a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2020/00088

Datum:

20-03-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Uitnodiging tot aankoop

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://eu.suitsupply.com/en/jackets/havana-navy-jacket/C962.html.

Daarin staat onder meer:

“HAVANA NAVY JACKET

 WOOL SILK BLEND

 € 399 EUR”

en

“DETAILS & CARE”, na het aanklikken waarvan onder meer is te lezen:

“(…)

 Material               Wool Silk Blend

 Composition        41% Wool, 36% 

                             Polyamide, 23%

                             Silk”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De reclame is misleidend voor wat betreft de samenstelling van de textielsoort. Door de woorden “WOOL SILK BLEND” wordt een combinatie van louter wol en zijde gesuggereerd, terwijl het jasje voor 36% uit polyamide is samengesteld. De precieze samenstelling ontdekt men pas bij klikken op ‘details & care’ (of in de winkel, bij nauwkeurige bestudering van het label in de binnenzak). Klager acht de uiting in strijd met artikel 8 lid 2 onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC) (samenstelling van het product). 

Het lijkt erop dat Suit Supply in haar marketing van textielsoorten grotendeels een onderscheid maakt tussen ‘uitputtende labels’ (zonder het woord ‘blend’) en ‘niet-uitputtende labels’ (met ‘blend’), waarbij de toevoeging van polyamide verhuld wordt met ‘blend’, aldus klager.   

 

Het verweer 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Van misleiding is geen sprake, om de volgende redenen. Onderdeel van de bestreden reclame, die in haar geheel moet worden beoordeeld, is het overzichtelijke dropdowm menu naast de afbeelding van het product. Via “DETAILS & CARE” kan de consument een volledig overzicht  van de gebruikte textielmaterialen raadplegen. Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, meer in het bijzonder voor wat betreft de samenstelling van het product, zeker nu het gaat om een jasje van honderden euro’s.  

Een parallel kan worden getrokken met de etikettering van levensmiddelen, waarbij er volgens bestendige jurisprudentie vanuit gegaan mag worden dat de gemiddelde consument de informatie op de verpakking, waaronder de ingrediëntenlijst raadpleegt. 

“Ten overvloede” wijst adverteerder erop dat “WOOL SILK BLEND” erop duidt dat de samenstelling een blend (ofwel mengsel) betreft, waarin onder meer wol en zijde zijn gebruikt. Wanneer het Havana Navy Jacket uit een mix van louter wol en zijde had bestaan, dan was het woord ‘blend’ overbodig geweest, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager vindt de uiting misleidend, omdat de woorden “WOOL SILK BLEND” naar zijn mening ten onrechte suggereren dat het betreffende jasje alleen uit wol en zijde bestaat. Volgens adverteerder is er geen sprake van misleiding, omdat de precieze samenstelling van het jasje uit de reclame in haar geheel valt op te maken en omdat “WOOL SILK BLEND” duidt op een mengsel van “onder meer wol en zijde”, aldus adverteerder. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Zij acht het aannemelijk dat de vermelding “WOOL SILK BLEND” bij de gemiddelde consument de indruk zal wekken dat er sprake is van een combinatie of mengsel van (uitsluitend) de twee in deze vermelding genoemde materialen, namelijk wol en zijde. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, begrijpt de Commissie echter dat na aanklikken van “DETAILS & CARE” blijkt dat het product niet alleen uit wol en zijde bestaat, maar ook uit polyamide, en wel voor 36%. Aldus is de in eerste instantie gewekte indruk onjuist. 

In het onderhavige geval is er sprake van een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ingevolge artikel 8.4 onder f NRC dienen de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van het product, op duidelijke en begrijpelijke wijze kenbaar te worden gemaakt. Dat is in de bestreden uiting niet gebeurd, nu in eerste instantie een onjuiste indruk wordt gewekt over de samenstelling van het aangeprezen product.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 8.4 onder f NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken