: 90% polyamide en 10% elastaan voor de stretch”.

 

De klacht

In de uiting wordt in grote letters een 6-pack katoenen boxershorts aangeboden, terwijl uit de daaronder staande tekst in kleine letters blijkt dat er “geen draadje katoen in zit”. De advertentie is misleidend, vooral omdat ondergoed krachtens de voorwaarden van adverteerder niet retour gezonden mag worden. Er is eerder sprake geweest van bewuste misleiding bij de aanbieding van deze boxershorts, aldus klager. In dat geval stond in de materiaalomschrijving wel katoen, maar ontving klager boxershorts van polyamide.

 

Het verweer

Bij de advertentie voor het 6-pack katoenen Pierre Cardin Boxershorts is bij vergissing onder de ‘highlights’ als materiaalsamenstelling “90% polyamide en 10% elastaan” vermeld. De aanbieding van de katoenen boxershorts staat ook op de website van Koopjedeal, waarbij wel de juiste samenstelling wordt vermeld. Adverteerder heeft een link naar deze aanbieding in haar verweer opgenomen. Adverteerder betreurt de vergissing en biedt daarvoor excuses aan. Het voorval is inmiddels intern besproken met als doel dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

 

De beslissing van de voorzitter
d.d. 8 april 2019

In de advertentie wordt blijkens de koptekst een 6-pack katoenen boxershorts aangeboden, terwijl in de opsomming van kenmerken staat dat het materiaal van de boxershorts uit 90% polyamide en 10% elastaan bestaat. Duidelijk is dat niet beide beweringen – “katoenen” en “90% polyamide” – juist kunnen zijn. Klager is ervan uitgegaan dat de aanduiding “katoenen” niet juist is. De voorzitter acht echter voldoende aannemelijk gemaakt dat de materiaalomschrijving die in de advertentie staat niet bij het aangeboden product hoort. Blijkens de aanbieding op de website bestaan de in het 6-pack aangeboden Pierre Cardin boxershorts voor 93% uit katoen.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de advertentie onduidelijke informatie wordt verstrekt over de samenstelling van de aangeboden boxershorts als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – de aanschaf van de boxershorts – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

In de hiervoor weergegeven slotopmerking van adverteerder in haar verweer ziet de voorzitter aanleiding om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter 

Koopjedeal voert aan, kort samengevat, dat de advertentie blijkens de titel de aanbieding een 6-pack katoenen boxershorts betreft. Dat is ook wat de consument na bestelling ontvangt. In de highlights is de materiaalomschrijving onjuist. De advertentie is echter maar één maal gepubliceerd. Zoals iedere krantenadvertentie van Koopjedeal dient de uiting slechts als promotiekanaal en om de consument te informeren over een aanbieding. De uiteindelijke aankoop moet via de website van Koopjedeal plaatsvinden. Op de website is zowel de juiste titel als de juiste samenstelling van het product vermeld, te weten katoenen boxershorts. Hierdoor wordt volgens adverteerder de kans dat de consument een besluit over een aankoop neemt dat hij anders niet had genomen, geminimaliseerd.

Naar aanleiding van klagers opmerking over de aanbieding van boxershorts in september 2018 deelt Koopjedeal mee niet meer te kunnen nagaan of die advertentie dezelfde aanbieding als nu of de polyamide variant boxershorts betrof. Koopjedeal is bereid om klagers destijds geweigerde retouraanvraag opnieuw te beoordelen.

 

De reactie van klager op het bezwaar

Op grond van zijn eerdere ervaring met de advertentie van Koopjedeal voor de katoenen boxershorts, heeft klager besloten tegen de herhaalde foute advertentie een klacht in te dienen. Klager meent dat Koopjedeal zich niets van zijn reactie op de eerdere advertentie heeft aangetrokken.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beoordeeld moet worden of de advertentie waarin Koopjedeal een sixpack katoenen Pierre Cardin boxershorts aanbiedt misleidend is, omdat de mededeling in de kop dat het om katoenen boxershorts gaat niet overeenkomt met de verderop in de uiting opgenomen materiaalomschrijving die luidt: “90% polyamide en 10% elastaan”. Koopjedeal stelt zich op het standpunt dat de advertentie weliswaar een onjuiste materiaalomschrijving bevat, maar dat de consument hierdoor niet wordt misleid, omdat op de website, waar het artikel besteld moet worden, wel een juiste omschrijving staat en de consument de katoenen boxershorts ontvangt die hij heeft besteld.

2.

Dit verweer kan niet slagen. De krantenadvertentie is een zelfstandige reclame-uiting die op zichzelf aan de regels van de Nederlandse Reclame Code moet voldoen. Het feit dat de advertentie verwarrende informatie bevat over het materiaal waarvan de boxershorts zijn gemaakt – katoen of polyamide met elastaan – betekent dat sprake is van onduidelijke informatie over een van de voornaamste kenmerken van de aangeboden boxershorts, te weten de samenstelling ervan. Omdat de gemiddelde consument hierdoor op het verkeerde been kan worden gezet en ertoe kan worden gebracht een besluit over de aanschaf van de boxershorts te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat op de website van Koopjedeal de juiste materiaalomschrijving is opgenomen, neemt het misleidende karakter van de krantenadvertentie niet weg. Op basis van deze advertentie kan de consument immers reeds het besluit nemen om de boxershorts wel of niet te willen bestellen.

3.

Gelet op het voorgaande bevestigt de Commissie de beslissing van de voorzitter tot gegrondverklaring van de klacht. Anders dan de voorzitter ziet de Commissie geen aanleiding om een aanbeveling aan adverteerder achterwege te laten.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter dat de reclame-uiting in strijd is met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken