a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Dossiernr:

2023/00269

Datum:

16-06-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail van Bon’A Parte met als onderwerp “Giveaway voor jou -De jurk waar je niet zonder kunt” van 14 mei 2023, voor zover daarin bij een afbeelding van een vrouw in een jurk het volgende staat:
“Musthave 
jurk
€35”. 

De klacht

In de bestreden uiting wordt een jurk aangeboden voor €35,-, maar bij het doorklikken naar deze jurk op de website blijkt dezelfde jurk daar €45,- te kosten. Volgens klaagster is hierdoor sprake van misleiding. 

Het verweer

De prijs van €35,- in de uiting betreft een vanaf-prijs. De correcte prijs staat online op de website. In de bestreden uiting (een nieuwsbrief) staat duidelijk vermeld dat eventuele prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. 

Reactie van adverteerder op het aanvullende verzoek tot informatie 

Door het secretariaat van de Stichting Reclame Code is aan adverteerder gevraagd waaruit volgt dat het gaat om een vanaf-prijs en aan te geven waar in de uiting is opgenomen dat drukfouten zijn voorbehouden.

Adverteerder heeft in reactie hierop aangegeven dat het woord “vanaf” niet precies in de uiting staat. De prijs kon zij achteraf niet aanpassen, omdat klaagster de betreffende jurk niet heeft besteld. Onderaan de bestreden e-mail staat aangegeven dat drukfouten zijn voorbehouden, zo blijkt uit het door adverteerder overgelegde printscreen met de volgende tekst: 
“Bon’A Parte
Waar kunnen we u mee helpen? Neem contact op met onze klantenservice <hier>
Onder voorbehoud van uitverkochte artikelen, fouten en prijswijzigingen.
Lees de algemene voorwaarden <hier>.”

Het oordeel van de voorzitter 

1. In de bestreden uiting wordt een jurk aangeboden voor de prijs van €35,-. Nu klaagster onweersproken heeft gesteld dat de betreffende jurk niet voor deze prijs kon worden besteld, maar alleen voor een hogere prijs, is reeds daarom sprake van een onjuiste prijs. Dit brengt met zich dat in de bestreden uiting onjuiste informatie is verstrekt over de prijs, zoals bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting ook misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2. Dat volgens adverteerder sprake is van een drukfout leidt niet tot een ander oordeel. Bij de beoordeling van het al dan niet misleidende karakter van een reclame-uiting gaat het om de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk aan de reclame zal geven. Uitsluitend indien voor deze consument concrete aanwijzingen bestaan dat de uiting bepaalde onjuistheden bevat, bijvoorbeeld omdat zonder meer duidelijk is dat er een drukfout staat of dat het onmogelijk is dat het product voor deze prijs wordt aangeboden, kan de adverteerder zich tegenover de consument erop beroepen dat sprake is van een drukfout. Van een dergelijke, evidente onjuistheid is in dit geval echter geen sprake. De gemiddelde consument kan derhalve niet op de hoogte worden geacht van het feit dat sprake is van een drukfout. Hieraan doet niet af dat adverteerder in een ‘disclaimer’ onderaan de bestreden uiting vermeldt dat deze onder voorbehoud van (druk)fouten is. Daargelaten dat een dergelijke vermelding onderaan een e-mail de gemiddelde consument hoogstwaarschijnlijk zal ontgaan, geldt dat het vermelden van een algemene disclaimer geen rechtvaardiging kan bieden om onjuiste informatie te verstrekken over de prijs. De voorzitter beslist derhalve als volgt.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.   

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken