a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Dossiernr:

2021/00304

Datum:

14-09-2021

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie op de website Koopjedeal.nl waarin een poloshirt van het merk Pierre Cardin wordt aangeboden. Bij het shirt wordt een adviesprijs van € 79,99 genoemd, respectievelijk een korting van € 60,- en een verkoopprijs van € 19,99.

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen een krantenadvertentie (niet overgelegd) en een advertentie op de website van Koopjedeal (d.d. 19 juni 2021, bijlage 1) omdat daarin volgens hem een onjuiste adviesprijs wordt genoemd van € 79,95. Klager heeft op een andere website (Elkedagietsleuks.nl) hetzelfde shirt aangeboden gezien met een andere, lagere adviesprijs (te weten € 49,95) en daarvan een printscreen overgelegd (bijlage 2). Op 30 juni heeft klager hetzelfde shirt opnieuw op de website van Koopjedeal gezien. Nu was de adviesprijs € 49,95 (bijlage 3). Op 21 juli 2021 werd het shirt opnieuw aangeboden in het Eindhovens Dagblad en op Koopjedeal.nl, nu weer met de adviesprijs van € 79,95 (bijlage 4).

 

Het verweer

Adverteerder deelt mee dat zij de adviesprijzen van haar leverancier ontvangt. Dit zijn werkelijke prijzen die Koopjedeal in het verleden heeft gebruikt. Adverteerder luistert ook naar adviezen om zich heen en zij past uitingen graag aan. Voor dit shirt zal dit dan ook niet meer voorkomen. Nu het probleem met de shirts is opgelost, begrijpt adverteerder niet wat klager verder nog wenst. Adverteerder geeft toe dat het artikel twee keer online stond: eenmaal met de juiste en eenmaal met de onjuiste prijs. De onjuiste prijs was veroorzaakt door een systeemfout en is meteen hersteld.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager heeft bezwaar gemaakt tegen een krantenadvertentie en een advertentie op de website van Koopjedeal, d.d. 23 juni 2021. Van de laatstgenoemde uiting heeft klager een printscreen overgelegd, van de krantenadvertentie niet. De Commissie beoordeelt alleen de overgelegde uiting, te weten de (aan deze uitspraak als bijlage 1 gehechte) uiting op de website Koopjedeal.nl.

Beoordeeld dient te worden of in de uiting de juiste adviesprijs wordt genoemd.

Uit de door klager overgelegde stukken heeft de Commissie kunnen vaststellen dat er in verschillende uitingen op de website Koopjedeal.nl uiteenlopende adviesprijzen zijn genoemd bij de aanprijzing van het betreffende shirt van het merk Pierre Cardin. Op 23 juni 2021 (bijlage 1) was de adviesprijs € 79,95, op 30 juni 2021 bij de aanprijzing van hetzelfde artikel werd een adviesprijs van € 49,95 vermeld (bijlage 3), en in de online advertentie van 21 juli 2021 (wederom voor hetzelfde artikel) weer de adviesprijs van €79,95 (bijlage 4).

Daarnaast heeft klager stukken overgelegd van een aanprijzing van hetzelfde shirt door een andere aanbieder (Elkedagietsanders.nl) die op of rond 23 juni 2021 een adviesprijs van € 49,95 hanteerde (bijlage 2), terwijl de adviesprijs bij Koopjedeal op dat moment € 79,95 was (bijlage 1).

Uit het verweer valt af te leiden dat adverteerder erkent dat de prijs van € 79,95 die als adviesprijs is vermeld, onjuist was. Wat de werkelijke adviesprijs van het shirt is, is niet vast komen te staan. Adverteerder heeft vermeld dat zij de adviesprijzen van haar leveranciers ontvangt en dat dit prijzen zijn die daadwerkelijk gebruikt zijn, maar heeft dit niet nader toegelicht en evenmin hiervan bewijs overgelegd. Uit het verweer dat adverteerder “ook luistert naar adviezen om zich heen, en graag waar nodig aanpast” leidt de Commissie af dat adverteerder blijkbaar een onjuiste opvatting heeft over het begrip adviesprijs.

Het woord ‘adviesprijs’ is een gestandaardiseerd begrip waarvan de betekenis bij de gemiddelde consument bekend kan worden verondersteld, te weten dat het de prijs is die door de fabrikant of importeur van het product is vastgesteld en die aan detailhandelaren wordt geadviseerd. De Commissie verwijst naar de Algemene Aanbeveling sub g die de sinds 1976 geldende lijn van de uitspraken van de Reclame Code Commissie over adviesprijzen weergeeft, te weten dat gebruik van de term ‘adviesprijs’ misleidend is, indien daarmee niet de door de fabrikant of importeur vastgestelde prijs wordt bedoeld die voorkomt op een officiële lijst met adviesprijzen, maar een prijs die door adverteerder zelf werd vastgesteld. Dit uitgangspunt is nog steeds actueel.

Nu adverteerder een onjuiste adviesprijs in de uiting heeft vermeld, is geen juiste informatie verstrekt over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Er wordt immers een niet reëel prijsvoordeel voorgespiegeld. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie heeft Koopjedeal al eerder naar aanleiding van klachten over soortgelijke uitingen als de onderhavige aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie wijst bijvoorbeeld op haar beslissingen in de dossiers 2020/00448, 2020/00468 en 2020/00520, waarin is geoordeeld dat de manier waarop gebruik wordt gemaakt van een adviesprijs, misleidend is. In het voortzetten door adverteerder van deze manier van reclame maken via misleidende uitingen ziet de Commissie aanleiding de onderhavige uitspraak via een Alert bekend te maken onder een breed publiek.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken